Practical Consciousness I kursus SELGUS ja II kursus EMOTSIOONID õppekava

Kehtib alates 17.03.2022.a.

Practical Consciousness SA täiendkoolituse õppekava
nr PC-1/2-2022/1

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Practical Consciousness Sihtasutus
Õppekava nimetus: Practical Consciousness I kursus SELGUS ja II kursus EMOTSIOONID
Õppekava rühm ja õppekava koostamise alus: 0031 Isikuareng (vastavalt ISCED-F 2013 õppekavarühmade klassifikatsioonile).
Eesmärk ja õpiväljundid:

Koolituse eesmärk on õppida orienteeruma oma sisemaailmas ning iseseisvalt vabanema konfliktsetest emotsionaalsetest reaktsioonidest.

Koolitusprotsessi tulemusena osalejad:

  • on õppinud holistilist inimesekäsitlust, mille tulemusel oskavad enese ülesehitust jagada nähtuste kaupa viieks osaks;
  • on praktilise kogemuse kaudu õppinud eristama oma sisemaailmas toimuvaid protsesse;
  • märkavad üleskerkivaid emotsioone ja teadvustavad nende mõju igapäevasele elule;
  • on omandanud emotsioonide vabanemise tehnikad;
  • on emotsionaalselt stabiilsemad ja teadlikumad;
  • on saanud praktilise kogemuse enda tegelikust olemusest;
  • mõistavad paremini ja oskavad arvestada ümbritsevate inimeste motiivide ja käitumismustritega.
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Kõik enesearengust ja jätkusuutlikkuse aluste loomisest huvitatud inimesed.

Õppe alustamise tingimused puuduvad.

Õppe maht, õppekeskkond ja õppevahendid:

Õppeformaat ja -maht

Koolitus koosneb põhipäevadest ja jätkupäevast. Vastavalt koolitusformaadile jagatuna kas 2 + 0,5 õppepäevale või 4 + 0,5 õppepäevale.

Koolitus toimub kontaktõppena, lisaks teeb iga osaleja  iseseisvat tööd põhipäevade ja jätkupäeva vahel, et õpitut kinnistada.

Õpe võib toimuda järgmistes formaatides:

Koolituse formaat Kontaktõpe ak/h Iseseisev töö ak/h ak/h kokku
kursus saalikoolitusena auditoorselt 21 14 35
hübriid:
saalikoolitus auditoorselt + osalejad e-õppes
21 14 35
kombineerituna:
põhipäevad saalikoolitusena + jätkupäev e-õppena
21 14 35
kursus e-õppena 26 9 35

Vastav info kursuse kohta on kirjas konkreetse kursuse registreerimise lehel.

Õppekeskkond: Seminariruum ja/või veebipõhine õpikeskkond. Õppijate arv ühes grupis ei ole üldiselt piiratud.

Õppevahendid: Koolitusel osalejale antakse paberile trükitud õppematerjal. Veebikoolituse puhul saadetakse koolitusmaterjal PDF failina.

Õppe sisu:
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid

Practical Consciousness meetod on empiiriline teadus, mis uurib ja rakendab inimese sisemaailma üldiseid seaduspärasusi. Selle baasil on välja töötatud lihtsalt edasiantavad ning kasutatavad sisemaailma muutmise tehnikad.

Konkreetne õppekava pakub täiendavaid teadmisi kriya joogast, mis käsitleb inimest viie keha süsteemina, kirjeldades loogiliselt inimese sisemaailma ehitust, suhteid, sõltuvusi, mõjusid ja potentsiaale. See annab osalejale võimaluse saada teada, miks on emotsioonidel meie elus nii juhtiv roll ning milliseid tagajärgi see endaga kaasa toob. Kursusel omandatud tehnikate abil saab vabaneda nii hetkel aktiivsetest kui ka minevikus kogetud emotsioonidest. Teadvustamisvõime rakendamisega seotud praktikad aitavad tulemuslikumalt keskenduda, selgemini eristada ning olla päriselt kohal.

Õpe toimub aktiivkoolituse vormis: loeng vaheldub praktiliste harjutustega, eneseanalüüsiga ning aruteludega, kus on võimalik kogemusi jagada, kommenteerida, küsida, diskuteerida.

Kursuse põhipäevade ja jätkupäeva vahel tuleb osalejal teha iseseisvat tööd teadmiste kinnistamiseks.

Lõpetamise tingimused ja tõendi väljastamine: Õppija on läbinud 100% kursuse mahust.
Koolituse järgselt väljastatakse osalejale elektroonilisel teel tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus.
Koolitaja kvalifikatsioon:

Koolitusi läbi viivad õpetajad on kõrg- või võrdsustatud haridusega. Õpetajad on läbinud intensiivse aastase TMK I-II õpetajate koolituse, omades vastavat tunnistust ja koolitamise litsentsi. Õpetajad on praktiseerinud Teadliku Muutuse Kunsti kursustel omandatud tehnikaid vähemalt 3 aastat ning omavad praktilise õpetamise kogemust vähemalt 120 ak tundi. Lisaks on läbinud Kriya Jooga I pühenduse.

Ingvar Villido on Practical Consciousness meetodi looja, koolitaja, autor ja kriya jooga meister.
Ta on arendanud ja õpetanud teadlikkuse rakendamist alates 1992. aastast. Magistrikraadiga võrdustatud kvalifikatsioon inseneriteadustes.

Õppekava kinnitamise aeg: 17.03.2022