Jätkuõpe

Peale Practical Consciousness I & II kursusel käimist on võimalik osaleda regulaarses jätkuõppes, et kursustel õpitud teadmised ja tehnikad kinnistuksid ja sa oskaksid neid järjest enam oma igapäevaellu integreerida ja need enda jaoks tulemuslikult tööle panna.

JÄTKUÕPPE REGULAARTUNNID

⏱️ piloot: veel kahel esmaspäeval 03.4 ja 17.04. Zoomis

⏱️ täisprogramm: esmaspäevast kolmapäevani 19:00-20:30 Zoomis

Pakume jätkuõppe täisprogrammi regulaartunde kahes kategoorias:

I TEHNIKATE KORDAMINE. Igas jätkuõppe webinaris kordame põhjalikumalt üle ühe põhitehnika või lisatehnikate grupid. Avame nende konkreetsete tehnika(te) kasusid ja kasutusalasid, praktiseerime ja vastame küsimustele. Eesmärk on tehnikad käppa saada, et saaksid soovitud muutusi!

 1. Enda häälestamine, et efektiivselt praktiseerima hakata
 • Rahu ja tasakaalu loomine
 • Viie keha süsteem, naturaalne hierarhia (meeldetuletus)
 • Tunnetusvahendite tahtlik ümberlülitus
 • Üks teadvustamine – viis tunnetusvahendit (sh subjekt-objekt suhe)
 1. Mis juhib su elu? Sina versus automatism
 • Probleemide teadvustamine (sh automatismi teadvustamine)
 • Emotsioonide arukuse mõõtmine
 • Autopiloodi mõju avastamine minevikule ja tulevikule
 • Juhtimine: teadvus vs alateadvus – kumb parasjagu juhib?
 • Kolm illusoorset vajadust
 1. Märkamise ja teadvustamise lihvimine; emotsiooni õigeaegne tabamine
 • Emotsiooni neli faasi
 • Teadvustamise fookus
 • Märkamise pikendamine
 • Rohelise õuna tehnika (sh Subjekt-objekt suhe)
 1. Emotsioonide avastamine
 • Tunnete aktiveerimine
 • Suure varba tehnika
 • (Igapäevaste) emotsioonide aktiveerimine
 • Kesktelje skaneerimine
 • Taustaemotsioonide aktiveerimine
 1. Igapäevaste emotsioonide vabastamine
 • Vabastamise tehnika
 • Seiskamise tehnika
 • Suureks kasvanud emotsioonid
 1. Taustaemotsioonide vabastamine
 • Torso teadvustamine
 • Taustaemotsioonide aktiveerimine
 • Klassikaline seiskamise tehnika
 • Spetsiifiline seiskamise tehnika
 1. Allasurutud emotsioonide vabastamine
 1. Füüsilise keha pingete, valude, traumade ja haigustega seotud emotsioonide vabastamine
 1. Hirmu integreerimine
 • Kontrollitud kogemus
 • Hirmude tuvastamine
 • Hirmu integreerimise tehnika
 1. Hädas mõtetega?
 • Illusiooni paljastamine
 • Mõtlemise uurimine
 • Mõtlemise vaigistamine
 1. Kuidas elada siin ja praegu, hetkes, teadvel – iseendana?
 • Oleviku tehnika
 • Teadvustamise teadvustamine
 • Tõelise Mina äratundmine
 • Visaliseeri end Human 2.0-na
 1. Efektiivne praktikate tulemuste saavutamine
 • Järjepidevuse loomine
 • Isklik motivatsioon
 • Regulaarsus, prioriteedid
 • Vastuseisu avastamine ja vabastamine
 • Lõksude vältimine
 • Fookuse hoidmine praktiseerimisel

II ELUVALDKONDADE KORRASTAMINE. Kui tehnikad käpas ja kasutuses, kuid mõnes eluvaldkonnas vajad juhendust, et kuidas see konkreetne eluala korda teha, siis iga teemapõhine jätkuõppe webinar tegeleb ühe elulise teemaga süvendatult, et ka selles elu osas saaksid kogeda muutust ja head edasiminekut!

 1. Tervem füüsiline keha
 2. Harjumustest vabaks
 3. Harmoonilised suhted
 4. Teadlik vanem, teadlik laps
 5. Finantsiline rahulolu
 6. Arukus ja loogiline mõtlemine
 7. Sisemine rahu ja tasakaal
 8. Parim versioon iseendast

Jätkuõpet viivad läbi Ingvar Villido koolitatud Practical Consciousness I & II sertifitseeritud õpetajad.

NB! Jätkuõppe regulaartundides osalemise eelduseks on eelnev Practical Consciousness I & II taseme läbimine (endine Teadliku Muutuse Kunst).

Jätkuõppe regulaartunni tasu on 20€.

Registreeru järgmistesse jätkuõppe regulaartundidesse siin:

– pilootprogrammi webinarid 03.04. ja 17.04.

– kõik täisprogrammi webinarid alates 03.04.

KURSUSTE JÄTKUPÄEVADE KORDAMINE

Lisaks osalemisele jätkuõppe regulaartundides on võimalik jätkuõppena korrata kõiki Ingvar Villido poolt läbi viidud Practical Consciousness I-V kursuste juurde kuuluvaid jätkupäevi. Ingvar Villido poolt läbi viidud jätkupäevade kordamise võimalus on avatud kõigile vastava taseme kursuse läbinud õpilastele.

Jätkupäevade kordamisel:

 • täiendad ja kinnistad oma teadmisi ja oskuseid Practical Consciousness tehnikate igapäevasel kasutamisel,

 • saad vastused oma küsimustele, mis on praktiseerimise käigus tekkinud,

 • süvened kindlatesse eluvaldkondadesse, et luua kiiremaid soovitud muutusi,

 • kordad keerulisemaid tehnikaid, et saavutada nendes vilumus.

Oma küsimused saad esitada jätkupäeval Zoomi keskkonnas suuliselt või kirjalikult chati aknas.