Inimväärne elu algab sinust endast. Mida see – päris sina – tähendab ja kuidas selleni jõuda?

On teil palju rahulolematuseid? Kui palju rahuolematus Sinu elu mõjutab?

Vaata oma elu ilma rahulolematuseta. Milliseks olukord muutub, kui selliselt vaatad?

Kas see võibki olla kogu lahendus?

Tavaliselt hakatakse muutma, tegutsema – kas teile ei tundu see liialt pingutuslik? Kas teile ei tundu, et see, mida tavaliselt nimetatakse probleemiks, ei olegi probleem tegelikult? Emotsioon tekitab kunstliku probleemi. Kui info jääb järgi, kas see on neutraalne? Kas see kutsub osa võtma?

Kas sellises uudses lähenemises on võimalik endiselt oma tööd teha?

Kuidas tundub kui emotsioon kõrvale jätta, kas töö on lihtsam? Ühtlasem, järjepidevam, efektiivsem? Kas näete selliste tegevuste puhul probleeme – ei viitsi, ei julge, jne?

Sellisel juhul kui emotsionaalsed motiivid puuduvad, ilmneb iseeneslik rõõm.

Loengust leiad neid, ja veel palju teisigi häid soovitusi oma elulisi vaateid korrigeerida, ja selle õppimise läbi palju parem elu saada, seda tehes ise. Loengust saad ka kaasa teadmised ja tõeliselt väärtusliku kogemuse päris inimese, sinu enese kohta.