Tahaksid olla spontaanne ning vaba, aga elu lihtsalt läheb omasoodu ja valida ei ole justkui midagi. Või on spontaansed valikud viinud sind selleni, et sa pole rahul oma tegude tagajärgedega. Loengus pakutakse alternatiiviks sellele, mida tavaliselt spontaansuseks peetakse, teadlikku tegutsemist ning tuuakse välja sellise tegutsemise suurepärased eelised.

Kuidas on seotud spontaansusega aktiivne ja passiivne olek? Kuidas ja miks tekivad takistused tegutsemisel? Kuidas võtab inimene vastu infot?  Mis vahe on teadlikul kogemisel ja lihtsalt kogemisel? Kas on võimalik olla püsivalt positiivne?

Inimene tegutseb 24/7. Teadliku tegutsemise kutsub esile info, mis tuleb keskkonnast. Loengus saad teada, kuidas olla otseselt ühenduses tegelikkusega ning tegutseda nii, et tulemused vastaksid ootustele.