Vaimsus on populaarne. Aga see, mida vaimsuse alla silmas peetakse näib olevalt lõputult lai, sisaldades kõike alates kätega ravimisest, joogast ja meditatsioonist kuni teispoolsusega suhtlemiseni. Selles loengus võetakse kõigepealt tähelepaneliku vaatluse alla vaimsuse mõiste. Põhjaliku ja lihtsalt jälgitava selgituse jooksul saab ülevaate inimese viieosalisest ülesehitusest ja hierarhilistest suhetest, mis kehtivad nii inimese sisemaailma kui ka kogu universumi kohta. Joonistuvad välja konfliktide põhjused ja abistav absoluutne tõde Sinu asendi ja võimaluste kohta selles kõiges.

Mis on füüsiline ja mis vaimne? Kuidas saada aru, mis on Mina ja mis seda ei ole? Milline osa siin on “Jumala poeg”? Kust otsida püsivat identiteeti, teadmist ja õnnelikkust? Mis on teadvelolek? Miks olevik on oluline? Loengu teises pooles vaadeldakse rahaga seonduvat. Kas on konflikti vaimsuse ja raha vahel? Jagatakse soovitusi, kuidas hoida tasakaalu tasu ja kasu vahel.