Loengus kuuldu aitab lahti mõtestada, mida üldse tähendab lähedase kaotus, mis täpsemalt peale lähedase kaotamist muutub ja miks just mõni konkreetne suhe inimese jaoks nii oluline on. Kuidas ületada hirm üksijäämise ees?

Loeng sisaldab lisaks muid põnevaid ja universaalseid teemasid elu ja surma piirimailt:

-Mis täpsemalt toimub pärast surma?
-Kuidas toimub suhtlemine teistpoolsusega?
-Millised on “karmilised seadused”?
-Milles seisneb inimvormi unikaalsus ja palju muud.