Maksetingimused ja soodustused

Kehtib alates 01.02.2022.a.

Õppetasu maksmise tingimused ja soodustused

  • Õppekavas toodud koolituse õppetasu kehtestatakse igaks koolituseks eraldi.
  • Koolituse eest tasumine toimub kursusele registreerumisel pangaülekandega, krediitkaardiga, järelmaksuga või ettemaksuarve alusel. Sularahas arveldusi ei toimu.
  • Peale makse sooritamist saadetakse osalejale tellimuskinnitus e-posti teel. Kui kohtade arv on piiratud, kehtib eelisjärjekord eelnevalt registreerunud osalejatele.
  • Teist- ja mitmekordsel Practical Consciousness I-V kursusel osalemisel arvestatakse osalejale 50% allahindlust. Selleks tuleb eelnevalt sisse logida“Minu õpingud”, kus vastavate kursuste 50% soodustused aktiveeruvad automaatselt.

Koolitusest loobumise ja õppetasu tagastamise tingimused

Koolitaja-poolne loobumine:

  • Practical Consciousness SA-l on õigus koolitus ära jätta või edasi lükata üksnes mõjuval põhjusel, sh koolitusgrupi mittetäitumisel, koolitaja haigestumisel v
  • Koolitusele registreerunuid teavitatakse selle ärajäämisest või edasilükkamisest esimesel võimalusel. Ärajäänud koolituse eest makstud õppetasu tagastatakse või kantakse kliendi soovil üle järgmise koolituse õppetasuks.

Kliendi-poolne loobumine:

  • Klient võib koolitusest loobuda igal ajal, teavitades sellest koolitajat ette e-posti teel aadressil kursused@practicalconsciousness.org.
  • Kui koolitusest loobumise teade on edastatud koolitajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kuni 5 (viis) päeva enne koolituse algust, tagastab koolitaja õppetasu 100% ulatuses.
  • Enne kursuse algust tehtud hilisema loobumise korral õppetasu ei tagastata, kuid klient saab end ümber registreerida järgmisele, talle sobival ajal toimuvale kursusele.
  • Etteteatamata kursusele mitteilmumisel või selle poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Practical Consciousness (endine Teadliku Muutuse Kunst ehk TMK) lastele ja noortele

Practical Consciousness SA koolitused on loodud täiskasvanutele. Practical Consciousness I & II kursus on eraldi formaadina välja töötatud ka koolidele (programmi nimi TMK I-II lastele), millega tegeleb Tuleviku Hariduse SA. Loe lähemalt siit.