Sageli tunneme end teatud olukordades või teiste inimestega suheldes ebakindlalt. Enamasti on selle põhjuseks hirm tundmatu ees. Samuti võib hirm tekkida mõne inimese ees, kellega on olnud konflikt.

Mis on hirmude põhjustaja? Kas meenutused, ettekujutlused, läbielatud kogemused? Kas Sa tead oma hirmude tegelikke põhjuseid?

Loengus saad teada, kas Sinu hirm on pigem väiksemates asjades või  üldiselt hirmus elamise ees? Miks ja kuidas tekivad hirmud? Millised on meie reaktsioonid,  kui tunneme hirmu: kas ründame, jookseme ära või tardume? Kas hirm võib olla ka õpetaja? Kas on võimalik ise midagi muuta?

See loeng aitab läbi praktiliste näidete jõuda hirmu tegelike põhjuste mõistmiseni. Loeng sisaldab hirmu analüüsimise ja põhjuse leidmise tehnikaid. Loengus antud tehnikaid kasutades saad muuta ise oma elu.