* Elumuutja! loengud sisaldavad haruldaselt tõhusaid teadmisi ja tehnikaid, millega saab läbi viia põhjaliku ja kiire muutuse, mis võib mõjutada positiivselt tervet elu.

Sõltuvused kui harjumuslikud käitumismustrid. Tihtipeale on inimesed valinud teatud tegevused selleks, et midagi saavutada. Saavutades edu võib sellest välja kujuneda sõltuvuslik käitumisahel, kuid kuna elu läheb edasi, siis sõltuvused aeguvad ja need ei ole enam aktuaalsed. Kahjuks on need selleks ajaks juba sügavale sisse juurdunud ja ümber harjutamine raskendatud.

Loeng annab ülevaate sellest, mis on sõltuvused ja kuidas need tekivad. Uuritakse sõltuvuste põhjuseid ja eesmärke, selgitatakse välja miks ja kuidas erinevatest sõltuvustest vabaneda. Loeng sisaldab praktilist tehnikat, mille abil on võimalik sõltuvust tekitavast mõjufaktorist lõplikult vabaneda.*