Kas võtaksid vastu väljakutse avastada praktiliselt kirjeldatud tee Jumalani?

See loeng võib olla selle tee algus. Erilises atmosfääris annab Ingvar Villido kuulajale vajalikud praktilised vahendid ja seaduspärasused.
„Meie kultuurikontekstis on asetatud Jumal väljaspoole ennast. See on mehaaniliselt raske ülesanne. See on keerukas, kuna Jumal elab Sinu südames“ (Ingvar Villido).

Ingvar Villido kirjeldab meie kõigi sisemaailma tavapäraseid nähtuseid, annab ajatuid teadmisi ja seoseid, milles igaüks võib iseennast ära tunda.

Loeng viib Sind mööda peent rada joogalike teadmisteni Sinu elu näitel.

„Jumalat tuleb leida läbi iseenda. Jumal on kõikjal olemas, kuid enamasti see, mida kogetakse, on tema looming“ (Ingvar Villido).

Märkus: Loeng on salvestatud üldmikrofoniga, mistõttu heli on alguses vaikne ja kostab taustahelisid, edasi on loeng hea kvaliteediga.