Loeng õpetab teadvustama ja analüüsima oma eesmärke ning tegutsema selliselt, et need ka tegelikult saavutada.

Mida peaks tegema ja milliseid tegevusi vältima, et eesmärgile jõuda? Miks on eesmärgi sõnastamine oluline? Igal tegevusel on eesmärk ja tulemus. Sh ka igapäevastel tegevustel, mõtetel, emotsioonidel. Näiteks kuhu viib selline tegevus nagu muretsemine? Millised on sulle tõeliselt olulised eesmärgid? Kuidas jääda erinevate tegevuste rägastikus neile kindlaks? Mida teha takistustega – näiteks mõtete ja emotsioonidega, mis töötavad seatud eesmärgile vastu? Kõhkluste ja kahtluste hävitavast jõust.

Loeng õpetab oma tegevuste eesmärke ja nende võimalikke tulemusi teadvustama. See aitab teha elus teadlikumaid valikuid ning saavutada suurema selguse ja kontrolli selle üle, mis suunas su elu liigub.