Vestluse vormis toimuva õpetuse käigus saad teada illusiooni komponendid. Ettekujutlus ja ise tegin – vormivad meie elu tegelikkuses keerukamateks. Kui sulle tundub, et see nii ei ole, või veel kahtled, siis kindlasti on loeng just Sulle!

Sa saad universaalse juhendamise kaudu vahendid, et oma elu näitel avastada need komponendid ja kaotada oma elust ära mäng, millega kas võidad või kaotad. Siis avastad tegelikkuse. Läbi erinevate õpetuslike suuniste võid leida nii mõnegi illusiooni oma elust, mis võivad olla kahjulikud Su tervisele, asjaajamistele vm. Eemaldades komponendid endas võime asjad võtta ette ja lihtsalt teha – see on täiuslikkus ja geniaalsus! Sulle selgitatakse ka meenutuste ja tuleviku ettekujutluste erinevusi, teadliku tegutsemise seaduspära – üks asi korraga, ja saate juhised spetsiaalselt illusioneerimiseks. Igati kasulik loeng!