Mis on jooga? On see võimlemine, meditatsioon ja taimetoitlus? Jooga praktiseerimisest ja mõjust on palju juttu, kuid peaaegu tundmatu on tema tegelik tähendus – jooga kui protsess, mille eesmärgiks on taasühinemine Jumalaga – ülejäänut võib pidada vaid teatud väljavõteteks teekonnast. Esimene samm sel teel on teadlikkuse kasutuselevõtt.

Mis on “tahe” ja “tahte jõud”?

Mis on “vaimsed asjad”?

Mis on meditatsiooni ja mis dhyan – mõistuse korrastamine.

Miks on hea püsida tegelikkuses?

Teadlikkuse kui nähtuse kirjeldus läbi praktilise kogemuse.