• Enamikele inimestele on oluline olla iseseisev. Loeng annab praktilise kogemuse Kriya jooga 5 keha süsteemist, millel põhineb joogalik teadmine inimese tegelikust iseseisvusest. Selguvad sisemaailmas olevad takistused, mis ei võimalda olla iseseisvad. Kes on Inimene tegelikult? Kuidas toimub õppimine? Millest koosneb kogemus? Miks on stabiilsus oluline? Mis on kõikide hädade põhjus? Kust leida oma iseseisvus? Mis on Jooga? Praktilised kogemused, mis aitavad teadvustada oma erinevaid kehasid. Kasutades loengust saadud teadmist on igal inimesel võimalik luua stabiilne põhi oma iseseisvusele.
 • Kas seksuaalenergia on sama, mis seksuaalsus? Harilikult kiputakse neid nähtusi ühte patta panema, kuid see suurepärane loeng annab selge ülevaate seksuaalenergia olemusest ja lahutab selle ürgse jõu teistest seksuaalsusega seotud mõistetest. Miks on seksikus tunginud igale elualale? Kas võimuvõitlus ja seksuaalsus on omavahel seotud? Miks looduslikult meeldivad läbielamised muutuvad ebameeldivaks? Mis on armastus? Mis on pikaajalise suhte juures olulisim? Mida saab teha seksuaalenergiaga?
 • Selles loengus vaadeldakse ja selgitatakse mõtlemise protsessi. Õpetatakse oma mõtteid teadvustama ja näidatakse, millistest erinevatest osadest mõtlemise protsess koosneb, kuidas need osad on omavahel seotud ning teineteist mõjutavad. Saab teada, mis ohte mõtlemise protsess endas peidab ja aitab neid teadvustada. Loeng sisaldab mitut praktilist eksperimenti enda mõtete avastamiseks ja annab head soovitused, kuidas enda mõtteid paremini juhtida. Loengu lõpus on sul olemas vastused küsimustele: Mis see mõtlemine siis on? Kuidas see sul käib? Kas sa saad olla mõtlemata?
 • Leiad siit loengust vastused nendele küsimustele ja põhjalikke selgitusi seonduvatel teemadel. Jutuks tuleb veel ka hing kui alateadvuse juht, inimese loomise lugu, monism ja dualism ning vaimse keha äratundmine teises. Saad siit praktilised juhised, mille abil tõeliselt äratunda ja kogeda enda olemasolu. Loeng annab sulle kaasa mõistmise, kuidas oma tegeliku olemuse äratundmine võimaldab seda perfektset hetke, mil tunned iseenda ära teises inimeses.
 • Jumal

  15,00
  Kas võtaksid vastu väljakutse avastada praktiliselt kirjeldatud tee Jumalani? See loeng võib olla selle tee algus. Erilises atmosfääris annab Ingvar Villido kuulajale vajalikud praktilised vahendid ja seaduspärasused. „Meie kultuurikontekstis on asetatud Jumal väljaspoole ennast. See on mehaaniliselt raske ülesanne. See on keerukas, kuna Jumal elab Sinu südames“ (Ingvar Villido). Ingvar Villido kirjeldab meie kõigi sisemaailma tavapäraseid nähtuseid, annab ajatuid teadmisi ja seoseid, milles igaüks võib iseennast ära tunda. Loeng viib Sind mööda peent rada joogalike teadmisteni Sinu elu näitel. „Jumalat tuleb leida läbi iseenda. Jumal on kõikjal olemas, kuid enamasti see, mida kogetakse, on tema looming“ (Ingvar Villido). Märkus: Loeng on salvestatud üldmikrofoniga, mistõttu heli on alguses vaikne ja kostab taustahelisid, edasi on loeng hea kvaliteediga.
 • Loengus tuleb juttu jooga tegelikust tähendusest, eesmärgist ning erinevatest joogaliikidest. Samuti rutiinist, miks see tekib ning kuidas sellest väljuda, et saada rohkem kontakti tegelikkusega ja muuta oma elu paremaks. Miks on teadvelolek oluline ja mida see muudab paremaks sinu elus? Kuidas säilitada tervis ja tasakaal füüsiliselt, emotsionaalselt ja mentaalselt? Miks vahel taipamine pole võimalik? Millal hakkab tegelikkus ilmestuma ja kuidas seda saavutada? Kuidas olla efektiivsem igapäevases elus?
 • Vaimsel teel käies otsime Õpetajat kuni leiame ta. Kas sellest piisab, et olla õpilane? Kes on õpilane? Kes on õpetaja? Kes on Õpetaja? Mida tähendab Guru? Mida peab õpilane tegema selleks, et olla Õpetaja õpilane? Kuidas toimub Õpetaja äratundmine? Mis teeb õpetuse elavaks? Mis on Õpetaja printsiip? Kasutades loengust saadud teadmist on suurepärane võimalus kaardistada ennast nii õpilasena kui õpetajana ja aru saada, kes on õpetajad ning kes on Õpetaja.
 • Pettumused

  15,00
  See loeng on abiks kõigile, kes on kogenud pettumusi. Saad siit hea ülevaate, millest on pettumused tingitud ja avastad need põhjused ning käitumismustrid enda juures. Et midagi muuta, tuleb seda tundma õppida. Kas Sina oled realist? Mis on reaalsus – kas ettekujutuslik või see, mis toimub siin ja praegu? Leiad siit juhised, kuidas lihtsate meetoditega üle saada pettumustest või mida teha, kui tunned end halvasti. „Kui inimene kaob ära minevikku või tulevikku, siis ei saa juhtida protsesse. Sellisel juhul arenevad protsessid sinna, kuhu inimene ei soovi ning tekib pettumus." Ingvar Villido
 • Kui tahate kunagi lahkuda hästi, siis sellest loengust saate teada, mida saab ise ette võtta selleks, et surra nö „õigesti“. Surm tuleb vastavalt sellele, kuidas sa oled oma elu elanud ehk kogu elu on tegelikult ettevalmistus suremiseks. Surm on iseenesest naturaalne nähtus, mis leiab aset igal pool looduses, see on elatud elu loomulik tagajärg. Inimesed ei taha aga kuidagi elust lahkuda ja tunnevad surma ees hirmu, kuidas seda vähendada? Äraminekut kergendab väga palju palve. Saad häid nõuandeid, kuidas teha palvet õigesti, kuidas surijat toetada, mida ja kuidas temaga rääkida.
 • Loeng algab väga intrigeeriva küsimusega: „Kui palju sa usud seda, mida mõtled?“ Sellest hakkab hargnema tõsiasi, et enamus meie peas keerlevatest mõtetest ei kajasta tegelikkust, nad justkui elavad omaenda elu. Kuidas luua selgust selles maailmas ning millistest komponentidest mõttemaailm üldse koosneb? Milline roll on siin emotsioonidel ning kuidas mõtlemine ja emotsioonid koos toimivad? Kuidas me ammutame ümbritsevast infot, teadlikult ja alateadlikult? Kuidas see meid mõjutab? Kuidas asendada iseeneslik ehk reflektoorne mõtlemine kontrollitud ja tegelikkusele vastava mõtlemisega? Hea loeng mõistmaks mõtlemise olemust ning seotust emotsioonidega. Loeng sisaldab näidet juhendatud ettekujutlusest, mida enamasti nimetatakse meditatsiooniks ning tehnikat endas hea tunde tekitamiseks.
 • Loeng on abiks neile, kes ei suuda oma elu elada mineviku sündmusi kaasa vedamata. Muretsemine ja olukordade üle mõtlemine tundub olevat probleemide lahendamisel vajalik, kuid on ka teisi võimalusi. Siit leiad väärtuslikud teadmised, kuidas lõplikult andeks anda ja mineviku sündmuse painavast osast välja astuda. Kuidas toimub sündmuste mällu salvestamine? Kas sündmuse analüüs on andestamise juures vajalik? Meenutades sündmust, kas meie tegeleme sündmuse enesega või selle mälestusega olevikus? Loengust saad teada, kui palju mällu salvestatavast informatsioonist suudad teadvustada, ja kui palju sinu eelarvamused kitsendavad sinu maailmapilti. Teadvustatud eluviis versus mineviku sündmustest ahistatud eluviis. Loengu käigus õpetatakse andeks andmise tehnikat. Saad praktilised võtted, kuidas mineviku painavusest vabaneda.
 • Sina ei saa olla hetkegi tegutsemata iga keha aspektist lähtudes (füüsiline, vitaalne, mentaalne, teadlikkus, Mina). Hoolimata sellest, et me ei ole teadvel, on kõik asjad olemas. Läbi teadlikkuse tekib Sul reaalne kontakt Sinu ja asja vahel. Kõik probleemid on Sinu enda poolt valitud, edasi arendatud ja sellepärast nad ka on. Tegutsemise aine tuleb seest ja väljast, mõlemal pool on lõputus. Kuidas maailm pöördub Sinu maailma poole? Kes suudab adekvaatselt hinnata? Kindlus ei saa seisneda emotsionaalsuses ja ideedes, kõik muutub kogu aeg. Intellekt ja Sina ise olete kindlad – muutumatud. Kuidas Sa maailma pöördumise vastu võtad: info, emotsioon, mõte, teadlikkus, sina ise. Kes otsustab? Olles teadvel jättes kõrvale emotsionaal-mentaalse komponendi ja kasutades intellekti ilmestuvad inspiratsioon ja intuitsioon, nüüd saad teada, mida antud olukord võib esile kutsuda, mida võib muuta ja sa saad otsustada kas jah või ei. Olles Minas on kõik alati ok. Absoluutne turvatunne. Teadllikk olles on Sinus 3 omadust: oled, oled teadlik sellest ja loomulik rõõmsus /õndsus. Selles saab olla. Mina ja nemad suhe on keeruline näha õiglust ja asjadest aru saada. Mina ja Tema suhe on palju lihtsam aru saada, et kõik on absoluutselt õige.  

Title

Go to Top