• * Elumuutja! loengud sisaldavad haruldaselt tõhusaid teadmisi ja tehnikaid, millega saab läbi viia põhjaliku ja kiire muutuse, mis võib mõjutada positiivselt tervet elu. Suhete katkestamise põhjused. Kiindumiste ülevaatamine ja katkestamine. Olulised asjad ja vaba aja puudus. Probleemid suhetega kodus, tööl või koolis. Iga päev puutume kokku erinevate inimestega. Vahel on nende seas neid, kellega me mingitel põhjustel ei klapi. Sageli mööduvad nad meie elust kiirelt, kuid kui meid seovad kohustused või muud tingimused, siis võime sattuda suhetesse, milles me ei tunne end hästi. Kas ja kuidas selliseid suhteid neutraalselt lõpetada? Suhted, kui midagi enamat. Arvame teadvat faktoreid, mis tekitavad inimestevahelisi suhteid ja pingeid. Uurides aga lähemalt inimest ja tema tegutsemismotiive võime avastada, et sarnaselt loodusele esineb ka inimeste maailmas lisaks pealtnähtavale ka silmale nähtamatuid sidemeid. Millist mõju omavad suhtemaailmale meie harjumused, reaktsioonid, unistused, mõtted ja emotsioonid? Loeng sisaldab ülevaadet katkestamist vajavatest suhetest, harjumustest ja sõltuvustest. Kiirelt ja efektiivselt elu muutvat tehnikat, mille abil on võimalik lõplikult vabaneda elus esinevatest ebameeldivatest või häirivatest suhetest ja sidemetest.
 • „Sul ei ole mingit põhjust olla süüdi,“ kinnitab Ingvar Villido veidi manitsevalt juhendatud loeng-praktikumis. Sa saad teada, mis on süütunne, kuhu see asetub reaalsuses. Saate teada mis on mõtted, mis meenutused, kuidas neid tavapäraselt kasutatakse. Loengust saate ka kaasa praktika, kuidas end tuua välja kannatustest tagasi reaalsesse maailma.
 • * Elumuutja! loengud sisaldavad haruldaselt tõhusaid teadmisi ja tehnikaid, millega saab läbi viia põhjaliku ja kiire muutuse, mis võib mõjutada positiivselt tervet elu. Erinevad kehakaalud, dieedid ja nooruspõlve käitumismustrid. Miks osad inimesed söövad kõike, mida soovivad ja püsivad saledatena, samas kui teistel on pidevalt probleeme kehakaalu tõusuga? Millised on organismi toimemehhanismid ja mis põhjusutab seda, et enamik tänapäevaseid dieete pikas perspektiivis ei toimi. Juttu on depressioonist, liigsöömisest, sõltuvustest ja teistest tervisehäiretest – kuidas need algavad ja mis neid põhjustab. Uuritakse nooruspõlves omandatud käitumismustreid ja nende mõju hilisemas eas. Loengust saad praktilised teadmised kehakaalu ja inimese isiksuse kujunemise kohta. Tehnika, mille abil on võimalik vabaneda negatiivsetest juurpõhjustest.*
 • Kasvatuse eesmärk. Kuidas seda korraldada. Ettevalmistus iseseisvaks eluks. Arukas laps. Selles loengus ei kehtestata järjekordseid “hea vanema” käitumisreegleid, vaid arutletakse laiapõhiselt selle üle, milline ettevalmistus on lapsele parim, et pärast teiega koosveedetud aega astuda iseseisvasse ellu.
  “See polegi kasvatamise, vaid teatud harimise tulemus – elus toimuva avamine ja näitamine” Ingvar Villido Kuidas kasvatada lastes arukust? Millised on eeskuju kaudu õppimise ohud? Miks ei peaks demonstreerima emotsionaalseid eeskujusid? Miks tolerantsus on hea? Miks tekib konflikt kohustusliku hariduse ja “huvitavate asjade” vahel? Kas stiimulite kasutamine on hea? Kuidas käib arukuse kaudu juhendamine? Kuidas ületada kuristikku, mis on tekkinud laste ja vanema vahele, tänu vanema ajanappusele? Kuidas käituda, kui laps jätab asju pooleli? Vanematena on meil oma pärand. See loeng annab vihjeid selle kohta, millises osas tuleks korrigeerida oma käitumist ja arusaamist, et tõsta oma võimekust lapsevanemana.
 • Elus on palju häid tegevusi, vajalikke tegevusi ja tervislikke tegevusi, mida alustame. Kuid pahatihti juhtub nii, et eesmärgile me ei jõua. Kuidas seda muuta? Millal toimub tegevus? Mis on tegevus? Kas laiskemine on samuti tegevus? Milline on ideaalne tegutsemine? Miks jäävad tegevused pooleli? Mitut tegevust korraga saab teha? Miks ei ole laitmatus perfektsionism? Loengus antakse praktiline juhis, mis aitab olla järjepidev ja laitmatu. Juhis on küsimus, mida iga inimene saab endale alati meelde tuletada.
 • Loengus kuuldu aitab lahti mõtestada, mida üldse tähendab lähedase kaotus, mis täpsemalt peale lähedase kaotamist muutub ja miks just mõni konkreetne suhe inimese jaoks nii oluline on. Kuidas ületada hirm üksijäämise ees? Loeng sisaldab lisaks muid põnevaid ja universaalseid teemasid elu ja surma piirimailt: -Mis täpsemalt toimub pärast surma? -Kuidas toimub suhtlemine teistpoolsusega? -Millised on “karmilised seadused”? -Milles seisneb inimvormi unikaalsus ja palju muud.
 • Mis on aitamine ja kuidas on võimalik teist inimest aidata? Kuidas ise abi küsida? Kuidas läheneda teise inimese probleemidele tavapsühholoogiast sügavamal tasandil? Toimetulek igapäevaeluga kooselus on sisuliselt üksteise aitamine. Kuid miks tekivad ühel hetkel hoopis kohustused ning aitamine unustatakse? Lähemalt peatutakse kahel aitamise viisil: võrdne võrdsega ehk mina aitan ja tema aitab või siis arve pidamine ehk skoorimine, mina teen niipalju ja sina niipalju. Kuidas saada aitamine ja vastuaitamine tasakaalu, kuidas vältida ärakasutamist? Mis võib olla peamine arusaamatuste põhjustaja peres või kollektiivis? Vähem oluline pole oma vajadustes selgusele jõuda ning võime neid avaldada teisele inimesele. Kuidas üldse sõnastada ja väljendada oma vajadusi selliselt, et teine pool sellest aru saab? Kui detailseks siin peab minema? Loengu käigus antakse ülevaade kolmest alateadlikust soovist, mis on kõikide tegevuste taga. Selle skeemi mõistmisel on võimalik aru saada, kuidas toimivad need soovid ka teiste puhul. Hea loeng, et õppida tähele panema enda ja teiste vajadusi ning seeläbi elada suuremas üksteisemõistmises inimestega koos ja nende keskel.
 • Meil kõigil on elus takistusi, raskeid momente, arusaamatusi, konflikte sisemaailmas ja teistega. Enamasti süüdistame neis teisi inimesi.
  Tegelikult on elus ette tulevate probleemidega kõige otsesemalt seotud hoopis meie alateadvus. Avastus, et muutes ennast, saame mõjutada ka ümbritsevat maailma, ärgitab meid asuma enesemuutmise teele. Pärast mõningate märgatavate muutuste ilmnemist, tekib sel teel sammujal varem või hiljem küsimus, mida teha, et need muutused oleksid püsivad ehk kuidas saavutada elus püsivaid tulemusi. Kuidas on võimalik, et meil tegelikult on vaid üks probleem korraga? Kas hetki on nii palju kui sündmusi, mis vahelduvad, või on ainult üks hetk, mida läbivad sündmused? Mida tähendab, et inimene tegutseb 24/7? Kuidas muuta oma harjumusi? Loengus saad vastused neile küsimustele ning loomulikult selgub ka see, mis üldse on püsiv tulemus ning millistes asjades ja kuidas on seda võimalik saavutada.
 • Me kõik soovime olla suhtes, kus oleksime õnnelikud ja tunneksime ennast vabalt. Pikema kooselu jooksul võivad tekkida pinged ja arusaamatused, mistõttu tehakse teineteisele haiget ja soovitakse teist muuta. Miks peab muutus algama iseendast, mitte teisest ja kuidas seda teha? Miks tekivad suhtes probleemid ja pinged? Miks ainult rääkimine probleemi ei lahenda? Väljaütlemise versus allasurumise mõjud? Kuidas suhteid paremini hoida ja teadlikumalt tegutseda? See loeng on hea eneseanalüüsi tegemiseks, et näha ennast kõrvalt ja mõista teisi. Nende teadmiste praktiline kasutamine võib muuta Sinu elu ja suhteid paremaks.
 • * Elumuutja! loengud sisaldavad haruldaselt tõhusaid teadmisi ja tehnikaid, millega saab läbi viia põhjaliku ja kiire muutuse, mis võib mõjutada positiivselt tervet elu.

  Meeldetuletused minevikust ja nendest vabanemine. Mis on tegelikkus? Lahenduseta probleemid. Minevikuga tegelemine. Valikute langetamine. Kas esilekerkivad sündmused minevikust tuletavad end lihtsalt meelde või on siin peidus midagi erilist? Mis on neis erilist olnud? Lahenduste leidmine mälust üleskerkivatest sündmustest vabanemiseks. Üleskerkiv sündmus, kui minevikumeenutus. Meenutuse, ettekujutluse ja oleviku eristamine. Mis on tegelikkus? Kuidas me valikuid teeme? Valikute tagajärjed. Andestamine endale.

  Kehtestatud reeglite rikkumine, ootuste ja lootuste purunemine. Erinevad näited. Suhted ja suhtumine täna, lahenduseta probleemid (võimalik lahendus loengus antud tehnika näol). Tegelemine sündmustega, meenutamine, lahendamine. Meenutuse, ettekujutluse ja tegelikkuse eristamine. Andestamine iseendale ja leppimine. Väikesed valikud ja valikute mittetegemine. Analüüs – mis valikuid ma tegin ja mida ma jätsin valimata – miks asjad on läinud nii?*

  Loengu tagasiside:

  "Ingvari loeng "Andestamine endale ja kuidas süütunnetest vabaneda" tuli minu ellu täpselt õige ajal ning õiges kohas. Tundsin, et olin end viinud mõtteid ja emotsioone kedrates olukorda, kus mingite konkreetsete inimestega minevikus toimunud olukorrad kordusid minu sees igapäevaselt nii, nagu oleksid need hetked endiselt reaalsed, põhjustades kannatusi ajas, mil minevik on juba ammu möödas. Olin end nende emotsioonide ja minevikupiltidega viinud suisa depressiooni äärele ning kartsin juba, et pean hakkama terapeutide poole pöörduma. Abi sain aga ootamatult lihtsatest Ingvari tehnikatest, mis andsid mulle tunde, et saan oma probleemide lahendamisega ise hakkama. See oli minu jaoks väestav kogemus, mis aitas ka depressioonilähedasest seisundist välja.

  Tänan siiralt Siimu selle loengu vahendamise eest ja Ingvarit täpsete, samas ülilihtsate juhiste eest, kuidas minevik enda jaoks peatada ning tuua oma meel tänasesse päeva. Sain tänu selles loengus õpetatud tehnikatele kahe enda jaoks olulise inimgrupiga suhted korda vaid paari päevaga, olles eelnevalt oma emotsioonides marineerinud ühe grupi puhul mitu kuud ning teise grupi puhul suisa mitu aastat. See on minu jaoks väga suur tulemus ning nüüd kuu aega pärast loengu kuulamist, on tulemus püsinud, kuna olen tehnika kasutamisega jätkanud ning tänu loengule tulid mulle meelde ka Ingvari poolt mõned aastad tagasi õpetatud elu häirivate emotsioonide peatamise tehnikad, mida ma mõni aeg kasutanud ei olnud. Nüüd tunnen, et olen oma eluga läbi teadlikkuse suurendamise uuesti järje peale saanud ning mineviku suhetega rahu teinud või olulistes kohtades initsiatiivi üles näidanud, et asjad korda teha või rääkida. Ning loomulikult jätkan seda tööd ka uute pinnaleujuvate teemadega. Kuulasin loengut 2 korda ning tundub, et kuulan veel, sest mõlemal korral märkasin loengus enda jaoks erinevaid ja olulisi aspekte ning võib öelda, et ka loengu kuulamise ajal hakkas juba toimuma tervendav protsess, kuna Ingvar küsis loengu jooksul mõtlemapanevaid küsimusi ning jättis ka pauside näol aega, et neile enda sees vastused leida. Väga väärtuslik oli ka loengu lõpus õpetatav andestamise tehnika. See oli nii lihtne ja siiras, et sulatab kõik barjäärid ja hinnangud enda ning teiste suhtes. Järelkuulatava loengu formaat on ka väga hea nt kodus olevatele emadele, pensionäridele või inimestele, kes mingil põhjusel ei saa kodust välja liikuda (nt töögraafik, elukoht või muud tingimused ei võimalda reaalsetes loengutes käia), kuna lindistatud loengut saab kuulata ükskõik kus ja ükskõik mis kellaajal ning kasvõi mitu korda järjest. Aitäh selle võimaluse eest. 
  Aitäh Ingvarile selle loengu eest."
  Kadri Allikmäe, 34, lasteaiaõpetaja
 • Millest algab peresisene vägivald? Ajalooliselt pärineb agressiivsus loomariigist, kui indiviidi ellujäämiseks oluline käitumismudel. Headus on sama arhailine. Inimene on endiselt kasutamas neid ürgseid instinkte - liikumas hea tunde poole ja vältimas valu. Vältimatus olukorras - kooselus - kaitseb igaüks oma õigust tunda ennast hästi, mis võib viia konfliktide või lahkumiseni. Kuidas saavutada ladus koostöö kooselus? Mis muutuks, kui elu põhiprintsiip ei oleks armastada või vihata vaid arukalt ja eesmärgipäraselt tegutseda?
 • Me elame ühiskonnas, kus on koos erinevad põlvkonnad. Probleemid on nii põlvkondade vahel kui ka erinevate põlvkondade sees. Kas neid probleeme on võimalik vähendada või vältida? Miks tekivad arusaamatused? Kuidas tehakse elevandist kärbes ja kuidas probleeme lahendada? Mis on kasvatus ja mis on õpetatus? Kuidas toimub õppimise protsess ja kuidas see on seotud suhetega? Millel põhineb ideaalne kooselu? Loengus antakse tehnika, mis aitab oma probleeme lahendada ning seeläbi paremini läbi saada nii teistega kui iseendaga. Antakse ka põhjalik ülevaade Teadliku Muutuse Kunsti I-V kursuse sisust.
 • Millised on laenu võtmise riskid? Arukas vaade enda vajadustele ja võimalustele annab selguse võlgade võtmise tagamaadest. Kuidas kujuneb toote või teenuse hind? Millega kaupleb pank? Mis vahe on emotsionaalsel ja vajaduspõhisel tarbimisel? Kuidas võiks rohkem teenida? Milline on kõige parem business? Kuidas arendada endas ettevõtlikkust? Miks me teeme palgatööd? Millised võlad ei ole rahas mõõdetavad? Miks on keeruline endale antud lubadustest kinnipidamine? Väga häid nõuandeid sisaldav loeng annab teada, kuidas muuta elu nii, et ei oleks vaja laenu võtta! “Astu üle oma hirmu piiridest ja laienda enda ettevõtlikkuse ala!”
 • “Tunded” kui füüsilise keha aistingud ja “emotsioonid” kui vitaalse keha jõud ehk energiad. Kaks erinevat kirjeldust inimese põhiolemuse kohta: inimene kui füüsilis-bioloogiline mehhanism vs krijajoogalik käsitlus inimesest kui multifunktsionaalsest ja –dimensionaalsest olendist. Joogateadus. Joogalik inimese ja tema juurde kuuluvate nähtuste jaotumine viie-keha süsteemiks. Emotsionaal-mentaalne identiteet vs tegelik identiteet. Muutuvate identiteetide mõju igapäevaelule. Inimese võime oma sisemaailma muuta. Teadlikkus. Teadlikkuse ununemise peamine põhjus – kiindumine. Teadlikkuse avastamise praktika. Inimese tegelik eripära – võime kasutada teadlikkust sihipäraselt. Arukus ehk teadlikkus vs kiindumine. Mõtlemise teadvustamise praktika. Teadlikkuse kvaliteedid ja kasutusvõimalused oma elu üle kontrolli saavutamisel. Mõtete seiskamise praktika. Emotsioonide olulisekspidamise harjumus. Elu mõte. Elu tegevustepõhisus ja adekvaatse hinnanguni jõudmise tee läbi tagajärgede teadvustamise. Emotsioonid kui loomamaailma instinktide jäänused. Emotsioonide tekkimise ja käivitumise mehhanism ja nende elumäärava mõju teadvustamine. Stabiilsuse saavutamine läbi teadlikkuse. Unikaalsete energiate ja eriliste seisundite lõksud vs iseendana olemine. Süütundest. Valikute langetamisest. Otsuse langetamise olulisus. Süütunde jõud, mis põhineb alatedlikul programmil, selle ületamise tee.

Title

Go to Top