Osalemistasu sisaldab V kursuse ühte põhipäeva, jätkupäeva, koolitusmaterjali ning saalikoolituse puhul kohvipausi. Hind sisaldab ka käibemaksu. Kursuse lõpetamiseks ja tõendi saamiseks tuleb põhipäev ja jätkupäev läbida reaalajas ning täies mahus. Salvestise järelvaatamisega kursust läbida ei ole võimalik.