• Enamikele inimestele on oluline olla iseseisev. Loeng annab praktilise kogemuse Kriya jooga 5 keha süsteemist, millel põhineb joogalik teadmine inimese tegelikust iseseisvusest. Selguvad sisemaailmas olevad takistused, mis ei võimalda olla iseseisvad. Kes on Inimene tegelikult? Kuidas toimub õppimine? Millest koosneb kogemus? Miks on stabiilsus oluline? Mis on kõikide hädade põhjus? Kust leida oma iseseisvus? Mis on Jooga? Praktilised kogemused, mis aitavad teadvustada oma erinevaid kehasid. Kasutades loengust saadud teadmist on igal inimesel võimalik luua stabiilne põhi oma iseseisvusele.
 • Kas seksuaalenergia on sama, mis seksuaalsus? Harilikult kiputakse neid nähtusi ühte patta panema, kuid see suurepärane loeng annab selge ülevaate seksuaalenergia olemusest ja lahutab selle ürgse jõu teistest seksuaalsusega seotud mõistetest. Miks on seksikus tunginud igale elualale? Kas võimuvõitlus ja seksuaalsus on omavahel seotud? Miks looduslikult meeldivad läbielamised muutuvad ebameeldivaks? Mis on armastus? Mis on pikaajalise suhte juures olulisim? Mida saab teha seksuaalenergiaga?
 • Selles loengus vaadeldakse ja selgitatakse mõtlemise protsessi. Õpetatakse oma mõtteid teadvustama ja näidatakse, millistest erinevatest osadest mõtlemise protsess koosneb, kuidas need osad on omavahel seotud ning teineteist mõjutavad. Saab teada, mis ohte mõtlemise protsess endas peidab ja aitab neid teadvustada. Loeng sisaldab mitut praktilist eksperimenti enda mõtete avastamiseks ja annab head soovitused, kuidas enda mõtteid paremini juhtida. Loengu lõpus on sul olemas vastused küsimustele: Mis see mõtlemine siis on? Kuidas see sul käib? Kas sa saad olla mõtlemata?
 • Leiad siit loengust vastused nendele küsimustele ja põhjalikke selgitusi seonduvatel teemadel. Jutuks tuleb veel ka hing kui alateadvuse juht, inimese loomise lugu, monism ja dualism ning vaimse keha äratundmine teises. Saad siit praktilised juhised, mille abil tõeliselt äratunda ja kogeda enda olemasolu. Loeng annab sulle kaasa mõistmise, kuidas oma tegeliku olemuse äratundmine võimaldab seda perfektset hetke, mil tunned iseenda ära teises inimeses.
 • Jumal

  15,00
  Kas võtaksid vastu väljakutse avastada praktiliselt kirjeldatud tee Jumalani? See loeng võib olla selle tee algus. Erilises atmosfääris annab Ingvar Villido kuulajale vajalikud praktilised vahendid ja seaduspärasused. „Meie kultuurikontekstis on asetatud Jumal väljaspoole ennast. See on mehaaniliselt raske ülesanne. See on keerukas, kuna Jumal elab Sinu südames“ (Ingvar Villido). Ingvar Villido kirjeldab meie kõigi sisemaailma tavapäraseid nähtuseid, annab ajatuid teadmisi ja seoseid, milles igaüks võib iseennast ära tunda. Loeng viib Sind mööda peent rada joogalike teadmisteni Sinu elu näitel. „Jumalat tuleb leida läbi iseenda. Jumal on kõikjal olemas, kuid enamasti see, mida kogetakse, on tema looming“ (Ingvar Villido). Märkus: Loeng on salvestatud üldmikrofoniga, mistõttu heli on alguses vaikne ja kostab taustahelisid, edasi on loeng hea kvaliteediga.
 • Loengus tuleb juttu jooga tegelikust tähendusest, eesmärgist ning erinevatest joogaliikidest. Samuti rutiinist, miks see tekib ning kuidas sellest väljuda, et saada rohkem kontakti tegelikkusega ja muuta oma elu paremaks. Miks on teadvelolek oluline ja mida see muudab paremaks sinu elus? Kuidas säilitada tervis ja tasakaal füüsiliselt, emotsionaalselt ja mentaalselt? Miks vahel taipamine pole võimalik? Millal hakkab tegelikkus ilmestuma ja kuidas seda saavutada? Kuidas olla efektiivsem igapäevases elus?
 • Vaimsel teel käies otsime Õpetajat kuni leiame ta. Kas sellest piisab, et olla õpilane? Kes on õpilane? Kes on õpetaja? Kes on Õpetaja? Mida tähendab Guru? Mida peab õpilane tegema selleks, et olla Õpetaja õpilane? Kuidas toimub Õpetaja äratundmine? Mis teeb õpetuse elavaks? Mis on Õpetaja printsiip? Kasutades loengust saadud teadmist on suurepärane võimalus kaardistada ennast nii õpilasena kui õpetajana ja aru saada, kes on õpetajad ning kes on Õpetaja.
 • Pettumused

  15,00
  See loeng on abiks kõigile, kes on kogenud pettumusi. Saad siit hea ülevaate, millest on pettumused tingitud ja avastad need põhjused ning käitumismustrid enda juures. Et midagi muuta, tuleb seda tundma õppida. Kas Sina oled realist? Mis on reaalsus – kas ettekujutuslik või see, mis toimub siin ja praegu? Leiad siit juhised, kuidas lihtsate meetoditega üle saada pettumustest või mida teha, kui tunned end halvasti. „Kui inimene kaob ära minevikku või tulevikku, siis ei saa juhtida protsesse. Sellisel juhul arenevad protsessid sinna, kuhu inimene ei soovi ning tekib pettumus." Ingvar Villido
 • Kui tahate kunagi lahkuda hästi, siis sellest loengust saate teada, mida saab ise ette võtta selleks, et surra nö „õigesti“. Surm tuleb vastavalt sellele, kuidas sa oled oma elu elanud ehk kogu elu on tegelikult ettevalmistus suremiseks. Surm on iseenesest naturaalne nähtus, mis leiab aset igal pool looduses, see on elatud elu loomulik tagajärg. Inimesed ei taha aga kuidagi elust lahkuda ja tunnevad surma ees hirmu, kuidas seda vähendada? Äraminekut kergendab väga palju palve. Saad häid nõuandeid, kuidas teha palvet õigesti, kuidas surijat toetada, mida ja kuidas temaga rääkida.
 • Loeng algab väga intrigeeriva küsimusega: „Kui palju sa usud seda, mida mõtled?“ Sellest hakkab hargnema tõsiasi, et enamus meie peas keerlevatest mõtetest ei kajasta tegelikkust, nad justkui elavad omaenda elu. Kuidas luua selgust selles maailmas ning millistest komponentidest mõttemaailm üldse koosneb? Milline roll on siin emotsioonidel ning kuidas mõtlemine ja emotsioonid koos toimivad? Kuidas me ammutame ümbritsevast infot, teadlikult ja alateadlikult? Kuidas see meid mõjutab? Kuidas asendada iseeneslik ehk reflektoorne mõtlemine kontrollitud ja tegelikkusele vastava mõtlemisega? Hea loeng mõistmaks mõtlemise olemust ning seotust emotsioonidega. Loeng sisaldab näidet juhendatud ettekujutlusest, mida enamasti nimetatakse meditatsiooniks ning tehnikat endas hea tunde tekitamiseks.
 • Loeng on abiks neile, kes ei suuda oma elu elada mineviku sündmusi kaasa vedamata. Muretsemine ja olukordade üle mõtlemine tundub olevat probleemide lahendamisel vajalik, kuid on ka teisi võimalusi. Siit leiad väärtuslikud teadmised, kuidas lõplikult andeks anda ja mineviku sündmuse painavast osast välja astuda. Kuidas toimub sündmuste mällu salvestamine? Kas sündmuse analüüs on andestamise juures vajalik? Meenutades sündmust, kas meie tegeleme sündmuse enesega või selle mälestusega olevikus? Loengust saad teada, kui palju mällu salvestatavast informatsioonist suudad teadvustada, ja kui palju sinu eelarvamused kitsendavad sinu maailmapilti. Teadvustatud eluviis versus mineviku sündmustest ahistatud eluviis. Loengu käigus õpetatakse andeks andmise tehnikat. Saad praktilised võtted, kuidas mineviku painavusest vabaneda.
 • Sina ei saa olla hetkegi tegutsemata iga keha aspektist lähtudes (füüsiline, vitaalne, mentaalne, teadlikkus, Mina). Hoolimata sellest, et me ei ole teadvel, on kõik asjad olemas. Läbi teadlikkuse tekib Sul reaalne kontakt Sinu ja asja vahel. Kõik probleemid on Sinu enda poolt valitud, edasi arendatud ja sellepärast nad ka on. Tegutsemise aine tuleb seest ja väljast, mõlemal pool on lõputus. Kuidas maailm pöördub Sinu maailma poole? Kes suudab adekvaatselt hinnata? Kindlus ei saa seisneda emotsionaalsuses ja ideedes, kõik muutub kogu aeg. Intellekt ja Sina ise olete kindlad – muutumatud. Kuidas Sa maailma pöördumise vastu võtad: info, emotsioon, mõte, teadlikkus, sina ise. Kes otsustab? Olles teadvel jättes kõrvale emotsionaal-mentaalse komponendi ja kasutades intellekti ilmestuvad inspiratsioon ja intuitsioon, nüüd saad teada, mida antud olukord võib esile kutsuda, mida võib muuta ja sa saad otsustada kas jah või ei. Olles Minas on kõik alati ok. Absoluutne turvatunne. Teadllikk olles on Sinus 3 omadust: oled, oled teadlik sellest ja loomulik rõõmsus /õndsus. Selles saab olla. Mina ja nemad suhe on keeruline näha õiglust ja asjadest aru saada. Mina ja Tema suhe on palju lihtsam aru saada, et kõik on absoluutselt õige.  
 • Me justkui kõik teame, mida tähendab hing ja see sõna ise leiab keeles  sagedast kasutust - hingus, hingitsema, hingetu… Aga mis on tegelikult selle sõna taga ja kuidas omaenda hinge kogeda? Esoteeriline kirjandus, kummitused ega muud “vaimsed asjad” ei ole selle loengu valguses üldse seotud vaimuga, aga mis see vaim siis on? Mis on hinge ja vaimu erinevus? Mis seos on hingel ja tunnetel? Kas hinge ja vaimu on võimalik kogeda? Kas hing saab olla haige? Millal hing tuleb kehasse? Mis juhtub hinge ja vaimuga peale surma? Loengust saad teadmise hinge ja vaimu tegelikust olemusest, koged hinge neutraalset vibratsiooni ja õpid kuidas hinge neutraalse vibratsiooni abil saavutada suuremat sisemist tasakaalu
 • Mõtlemine on midagi nii enesestmõistetavat ja harjumuspärast, et ka iseeneslikult kerkivad asjakohatud, segased või ringlevad mõtted näivad olevat normaalsed. Ilmselt on ka igaüks kogenud, kuidas ülemõtlemine võib viia probleemi süvenemiseni lahendusi pakkumata. Sellest loengust saad ülevaate, kuidas mõtlemine toimub, kuidas saavutada kontroll mõtteprotsesside üle, astuda välja sundmõtlemisest ja muutuda realistiks. Loengust saadud tehnika abil õpid nägema ja sõnastama probleeme professionaalselt ning asjakohaselt - see on esimene samm probleemide tegeliku lahendamise suunas.
 • Armastuse ja armukadeduse mõju inimsuhetes. Tolerantsuse eelised negatiivsete emotsioonide ja mõtete kasutamise asemel. Kuidas armastada ilma armukadedust tundmata? Mis on armukadedus ja millest see koosneb? Igal inimesel on armastuse jaoks erinev tähendus, mille vääriti mõistmine võib kaasa tuua hulganisti arusaamatusi ja probleeme. Loengus tuleb juttu, kuidas võiks toimida suhe kahe tolerantse inimese vahel ning mis võiks olla alternatiiv armukadedusele. Kõrgema armastuse, õndsuse, päritolust. Positiivsused ja negatiivsused inimeste vahel, tõukumiste ja tõmbumiste skeem. Laste saamise põhjused. Sellest loengust saad kaasa „suhtekorralduse võtme“, mis avab uksed hirmuvabale ja isetule armastusele.
 • Loengus kuuldu aitab lahti mõtestada, mida üldse tähendab lähedase kaotus, mis täpsemalt peale lähedase kaotamist muutub ja miks just mõni konkreetne suhe inimese jaoks nii oluline on. Kuidas ületada hirm üksijäämise ees? Loeng sisaldab lisaks muid põnevaid ja universaalseid teemasid elu ja surma piirimailt: -Mis täpsemalt toimub pärast surma? -Kuidas toimub suhtlemine teistpoolsusega? -Millised on “karmilised seadused”? -Milles seisneb inimvormi unikaalsus ja palju muud.
 • Loeng võimaldab praktiliselt mõista pühapiltide, pühakujude ja teiste väestatud esemete olemust ja kasutamist. Saad teada, et altarit saab kasutada suhtlemise vahendina nende jõududega, mis määravad palju, kuid on nähtamatud. Altar on vahend peene maailma väe poole pöördumiseks ja abi saamiseks. Kes ja kuidas saab kutsuda elava energia mingisse esemesse? Milliseid loodusjõude esindavad erinevad pühad esemed altaril? Millistel teemadel ja kuidas nende poole pöörduda? Kuidas hoolitseda oma koju toodud väestatud pildi või kuju eest? Huvitava kõrvalteemana lahatakse vaba tahte küsimust: juttu tuleb valikuvabadusest ja etteantusest, sealhulgas iidsetest ettekuulutustest palmilehtedel (Agasthyari naadid). Loeng sisaldab ka juhist toidu väestamiseks ning isiklikku kogemust peenekoelisest headusest (Ganesha kvaliteet).
 • Esimese asjana seostub küllus rahaga - piisava tasuga tehtud töö eest, et saavutada murevaba olek, rahulolu, mõnu.... Külluse vastand on puudus. Või hoopis puuduse küllus? Kui lähemalt uurida, selgub, et pole puudust, on küllus, mille sisu ja kvaliteet on erinev sellest, mida sooviks. Kuidas lõpetada halva, negatiivse külluse edendamine ja vähehaaval kuid pidevalt vabastada oma sisemaailmas ala, kuhu heal küllusel oleks ruumi tulla? Loeng annab selleks lihtsa tehnika, mis võib olla esimeseks sammuks päris, piiranguteta külluse poole. Veel saab teada, kuidas suhtuda rahasse? Kuidas kasumit tekitada? Kuidas küsida tagasi võlgu?
 • Väga hea videoloeng sissejuhatuseks ja praktiseerimiseks teadlikkuse kasutamise teemal. Tõeline pärl neile, kes otsivad selget ja konkreetset teed enese muutmiseks. Loengus saab selgeks, mis on teadlikkus, kuidas seda ära tunda ja kasutada. Miks on teadlikkuse kasutamine kasulik. Saad teada, kui palju teadlikkus tegelikult Sinu elu muuta võib ja kuidas seda rohkem oma igapäevaellu suunata. Saad teada ja praktiliselt kogeda, kus kohas asuvad mõtted, kus teadlikkus ja kus paikned füüsilise keha suhtes Sina Ise. Loeng sisaldab kahte tehnikat:
  1. Probleemide tegeliku olemuse väljaselgitamist (probleemi taandamine)
  2. Teadvuse avardamise ja teadlikkus-teadlikkusest praktikat.
  Jäädes iseendaks on võimalik tegutseda nii, et saavutad seda mida sa tahad. Kannatusteta.
 • “Tunded” kui füüsilise keha aistingud ja “emotsioonid” kui vitaalse keha jõud ehk energiad. Kaks erinevat kirjeldust inimese põhiolemuse kohta: inimene kui füüsilis-bioloogiline mehhanism vs krijajoogalik käsitlus inimesest kui multifunktsionaalsest ja –dimensionaalsest olendist. Joogateadus. Joogalik inimese ja tema juurde kuuluvate nähtuste jaotumine viie-keha süsteemiks. Emotsionaal-mentaalne identiteet vs tegelik identiteet. Muutuvate identiteetide mõju igapäevaelule. Inimese võime oma sisemaailma muuta. Teadlikkus. Teadlikkuse ununemise peamine põhjus – kiindumine. Teadlikkuse avastamise praktika. Inimese tegelik eripära – võime kasutada teadlikkust sihipäraselt. Arukus ehk teadlikkus vs kiindumine. Mõtlemise teadvustamise praktika. Teadlikkuse kvaliteedid ja kasutusvõimalused oma elu üle kontrolli saavutamisel. Mõtete seiskamise praktika. Emotsioonide olulisekspidamise harjumus. Elu mõte. Elu tegevustepõhisus ja adekvaatse hinnanguni jõudmise tee läbi tagajärgede teadvustamise. Emotsioonid kui loomamaailma instinktide jäänused. Emotsioonide tekkimise ja käivitumise mehhanism ja nende elumäärava mõju teadvustamine. Stabiilsuse saavutamine läbi teadlikkuse. Unikaalsete energiate ja eriliste seisundite lõksud vs iseendana olemine. Süütundest. Valikute langetamisest. Otsuse langetamise olulisus. Süütunde jõud, mis põhineb alatedlikul programmil, selle ületamise tee.
 • Tahaksid olla spontaanne ning vaba, aga elu lihtsalt läheb omasoodu ja valida ei ole justkui midagi. Või on spontaansed valikud viinud sind selleni, et sa pole rahul oma tegude tagajärgedega. Loengus pakutakse alternatiiviks sellele, mida tavaliselt spontaansuseks peetakse, teadlikku tegutsemist ning tuuakse välja sellise tegutsemise suurepärased eelised. Kuidas on seotud spontaansusega aktiivne ja passiivne olek? Kuidas ja miks tekivad takistused tegutsemisel? Kuidas võtab inimene vastu infot?  Mis vahe on teadlikul kogemisel ja lihtsalt kogemisel? Kas on võimalik olla püsivalt positiivne? Inimene tegutseb 24/7. Teadliku tegutsemise kutsub esile info, mis tuleb keskkonnast. Loengus saad teada, kuidas olla otseselt ühenduses tegelikkusega ning tegutseda nii, et tulemused vastaksid ootustele.
 • Igaüks on kogenud töös rutiini, motiivitust, konfliktidest põhjustatud seisakut või segadust, mis tuleneb liigsest keerukusest. Kas on üldse võimalik tööst jätkuvalt rõõmu tunda? Millistel tasanditel toimub tegutsemine? Millised on asjakohased tegevused? Kas muretsemine aitab? Millest koosneb konflikt? Kuidas kiiremini lahendusi leida ja muutusi läbi viia? Miks huvi kaob? Mis on laitmatu tegevus? Milline oleks õige ümberkäimine kriitikaga? Loengust saad teada, millised on püsivat rahulolu pakkuva tegutsemise etapid. Igapäevasesse kasutusse võetuna aitab selline tegutsviis välja tulla rutiinist, segadusest ja muretsemisest teiste kriitika pärast.
 • Meil kõigil on lugematul hulgal lähemaid ja kaugemaid suhteid meid ümbritsevate inimestega. Osad neist pakuvad rõõmu ning teised tekitavad kurbust ja viha. Inimsuhted võivad olla läbi põimitud sõltuvustega, mis takistavad suhteid arenemast või muutumast paremuse poole. Sõltuvused ise on sageli peidetud harjumuste või hirmu katte alla. Miks tekivad probleemid? Kas suhted võivad olla seotud sõltuvustega? Milline on suhe, mis ei põhine sõltuvusel? Kuidas vabaneda sõltuvustest? Mis on taipamine? Mis on teadvustamine? Loengus antakse teadvustamise ülesanne, mida kuulaja saab iseseisvalt kasutada. Selleks, et suhted saada heaks, tuleb läbi viia teadlik muutus. Teadliku muutuse saab teha ainult inimene ise. Igaüks on võimeline ise ennast oma sõltuvustest vabastama.
 • Kodu on kultuurilise pärandiga paik – avatud või suletud kellelegi. Kultuurilisusega seotud külalislahkus on inimlik väärtus. Kui aga vaadelda territooriumiga seonduvat läbi olelusvõitlusliku printsiibi, võime avastada, et selle eest käibki võitlus, kaitsmine, laiendamine. See leiab aset alates bakteritest lõpetades inimesega. Läbi sellise vaatevinkli analüüsitakse loengus inimese maailma enamjaolt loomalikke aluseid, kuhu kuuluvad ka hirm üksiolemise ees, totaalne kindlusetuse tunne, võrdlemine. Loengus tuuakse põnevaid näiteid NATOst, eskimodest ja kodutuks jäämisest. Loeng pakub uut vaadet ja võimalusi muutusteks neile, kes näevad vastuolusid omandi, territooriumi, kuuluvuse, jagamise, kellegi omaks pidamise osas isiklikul tasemel või lähedaste ringis.
 • Kas inglid ja deemonid on olemas? Ja kui on, siis kuidas nad välja näevad? Kuidas nad toimetavad läbi inimese ja kuidas nendega hakkama saada? Loengus avatakse palju kõneainet pakkuv teema hoopis uuest vaatenurgast. Saad teada ürgsete loodusjõudude ja emotsioonide seotusest. Milline on sealjuures inimesele looduse poolt antud tegelik hierarhiline positsioon ja kuidas selles valguses toimida? Juttu tuleb hea ja kurja võitlusest, energiatest ja astraaltasandil toimuvatest protsessidest ning nende tajumise võimalikkusest. Kui palju on siin tegelikkust ning palju fantaasiat? Avardav loeng, mis toob valgust küllalt müstilisse teemasse seletades väga lihtsalt lahti nende ürgsete loodusjõudude olemuse, mida nimetatakse ingliteks ja deemoniteks. Seeläbi on hõlpsam mõista inimeses toimuvaid protsesse ja tajuda inimesele antud tegelikku positsiooni.
 • Joogide jaoks ei ole olemas igapäevast elu ega eraldiseisvaid joogapraktikaid, kõik on üks ja seesama elu – tegevustikud, lõputul hulgal tegevusi. Vahe seisneb selles, mida keegi teeb ja mida selleks kasutatakse.
  Läbi pika arenguahela on iga inimene teel absoluutse täiuslikkuse – jooga poole. Miks mõned joogaks nimetatud tegevused ei vii lõppeesmärgile lähemale? Mida tähendab “teadlik tegevus, mis viib täiuslikkuse poole” – kriya? Mis vahe on objektiivsel seisukohal ja absoluutsel objektiivsusel – teadlikkusel? Mis on karma seadus? Mida tähendab usaldada teadmist ja usaldada teed? Mis on õige teadmine? Kuidas elu ise õpetab sind? Millal muutub inimene kaasloojaks? Mis on samadhi? Moksha? Mis on ärkamine, valgustumine? Intellekt ja selle omadused?
 • Igapäevases elus on tegevusi, mis laabuvad mängleva kergusega, kuid on ka harjumusi ja sellest tulenevaid probleeme, millest tahaks vabaneda või õppida neid edukalt lahendama. Ühe harjumuse teisega asendamine ei ole andnud püsivaid häid muutusi. On hea teada, et nendes tegevustes, kus oled edukas, kasutad sa juba oma teadlikkust. Ka teraapilises mõttes on ülioluline, et teadlikuna ei olda enam allutatud alateadlikele protsessidele. Kuidas teadlikkust avastada? Kuidas suurendada oma elus edukate tegevuste osakaalu ja vältida ebameeldivusi, masendumist ja pettumusi? Kuidas teadlikkuse abil vabaneda painavatest probleemidest ja minevikusündmuste mõjust? Missugust elu sa tahaksid elada? Tänapäeval valitseb asjademaailm ja inimeste soov on jõuda mäe otsa läbi asjade. Siit saad teise rõhuasetuse, mis juhatab sind muutuvate asjade juurest püsiväärtusteni. Teadlikkuse avastamine ja kasutuselevõtt, mille tehnikaid loeng pakub, võib viia suure elumuutuseni.
 • Kui suure osa sinu elust moodustab rutiin? Paljud meist ei ole oma eluga rahul, sest rutiinist väljapääs tundub võimatu. Selles loengus juhitakse sind leidma rutiinsete tegevuste põhjuseid ja avastama võimalusi, kuidas rutiinist vabaneda. Mis loob mulje rutiinist? Millised on sinu emotsioonid ja mõtted, kui oled rutiinsetes tegevustes? Miks me ei teadvusta, et kõik tegevused on unikaalsed? Mis käivitab sinus rõõmu? Miks osadele inimestele meeldib rutiin? Kuidas rutiinist vabaks saada? Millal muutub inimene universaalseks? Häid taipamisi andev loeng annab palju praktilisi suuniseid, et oma elu rutiinivabaks muuta!
 • Selles loengus selgineb karma mõiste. Saad ülevaate sellest, kuidas sa ise igal hetkel oma elu lood ning teadmisi karmast puhastumiseks. Kirjeldatakse ka tunnistaja seisundis viibimist ning samadhi kogemust. Mis on põhjuse ja tagajärje seadus? Mida tähendab karma lunastamine? Kes saab karmat ära võtta? Kuidas pöörduda selle poole, kes saab karmat ära võtta? Mis on tunnistaja seisund ja tegelik Mina? Mis on samadhi? Millal ollakse väljaspool karmat? Milline on kõige lihtsam viis segaduses selguse loomisel? Kuulates seda loengut võid taibata, kuidas töötab karma seadus ning läbi saadud teadmiste saad ise oma karmat paremaks muuta!
 • 5 keha ja tunnetusvahendite eristamine, inimese unikaalsuse avastamine on märksõnad, millele saad antud loengust vastused. Millistel energiatel lased end kujundada? Kuidas vältida ebameeldivate energiate mõjutusi? Oleme pidevalt allutatud muutustele. Siiski on võimalik leida tee stabiilsuseni, et kogeda inimese universaalset olemust ja terviklikkust. Loengust saad ühe lihtsa reegli, mille abil jääda ebameeldivatest energiatest mõjutamata. Saad rikkamaks ühisvälja loomise kogemuse võrra.
 • Oma igapäevases elus me sageli ei saavuta oma eesmärke. Selle üks peamiseid põhjuseid on tegelemine ebavajalike asjadega. Kuidas teha vajalikke asju? Millal me tegutseme? Kuidas oma tegevusi optimeerida? Millest koosneb mure? Kus peituvad lahendused? Mis on põhjuse ja tagajärje seadus? Millest saab aluse arvestamine teise inimesega? Mis on väärtused? Mis on harjumused? Kas muretsemine lahendab probleeme? Loeng annab toimiva meetodi oma tegevuste üle vaatamiseks, et saavutada soovitud tulemused. Kuid meetodit igapäevaselt rakendama peab iga inimene ise!
 • Igal hetkel, kui otsid vastust Sinu ette kerkinud küsimusele, oled õpilane. Alati on seal keegi või miski, mis omab neid teadmisi. Tema on Õpetaja. Vaadeldes ja analüüsides seda universaalset suhet võid märgata seaduspärasusi, mida arvestades on võimalik saavutada parimaid tulemusi nii õppides, kui ka õpetades. Millised on hea õpetaja ja hea õpilase omadused? Milline peaks olema nendevaheline emotsionaalne suhe? Millised intellekti omadused peavad õpilasel olema kasutuses? Mida tähendab hoida ennast avatuna? Kas usaldus on vajalik? Sellest loengust saadud tähelepanekud on praktiliselt kasutatavad igas olukorras, kus puutud kokku küsimusega, mille vastust Sa täna veel ei tea.
 • Lapsed kui õpetajad. Kuidas kasvatada lapsi nii, et nad jääksid kontakti tõelise endaga? Enne emotsioonide ja mõtete tekkimist on väikelaps väga erilises seisundis. Ergas ja teadvel, suudab ta vaevata luua ümbrusega kontakti, mis on vaikne, vahetu. Õppimise käigus kaotab ta endana olemise, oma tegeliku loomuse. See on juhtunud kõigi täiskasvanutega. Miks algne olek kaob ja kas seda saab taastada? Mida tähendab “kontakt tõelise endaga”? Milline on inimese tegelik olemus? Kuidas last tema arengus toetada ja tuua esile tema ettevõtlikkus ning loovus? Kust alustada põlvest põlve korduvate vigade likvideerimist ja sisemaailma vabastamist probleemsetest reaktsioonidest? See loeng puudutab laia teemaderingi sünnist, surmast, elu eesmärgist ja loob arusaadavaid kokkupuutepunkte kõrgete joogalike teadmiste ning kuulajate igapäevaelu ja tegevuste vahel. Selgub, et igaüks saab oma elu oluliselt muuta, alustades muutust õigest kohast.
 • Sellest põnevast loengust leiad vastused nii nendele kui paljudele teistele seksuaalsusega seonduvatele küsimustele. Saad teada, kuidas stiimulid käivitavad sisemisi protsesse. Avastad oma sisemaailma juhtiva rolli ja võimaluse neid protsesse ka ise algatada, näiteks erinevate emotsioonide teadlikuks käivitamiseks. Juttu tuleb ka loomingulistest kriisidest, keskendumise olulisusest, ühisuse kogemisest ja seksuaalsete vajaduste transformeerimisest. Lisaks saad teada, milline on tunde arenemise erinevus meestel ja naistel
 • Selles loengus selgub, milline on inimese roll enda saatuse kujundamisel ning kas ja kuidas saab muuta enda tehtud tegude tagajärgi. Vanadest traditsioonidest pärit teadmiste kasutamine annab võimaluse karmat muuta. Teadlikkus on võti oma saatuse muutmiseks ja kujundamiseks. Mida me elust lahkudes kaasa võtame ja mida mitte? Heategude tegemine, tolerantsus ja neutraalsus versus kriitika. Praktilised juhendid, kuidas õpetada lapsi ja teha koostööd. Negatiivsete emotsioonide seosest infarktiga. Lihtne tehnika, kuidas teadvustada enda olemasolu.
 • Mida tulevikult ootad, mida oma ellu tahaksid? Kui sinu kujutlused tulevikust ei lähe kokku reaalsusega, tekib pettumus. Teadmatus tuleviku suhtes tekitab hirmu ja ebakindlust. Seepärast me valimegi elus tavaliselt harjumuspärase tegevuse, sest see on kindel, turvaline valik. See aga kujundabki sinu tuleviku. Tegelikult on maailm täis lõputult võimalusi igaühe jaoks. Mida siis teha selleks, et neid võimalusi üles leida ja saavutada oodatud tulemusi?

Title

Go to Top