• Tegelikkuse ja ettekujutluse erinevus, tulevik ja praegune hetk. Kui püüad aru saada oma sisemaailma nähtustest ja oled valmis neid korrastama, siis saad loengust selleks vajalikke näpunäiteid. Miks sa üldse tahad ette teada, mis see sulle annab? Kas mõistuses on info tuleviku kohta? Kaks võimalikku tegevuste järjekorda: füüsiline reaalsus millele järgneb mõistuse kommentaar ning mõistuse plaan, millele järgneb füüsiline reaalsus. Professionaalne mõtlemine. Kas kroonilistel harjumustel on tagajärg ja miks sinu soovid ei täitu. Segaduse tulevik on segadus, aga kui sa tead, mida teed ja oled selles kindel, siis see asi teostub.
 • Loengus saad teada, millised on uue põlvkonna prioriteedid ning kuidas arvuti kasutamine mõjutab noorte arengut. Milles seisneb eri põlvkondade erinevus, millisel pinnal tulevad konfliktid ning kas eelmised põlvkonnad peaksid üldse peale suruma oma väärtuseid. Kui peaksid, siis milliseid? Juttu tuleb ka sellest, kas Eesti kooliharidus valmistab noort piisavalt hästi ette iseseisvaks eluks peale kooli lõpetamist? Millised on noorte unistused ja kas reaalsus kattub sellega. Kuidas saavutada ihaldatud elu ning milline on siin unistuste ja reaalsuse dilemma. Kuidas teha seejuures nutikaid valikuid? Samuti saad teada lähemalt suhte loomisest ning rutiini vältimisest pikemaajalises suhtes. Kuidas luua just sulle sobivas suunas arenevaid suhteid? Väga hariv ning mõtlemapanev loeng tänapäeva laste ja noorte maailmapildi paremaks mõistmiseks. Samuti annab head juhtnöörid, kuidas luua suhteid ning välistada rutiini teket.
 • Mis on usaldus? Kas on mõni inimene, kelle peale saad jäägitult kindel olla? Mis kvaliteedid moodustavad selle erilise sideme, mida vahest nimetatakse ka hingesuguluseks? Mis juhtub, kui usaldust rikutakse? Järgneb pettumus ja vallandub reaktsiooniline ahel, mille erinevaid faase selles loengus põhjalikult kirjeldatakse ja saadud teadmist silmas pidades on võimalik kahjustatud turvatunnet taas kiiremini jalule seada. On tõsiasi, et kuni on veel asju, mida pead kellelegi usaldama, niikaua kuni puudub selgus, seni oled haavatav. Kuidas pääseda sellest nõiaringist? Ringist väljapääsemise esimene samm on teadvele tulek. See ei tähenda et “ring” sind kohe rahule jätab, kuid tekib võimalus eristada. Eristada ringi erinevaid osi ja nendest lõplikult vabaneda.
 • Millest algab peresisene vägivald? Ajalooliselt pärineb agressiivsus loomariigist, kui indiviidi ellujäämiseks oluline käitumismudel. Headus on sama arhailine. Inimene on endiselt kasutamas neid ürgseid instinkte - liikumas hea tunde poole ja vältimas valu. Vältimatus olukorras - kooselus - kaitseb igaüks oma õigust tunda ennast hästi, mis võib viia konfliktide või lahkumiseni. Kuidas saavutada ladus koostöö kooselus? Mis muutuks, kui elu põhiprintsiip ei oleks armastada või vihata vaid arukalt ja eesmärgipäraselt tegutseda?
 • Mis on aitamine ja kuidas on võimalik teist inimest aidata? Kuidas ise abi küsida? Kuidas läheneda teise inimese probleemidele tavapsühholoogiast sügavamal tasandil? Toimetulek igapäevaeluga kooselus on sisuliselt üksteise aitamine. Kuid miks tekivad ühel hetkel hoopis kohustused ning aitamine unustatakse? Lähemalt peatutakse kahel aitamise viisil: võrdne võrdsega ehk mina aitan ja tema aitab või siis arve pidamine ehk skoorimine, mina teen niipalju ja sina niipalju. Kuidas saada aitamine ja vastuaitamine tasakaalu, kuidas vältida ärakasutamist? Mis võib olla peamine arusaamatuste põhjustaja peres või kollektiivis? Vähem oluline pole oma vajadustes selgusele jõuda ning võime neid avaldada teisele inimesele. Kuidas üldse sõnastada ja väljendada oma vajadusi selliselt, et teine pool sellest aru saab? Kui detailseks siin peab minema? Loengu käigus antakse ülevaade kolmest alateadlikust soovist, mis on kõikide tegevuste taga. Selle skeemi mõistmisel on võimalik aru saada, kuidas toimivad need soovid ka teiste puhul. Hea loeng, et õppida tähele panema enda ja teiste vajadusi ning seeläbi elada suuremas üksteisemõistmises inimestega koos ja nende keskel.
 • Elus on palju häid tegevusi, vajalikke tegevusi ja tervislikke tegevusi, mida alustame. Kuid pahatihti juhtub nii, et eesmärgile me ei jõua. Kuidas seda muuta? Millal toimub tegevus? Mis on tegevus? Kas laiskemine on samuti tegevus? Milline on ideaalne tegutsemine? Miks jäävad tegevused pooleli? Mitut tegevust korraga saab teha? Miks ei ole laitmatus perfektsionism? Loengus antakse praktiline juhis, mis aitab olla järjepidev ja laitmatu. Juhis on küsimus, mida iga inimene saab endale alati meelde tuletada.
 • Loengus kirjeldatakse ebatavalist lähenemist suhtevormide arengus – „mina ja nemad“, „mina ja tema“, „mina ja mina“. Selle kaudu analüüsitakse nii välimist kui sisemaailma. Mis on puhas suhe? Millist mõju avaldavad filtrid meie sisemaailmas? Võrdluseks saad teada, et kriya joogas lõpetatakse üldistused ja nähtused viiakse vastavusse tegelikkusega. „Võibolla selle sõna „mina“ praktiline mittetundmine, näitabki meile täna inimkonnana, mis me oleme. Ja mida me teeme. Üks sõna võib muuta maailma – selle tähenduse paika viimine.“ (Ingvar Villido) Loengust saab ka uudishimulikum loengukuulaja retsepti väliste märkide lugemise kohta. Saad vastused küsimustele, miks neid märke vaja on, millal, kuidas saada oma küsimustele vastused?
 • Piiramatud potentsiaalid. Keskkonna kujundav mõju. Positiivsed ja negatiivsed tahud, joogamaailma potentsiaalid. Üks põnevamatest loengutest, mis räägib inimese enda potentsiaalide avamisest, nii tava- kui ka joogamõistes ehk millised on meie tegelikud võimalused. Tavaliselt arenenud potentsiaalid: rääkimine ja kirjutamine. Potentsiaalide avanemine süstemaatiliste ja spetsiifiliste tegevuste tulemusena. Maailmavaade ja avanenud potentsiaalide filter. Osaliselt avanenud potentsiaalid, millest tunned puudust? Kasutus-mõju-tagajärg-muutus-vastutus. Kolmainsus: destruktsioon ehk hävitamine; ülesehitus ehk evolutsioon; neutraalsus ehk mittekasutamine. Hästi- ja halvastitundmise potentsiaalid. Heaolu erinevad komplektid ehk reflektoorsused. Ahela harjumuslik jõud. Harjumuslik sõltuvus avanenud potentsiaalist. Teadvelolek, kui vahend avatud potentsiaalide avastamiseks, võime eraldada osi, potentsiaalide muutmise võime. Teekond potentsiaalide suunas (lülide teadvustamine). Näide suitsetamise ahelast. Potentsiaalide revideerimise soovitus (ülearused, soovitud kogemuste teekond, teekonna lühendamise võimalused, avamata potentsiaalid). Kuidas korrigeerida destruktiivsete potentsiaalide kasutamist. Emotsionaalsed kontseptsioonid, kui ahelda formuleerijad (taotlus jõud). Anded, kui hästi arenenud potentsiaalid. Teadlikult avatud potentsiaalide taasloomise võimalus.
 • Krooniline haigus meenutamine – mis oli ja mis oleks võinud teha. Unustad ära, et sa tegid parima valiku ja nüüd tagajärgede järgi näed, et oleks võinud teist valida. Kuid läbimata tagajärgede osa ei ole võimalik öelda, et valik oleks võinud olla ka teistsugune. Muuta ei saa valikut, mida oled juba teinud, aega ei saa tagasi pöörata, sest seda aega ei ole, mida tagasi pöörata. Olevik on igavene. Olevik on muutumatu. Kõik eksisteerib praegu, määratlemata pikkusega hetkes. Hetk ise ei muutu, muutub meie asukoht asjade keskel. Mälu tekitab mulje, et meil on minevik ja tulevik. Mälust üles kerkinud informatsiooni me kasutame kolmel erineval viisil – minevik, ettekujutlused ja nimetuslik, arvamuslik ehk kommentaarid. Reaalajas mälu kasutus ehk mõtlemine on pilditu, kuna pilt reaalsusest on ees. Tegelikkus on see, mis sündmustena, nähtustena, protsessidena toimub just praegu. Sinu probleemid on mälus, mälu kasutuses. Probleem saab alguse mälust. Siis sa ei saa aru, et see on tegelikult illusioon tegelikkuse teemadel, lisanduvad emotsioonid – ongi probleem.
 • Kõik me soovime kogeda enda elus õnnelikkust ja mida rohkem, seda parem. Kuid tihti seame väliseid tingimusi enda õnnele, uskudes, et teatud saavutused, asjad või inimesed teevad meid õnnelikuks. Hetkeks seda kogeme kuni tekib uus soov, mille poole püüelda. Kuidas aga saavutada püsiv õnnelikkus, mis ei sõltuks välistest teguritest? Mis on õnnelikkus ja mis seda esile kutsub? Kui kaua kestab ajaliselt õnnetunne ja kas seda on võimalik püsivalt tunda? Mis takistab kogemast õnnetunnet ja kuidas seda suurendada enda elus? Kuidas jõuda püsiva õnnelikkuseni? See loeng aitab mõista, milline õnnelikkus on mööduv ja milline on püsiv. Lisaks jagatakse ka tehnika, mis aitab selles püsida iseseivalt.
 • Otsustamine

  15,00
  Mis oleks, kui ma suudangi vastu võtta õigeid otsuseid ning need ka ellu viia, kui ma ei kahtleks nendes ning ei mõtleks ümber? Hea loeng otsustamisest ning sellele järgnevast perioodist, sellest, kui oluline on info, mille baasil otsuseid teha ning kui olulisel määral sõltub sellest meie elu kvaliteet. Loengus antakse väga põhjalik ülevaade otsustusprotsessist ning õige info välja selekteerimisest. Kuidas leida otsustamise ja tegutsemise vahel tasakaal, et otsused ka realiseeruksid? Saad teada, miks võib olla elu takerdunud või miks on mõne inimese laual koguaeg „hapud viljad“?  Kuidas olla julge otsustaja ning hakkama saada teiste arvamusega? Loeng juhatab meid otsustamise salamaailma lahates selle peeneid nüansse. Saad teada, millist kaalu omavad erinevad otsustusviisid, millised on rumalad otsused ning miks me teatud lubadustest kinni ei pea?  
 • Armastus on müstiline sõna, mille praktilist tähendust pole kombeks uurida. Sellest võrsub palju segadust, möödarääkimisi ja lahkuminekuid. Näiteks võib olla, et suhtes tunneb üks pool end õnnetuna ja kogeb, et teda enam ei armastata. Teine suhte pool ei saa aga üldse aru, millest selline mure. Siin loengus uuritakse armastuse tähendust väga konkreetselt ja avatakse ka seonduvaid kasulikke küsimusi. Milline alateadlik protsess toob kaasa armumise? Miks armumine lõpeb ja kuidas peale seda arukalt suhet hoida? Miks on kasulik vaadata armastust tingimuslikuna? Saad siit loengust analüüsi tehnika, mille abil suhet hoida ja teise poole vajadusi selgemalt mõista. Näed selle tulemusena selgemini lahkhelide põhjusi ja saad praktilisi soovitusi, millest on kooskõla ja õnneliku paarisuhte hoidmisel tõesti kasu.  
 • Tuttav on olukord, kus alustatud tegevused jäävad pooleli ja nende üle muretsemine ei too lahendust vaid põhjustab meelehärmi. Tean, et pean seda tegema, aga millegi pärast ikkagi ei tee! Miks ei saa tegelikult mitut asja korraga teha? Mis on probleem teadmiste ja oskuste omandamisel? Mis on tegevusloogika ja miks on see oluline? Loengust kuuldu aitab eristada edasiviivaid ja takistavaid tegevusi sinu elus, et saavutada suurem efektiivsus. Saad praktilise harjutuse, mille abil õpid oma elu juhtima. Tuttav on olukord, kus alustatud tegevused jäävad pooleli ja nende üle muretsemine ei too lahendust vaid põhjustab meelehärmi. Tean, et pean seda tegema, aga millegi pärast ikkagi ei tee! Miks ei saa tegelikult mitut asja korraga teha? Mis on probleem teadmiste ja oskuste omandamisel? Mis on tegevusloogika ja miks on see oluline? Loengust kuuldu aitab eristada edasiviivaid ja takistavaid tegevusi sinu elus, et saavutada suurem efektiivsus. Saad praktilise harjutuse, mille abil õpid oma elu juhtima.
 • Mida me elus ootame? On see muutuse ootus ja lootus, et midagi hakkab paremaks minema? Kõik me tegutseme 24/7 ja iga tegevus koosneb pisidetailidest. Viibime 95% ajast oma sisemaailmas, kus on ka kõik meie probleemid. Selles loengus selgub, milline osa sinu sisemaailmast on vaba ootustest ning kus valitseb rahu ja õnnelikkus. Mis on teadlikkus? Millal saabub tõeline kontakt tegelikkusega? Kuidas sa võtad infot vastu, et seda hiljem analüüsida? Mis on apaatia? Millised on elu juhtivad 3 soovi? Millal lõppevad kõik otsingud ning saabub rahu ja õnn? Saad kaasa teha tehnika, mis juhib sind Iseendana olemise kogemusse ning samuti ka juhiseid, kuidas saavutada rahu ja vaikust mõistuses.
 • Kas oled mõnikord mõelnud, et mõni inimene on teistest erinev? Kas oled aru saanud, miks? Millest tekib enesehinnang? Kas kujutad enda elu ette ilma võrdlemiseta? Kumb on sinu meelest olulisem – kas positsioon või oskused? Kuidas vähendada emotsiooni mõju? Milline lause toob sind hetke? Miks ei ole enamik inimesi realistid? Mis on teadlikkus? Kuidas hoida oma elu kontrolli all? Loengust selguvad (enese)hinnangute põhjused ning võimalused hinnangutest loobumiseks. Õpetaja Ingvar Villido annab toimivad juhised märkamise märkamiseks ja liigsest mõtlemisest loobumiseks.
 • Vahel tundub mõni tegevus raske ja ebahuvitav, kuid vajab siiski tegemist. Kuidas on võimalik tekitada endas entusiasmi ja muuta selline tegevus edukaks? Millised on tegelikult sinu talendid ehk milles sa oled hea ja osav ning mis tuleb lihtsalt välja? Kuidas neid ära tunda. Kas talente on võimalik juurde õppida ja arendada või on nad kaasasündinud? Miks toetada laste loomuliku ettevõtlikkust? Mis on loovus ja kuidas ületada takistusi, mis kerkivad loovuse teele? Mis on apaatia ja kuidas sellest välja tulla? Sellest loengust saad sa teada, mida teha kui huvi tegutsemise vastu on kadunud. Kuidas ületada tavaline eksperdi tase inspiratsiooni ja intuitsiooni abil ning saada päris talendiks.
 • Vaba tahe

  15,00
  Me teeme iga päev lugematul hulgal valikuid, teadvustame neid või mitte. Kas meie valikud määrab ära vaba tahe või on see saatus? Kas ka kõhklus on valik? Kas on olemas võimalus valikuid mitte teha? Mis on vaba tahe? Mida tähendab teadlik valik? Millisel juhul teeme ebateadliku valiku? Mil viisil on võimalik vältida ebateadlikku valikut? Mis seab valikutele piirid? Kuidas saavutada seda, mida tahad? Aktiivselt kaasa töötades saad sellest loengust olulisi teadmisi vabast tahtest ja inimese tegelikest valikuvõimalustest ning teadvustad võimalusi, kuidas oma elu päriselt paremaks muuta.
 • Loeng-praktikumis arutatakse läbi teemad: kuidas sõprus saab alguse, mis on sõpruse alused, millised on sõbra olulised väärtused sinu jaoks, mis juhtub kui sa sõpra enam ei vaja või tema sind, mida ei tohi sõpruses olles teha, haiget tegemisest kui animistlikust toimimisest. Loeng on eestkätt kasulik neile, kes soovivad teemat analüüsida ning kellel on läinud sõprussuhetes midagi valesti, ja soovivad seda muuta.
 • Egregorid - kes nad on, erinevad versioonid. Egregorid kui jumalad ja jumalannad ning inimesed, kes neid kummardavad, kambavaim. Kuidas ära tunda deemonid? Väärtused ja väärtusetus kui usk, traditsiooni osa selles. Alternatiiv usule – kõige kogemine nii nagu ta on, igasuguse usuta. Usk kui idee pluss emotsioon. Enda uskude ülevaatamine. Usk on pime (idee on aga ei tea, mis see tähendab). Usu vastand – tegelikkus. Objektiivsus versus subjektiivsus. Tagajärjed (edendavad või takistavad). Nende põhjused. Usk ja efektiivsuse puudumine. Maaema kui meie egregor. Kas Maal on mõtted, tunded, emotsioonid jm meiega sarnased funktsioonid – kas usud või tead? Eksperiment: Maaemaga kontakteerumise kogemus – usk või kogemus? Usu asendamine tegevusega. Teadlikkuse kasutamine usu asemel. Näide tegelikust söömisest ja ettekujutluslikust – sarnasus usu ja tegeliku kogemise vahest. Platseeboefekt kui füüsiline protsess. Erinevate protsesside teadvustamine. Usk kui protsesside kokkuvõte. Erinevad energiad, uskumused ja tarbetu huvi nende vastu. Tahtejõud. Kes sa oled, selle määratlus. Näide suhkru kirjeldamisest ja tegelikkusest. Mina kogemise praktika: isikliku kogemuse ja usu erinevus, objektid ja Sina. Sinu 2 jõudu (taotlus ja tahe) ja teadlikkus noole otsas. Joogatiitel teadlikkuse valdajale. Õpetuse (teooria) praktilise vaste olulisus. Ingvari õpetuste eesmärk: usust vabanemine. Maailm on praktilisus. Inimene kui Jumala poeg ja tema võimalused. Inglitest, rituaalidest. 3 peamist puudust. Päris inimeseks ehk Jumala pojaks saamise tunnused. Sinu juurdepääs Jumala juurde läbi Iseenda. Kurjast vaimust vaevatud inimestest ja vabanemisvõimalus.
 • * Elumuutja! loengud sisaldavad haruldaselt tõhusaid teadmisi ja tehnikaid, millega saab läbi viia põhjaliku ja kiire muutuse, mis võib mõjutada positiivselt tervet elu. Ilmselt on igaüks oma elus kogenud lühema või pikema perioodi vältel depressiooni – meeleolulangust, jõuetust, huvipuudust, enesehävituslikke mõtteid või ootamatuid ägedusesööste. Kas sellest tänapäeval laialt levinud “haigusest” on väljapääsu? On, ja see on tegevuse mõttes kaunis lihtne, kinnitab Ingvar Villido. Milline on sinu individuaalne depressiooni langemise valem? Miks teraapia ja enesesisendus aitab vähe? Mis on depressioon päriselt? Kuidas depressioonist välja tulla? Kuidas käib ise emotsioonide aktiveerimine? Kuidas tunda ära teemad, mis sind depressiivseks teevad? Kuidas mõistust rohkem valdama õppida? Kuidas minevikuga leppida? Kuidas kujundada realistlikke plaane tulevikku? Kuidas teadvelolu säilitada? Loeng võtab depressiooni osakesteks lahti, näidates selle peamist osa - inimese emotsionaalsust - uues valguses. Elus päriselt toimuva äratundmine ja iga inimese isiklikule kogemusele toetuv selgitus, annab kuulajale võimaluse leida talle täna jõukohane tegutsemisviisi, et depressioonist ise välja tulla. Uue teadmise valguses tuleb teha ainult üks samm, et tuua sisse muutus. Sellega jätkates õpid varsti ise juhtima elu normaalset voolu.*
 • * Elumuutja! loengud sisaldavad haruldaselt tõhusaid teadmisi ja tehnikaid, millega saab läbi viia põhjaliku ja kiire muutuse, mis võib mõjutada positiivselt tervet elu. Suhete katkestamise põhjused. Kiindumiste ülevaatamine ja katkestamine. Olulised asjad ja vaba aja puudus. Probleemid suhetega kodus, tööl või koolis. Iga päev puutume kokku erinevate inimestega. Vahel on nende seas neid, kellega me mingitel põhjustel ei klapi. Sageli mööduvad nad meie elust kiirelt, kuid kui meid seovad kohustused või muud tingimused, siis võime sattuda suhetesse, milles me ei tunne end hästi. Kas ja kuidas selliseid suhteid neutraalselt lõpetada? Suhted, kui midagi enamat. Arvame teadvat faktoreid, mis tekitavad inimestevahelisi suhteid ja pingeid. Uurides aga lähemalt inimest ja tema tegutsemismotiive võime avastada, et sarnaselt loodusele esineb ka inimeste maailmas lisaks pealtnähtavale ka silmale nähtamatuid sidemeid. Millist mõju omavad suhtemaailmale meie harjumused, reaktsioonid, unistused, mõtted ja emotsioonid? Loeng sisaldab ülevaadet katkestamist vajavatest suhetest, harjumustest ja sõltuvustest. Kiirelt ja efektiivselt elu muutvat tehnikat, mille abil on võimalik lõplikult vabaneda elus esinevatest ebameeldivatest või häirivatest suhetest ja sidemetest.
 • Vaimsus on populaarne. Aga see, mida vaimsuse alla silmas peetakse näib olevalt lõputult lai, sisaldades kõike alates kätega ravimisest, joogast ja meditatsioonist kuni teispoolsusega suhtlemiseni. Selles loengus võetakse kõigepealt tähelepaneliku vaatluse alla vaimsuse mõiste. Põhjaliku ja lihtsalt jälgitava selgituse jooksul saab ülevaate inimese viieosalisest ülesehitusest ja hierarhilistest suhetest, mis kehtivad nii inimese sisemaailma kui ka kogu universumi kohta. Joonistuvad välja konfliktide põhjused ja abistav absoluutne tõde Sinu asendi ja võimaluste kohta selles kõiges. Mis on füüsiline ja mis vaimne? Kuidas saada aru, mis on Mina ja mis seda ei ole? Milline osa siin on “Jumala poeg”? Kust otsida püsivat identiteeti, teadmist ja õnnelikkust? Mis on teadvelolek? Miks olevik on oluline? Loengu teises pooles vaadeldakse rahaga seonduvat. Kas on konflikti vaimsuse ja raha vahel? Jagatakse soovitusi, kuidas hoida tasakaalu tasu ja kasu vahel.
 • Selles loengus saad väga konkreetse juhise, kuidas esitada palvet nii, et sind ka kuulda võetakse? Kuidas näeb välja õigesti esitatud palve ning kuidas seda hoopis teha ei tohiks? Palve jõud on väga iidne ning seda on kasutatud juba ammustest aegadest selleks, et muuta seda, mida enda võimuses muuta ei ole. Palvet esitades puutud kokku järgmiste põhiküsimustega: -Kuidas palvet õigesti formuleerida? -Kelle poole pöörduda? -Kuidas pöörduda? -Kuidas ma teada saan, et vastus minu palvele on tulnud? Loengu käigus saad vastuse nendele küsimustele ning praktilise juhise palve esitamiseks. Ühe olulise punktina käsitletakse palve esitamist teise inimese eest. Kuidas seda õigesti teha? Loeng sisaldab juhendatud praktikat, et saada isiklik jumala kogemus. Väga praktiline loeng neile, kes soovivad kasutada seda iidset viisi paluda muuta seda, mida endal ei ole jõukohane muuta.
 • Olenemata kultuuritaustast on enamikel inimestel olemas suhe Jumalaga, kuigi oma igapäevases elus me ei pruugi seda teadvustada. Ingvar Villido käsitleb teemat arusaadavalt nii kristlastele kui ateistidele kui ka inimestele, kes ei ole oma religioosset kuuluvust määratlenud. Kuidas suhelda Jumalaga? Kuidas saada aru, et on loodud suhe Jumalaga? Millised on Jumala 3 aspekti? Kuidas palvetada nii, et palve jõuaks kohale? Miks kasutatakse kirikutes laulmist? Mis on esimene patt? Mis on mantra? Miks indiaanlased palvetavad halades? Loengu kuulaja saab vajalikud teadmised suhtlemiseks Jumalaga ning kogemuse meie Isa palve lausumisest.
 • See on jätkuloeng aja planeerimise teemadel, mis aitab paremini mõista ja ületada mitmeid takistusi, mis ei lase edu saavutada. Kuidas planeerida aega lähtuvalt hetkest? Millised on vajalikud ja millised mittevajalikud automaatsed tegevused? Kuidas valida õiget tegevust? Saad siit vastused nendele küsimustele ja lisaks tuleb juttu ka tegevuste ülevaatamisest, ajapuuduse põhjusest, lohakuse tekkimisest, tegevuste planeerimisest, grupeerimisest, prioriteetsusest. Leiad sellest loengust palju igapäevases elus kasulikke nõuandeid, kuidas oma tegevusi teadlikult juhtida ja teadlike valikute kaudu efektiivsust suurendada.
 • Meil kõigil on elus takistusi, raskeid momente, arusaamatusi, konflikte sisemaailmas ja teistega. Enamasti süüdistame neis teisi inimesi.
  Tegelikult on elus ette tulevate probleemidega kõige otsesemalt seotud hoopis meie alateadvus. Avastus, et muutes ennast, saame mõjutada ka ümbritsevat maailma, ärgitab meid asuma enesemuutmise teele. Pärast mõningate märgatavate muutuste ilmnemist, tekib sel teel sammujal varem või hiljem küsimus, mida teha, et need muutused oleksid püsivad ehk kuidas saavutada elus püsivaid tulemusi. Kuidas on võimalik, et meil tegelikult on vaid üks probleem korraga? Kas hetki on nii palju kui sündmusi, mis vahelduvad, või on ainult üks hetk, mida läbivad sündmused? Mida tähendab, et inimene tegutseb 24/7? Kuidas muuta oma harjumusi? Loengus saad vastused neile küsimustele ning loomulikult selgub ka see, mis üldse on püsiv tulemus ning millistes asjades ja kuidas on seda võimalik saavutada.
 • Kui elu rajada püsivatele väärtustele, tunned end kindlalt ka pidevalt muutuvas maailmas. Vastutus ei koorma sind, vaid on loomulik elu osa. Kuidas mõista vastutust, kas saame seda ise võtta ja mille üle võtta? Elusus ja elu säilitamine, konstandid ja muutujad meie elus, elu põhitõed. Kes juhib sinu elu, kes lühendab teiste elu? Kas sa tead, kus ja millises olukorras sa praegu oled, kas aktsepteerid seda? Kas sa jagad teistega elu või asju? Sa oled 24/7 pidevas tegevuses ja kui järgid õpetust, on sul võimalik neid tegevusi valida nii, et sinu unistused täituvad ja sa aitad säilitada ka teiste elu.
 • Igapäevases elus kimbutavad meid korduvad tegevused – rutiin. Need on tegevused, mille puhul on meile kõik teada. Teisest küljest on olemas tegevused, mis meid inspireerivad ja mida me teeme teisiti – oleme neis loovad. On ka nö segatud tegevusi, mis sisaldavad harjumusi – rutiini ja ka loovust – teisiti tegemist. Tehes mingit harjumuslikku asja, võid avastada, et selles on grammike loovust ka juures. Loovus ei saa päris tühja koha peale tekkida, midagi peab seal all olema. Loovus tekib kokkupuutel tundmatu faktoriga.

  Loovus töötab kõige paremini neis asjades, mida me juba teeme. Loovus ei ole piiratud loovuse endaga, vaid teadaolevaga. Kui sul on igav, oled tegelemas oma harjumustega. Kui igav pole, siis on tegemist uute asjadega. Uue asjaga ei saa kokku puutuda, kui sa ei lähe seda nõutama. Kui meil on igav, siis me ei tegele parasjagu huvitavate tegevustega. Igavas tegevuses puudub uudsuse aspekt, mis tekitab elevust, annab auru juurde. Kui oled loov, suudad muutustega kaasas käia, enesekindlus ei kao ära. Loovusel on alati elu mahl juures – see inspireerib.

  Ka suhetes teiste inimestega on võimalik harjumusi muuta. Loovus tekib siis, kui teed harjumuse ajal midagi teisiti ja see on selleks suurepärane võimalus. Täiskasvanute mõõduks peetakse tavaliselt harjumuste hulka, rutiine. Kas sul on harjumuspärast mõtlemist – isiklikel, ebameeldivatel või teistelega seotud teemadel? Kas see võib olla mäng, mida sa usud. Näiteks "Ma olen igav!" – mõjub rusuvalt? See on koht, kus on võimalik kasutada loovust. Uurida viise, kuidas ma saan seda muuta. Juba selles samas otsivas seisundis oled ju tegelikult loominguline ning leiad vastandi, milleks võib olla näiteks rõõmsus. Järgmisena võid vaadata kuidas seda endas luua. Teed rõõmsa näo, võtad peegli juurde, hakkad näoilmeid muutma, kuhu välja jõuad? Arvan, et saad sellest seisundist välja. Või: "Ma olen laisk!" Kas varbaid saad liigutada, kui oled laisk? Erinevate kiirustega. Ebaharilik, kas pole? Kreatiivsus on sees. See on elumahl, elu sool. Ei saa ju jääda teiste peale lootma.

  Võib tekkida rutiinne harjumus ja ammutada inspiratsiooni sealt, kust oled seda alati saanud. Kui saad aga uut infot juurde, hakkab inspiratsioon paremini tööle – pinnast on vaja natuke tihendada. Kui sellisel viisil vaadata oma võimalusi, siis tuleb jälgida, et ei hüppaks välja harjumuslikud mõtted. Kui hüppavad, siis kombineeri neid mõtteid ise, hästi lihtsal viisil – mõtteid võib illustreerida kriipsujukude, helide jms objektidega. See võib olla huvitav tegevus, lihtsalt sellepärast, et seda on võimalik teha. Võimalus olla looja, režissöör.

  Lähemalt loengus "Loovus, anded, potentsiaalid", mis sisaldab ka kahte väga head loovuse tehnikat!

 • Meie elus on palju rolle. Ühtesid rolle me teadvustame ning teisi mitte. Kas oled rahul oma rollidega või soovid muutust? Kust tulevad rollid? Mis teeb rollist rolli? Kuidas leida üles rollid oma elus? Kuidas on võimalik oma rolle muuta? Kust me oleme oma rollid saanud? Mida on vaja elus kohanemiseks? Mis on eetika? Kuidas vältida konflikte? Mitu mõtet päeva jooksul inimene tavaliselt mõtleb? Kuidas kontrollida oma mõtlemist?  Kas teised on ikka süüdi? Loeng annab alusteadmised oma rollide kaardistamiseks ning nende muutmiseks ning tõhusa tehnika märkamise märkamiseks.
 • Kui elu pole ainukordne kogemus ja iga uue sünni põhjused peituvad eelmistes eludes, võib õigustatult küsida – mis pani Teid sündima just siia? Eestimaale, mida nimetatakse veel ka pühaks maaks, Maarja-maaks ja mille rahvas ning kultuur on läbi kannatusterohke ajaloo lausa müstilisel moel püsima jäänud. Eestimaa maapinnas on säilinud kõrge arengutasemega tsivilisatsiooni tegevuse jälgi, mis mõjutavad ka täna siin elavaid inimesi. Kes on nõid, maag, šamaan ja “maausuline” ning milliseid jõude nad kasutavad? Mis on selgeltnägemine ja sensitiivsus, kas need oskused on õpitavad? Mis on kolmas silm? Kas igapäevanõidus, näiteks needused, on tõesti olemas ja kuidas saab ennast kaitsta?
 • Seksuaalsusega on seotud erinevaid lugusid, kõrgeid ja madalaid. On see tee, mis viib lõpuks Jumala juurde? Või hoopis kõigi pattude alg-allikas? Või on heas seksis vallanduv õndsus justkui viide väärtustele, mis on saavutatavad ka teistel viisidel ja muudetavad püsivaks? See loeng annab põhjaliku ülevaate inimese “kihilisest” ülesehitusest ja iga olemasolu tasandi rollist seksuaalsuse valguses. Kuuldu aitab luua selgust, milline on rahuldust pakkuva tulemuseni viiv tee. Mis koht on selles protsessis füüsisel, emotsioonidel, mõtetel ja teadlikkusel. Kas ja kuidas kasutada ettekujutlust ning kas saavutatud energiat peaks ülal hoidma? Kas inimene on loodud monogaamseks ja mis põhjusel tekib impotentsus? Seks on inimestele kõige lihtsamalt kättesaadava naudingu allikas. Olles elu sümboliks, on ta edasiviiva nähtusena täiesti omal kohal.
 • Vestluse vormis toimuva õpetuse käigus saad teada illusiooni komponendid. Ettekujutlus ja ise tegin – vormivad meie elu tegelikkuses keerukamateks. Kui sulle tundub, et see nii ei ole, või veel kahtled, siis kindlasti on loeng just Sulle! Sa saad universaalse juhendamise kaudu vahendid, et oma elu näitel avastada need komponendid ja kaotada oma elust ära mäng, millega kas võidad või kaotad. Siis avastad tegelikkuse. Läbi erinevate õpetuslike suuniste võid leida nii mõnegi illusiooni oma elust, mis võivad olla kahjulikud Su tervisele, asjaajamistele vm. Eemaldades komponendid endas võime asjad võtta ette ja lihtsalt teha – see on täiuslikkus ja geniaalsus! Sulle selgitatakse ka meenutuste ja tuleviku ettekujutluste erinevusi, teadliku tegutsemise seaduspära – üks asi korraga, ja saate juhised spetsiaalselt illusioneerimiseks. Igati kasulik loeng!
 • Loeng õpetab teadvustama ja analüüsima oma eesmärke ning tegutsema selliselt, et need ka tegelikult saavutada. Mida peaks tegema ja milliseid tegevusi vältima, et eesmärgile jõuda? Miks on eesmärgi sõnastamine oluline? Igal tegevusel on eesmärk ja tulemus. Sh ka igapäevastel tegevustel, mõtetel, emotsioonidel. Näiteks kuhu viib selline tegevus nagu muretsemine? Millised on sulle tõeliselt olulised eesmärgid? Kuidas jääda erinevate tegevuste rägastikus neile kindlaks? Mida teha takistustega - näiteks mõtete ja emotsioonidega, mis töötavad seatud eesmärgile vastu? Kõhkluste ja kahtluste hävitavast jõust. Loeng õpetab oma tegevuste eesmärke ja nende võimalikke tulemusi teadvustama. See aitab teha elus teadlikumaid valikuid ning saavutada suurema selguse ja kontrolli selle üle, mis suunas su elu liigub.
 • Me kõik soovime olla suhtes, kus oleksime õnnelikud ja tunneksime ennast vabalt. Pikema kooselu jooksul võivad tekkida pinged ja arusaamatused, mistõttu tehakse teineteisele haiget ja soovitakse teist muuta. Miks peab muutus algama iseendast, mitte teisest ja kuidas seda teha? Miks tekivad suhtes probleemid ja pinged? Miks ainult rääkimine probleemi ei lahenda? Väljaütlemise versus allasurumise mõjud? Kuidas suhteid paremini hoida ja teadlikumalt tegutseda? See loeng on hea eneseanalüüsi tegemiseks, et näha ennast kõrvalt ja mõista teisi. Nende teadmiste praktiline kasutamine võib muuta Sinu elu ja suhteid paremaks.
 • Loengus räägitakse, millised on ebavajalikud asjad sinu sisemaailmas. Muretsemine ja olukordade üle mõtlemine tundub olevat vajalik probleemide lahendamisel, kuid on ka teisi võimalusi. Kas mõtlemine on kohustuslik? Kuidas tekitada sisemine vaikus? Kuidas arendada erapooletut hoiakut vestluse ajal? Kuidas oma mõistust korrastada? Kuidas vabaneda ringmõtetest? Kas sa saad teha vahet ettekujutusel ja tegelikkusel? Loeng on abiks nendele, kes tahavad korrastada oma mõttemaailma ja jõuda sisemise vaikuseni.
 • Uskumused

  15,00
  Meie elu määravad suures osas meie uskumused ja väärtused, usume seda või mitte. Kust oleme saanud oma uskumused? Millised uskumused on positiivsed ja millised on negatiivsed? Kas uskumusteta elu on võimalik? Mis on hingerahu? Kust saab väikelaps oma emotsioonid? Millised on mõtlemise tüübid ja millisesse neist kuulud sina? Mis on ühist sirgeldamisel ja ignoreerimisel? Kuidas aidata autistlikku last? Oma uskumuste ning nende mõju oma igapäevasele elule kaardistamine aitab sul oma elu kontrolli alla võtta ning ebavajalikest uskumustest vabaneda.

Title

Go to Top