Miks meil ei ole aega? Millised on erinevused efektiivse ja ebaefektiivse tegutsemise viisi vahel?

Miks on oluline keskenduda olevikule? Kuidas jõuda hetke kogemiseni ja mis viib meid olevikus elamisest välja?

“Millised on inimeseks olemise erinevad tasandid, mille abil teadvustada oma sisemaailmas toimuvat? Kuidas juhtida enda sisemaailma, et jõuda igapäevaste tegevustega soovitud tulemuseni?”

Kasutades loengust saadud teadmist – voolava tegutsemise valemit – saab iga inimene võimaluse muuta oma elu lihtsamaks ja efektiivsemaks.