Mida tähendab siin ja praegu – olla kohal ja panna tähele igat oma tegevust selle toimumise hetkel? Mis on oluline – kas teada, mida ma teen või tegevus ise? Kuidas kulgeb elu – kas kaasa haaratuna suurest voolust või õppida elu poolt pakutavast tegema valikuid, mis on vajalikud just sulle, et saavutada õnnelikkus.

Hetkes olemine on oma tegevustest ja asjadest täpse ülevaate omamine ning selle juhtimine, see on oluline igale inimesele.

Loengus tuleb juttu harjumuste muutmisest, mineviku mõjust olevikule, tuleviku ettekujutlemisest olevikus, hetke ja aja mõiste, tegevuste kui protsesside juhtimine jooksvalt, mis on teadlikkus ja kuidas seda kasutada.

Iga inimene elab hetkes, hetkes on minevik, olevik ja tulevik ning meie valikud.