Milles seisneb tavamõttes surma traagika. Enesekesksus – kallutatud suhtumine ja tegevused – jõud, mis ehitab üles elu ja mis mõjutab inimese käekäiku ka peale lahkumist. Teine vaade surmale ja surmajärgsete protsesside lühikirjeldus.

Karma jõud – inimese kallutatus, valikud, teatud energia liikumise suund. Isiklikkuse ja isikliku vastutuse väljakujunemine elu jooksul ja võimalus vabaneda, st. minetada karma jõud. Kasutaja-vaade. Inimese surematuse ja taassünni idee. Kogemuslik teadmine elu jätkuvusest ja sellest tulenev austus elu ees vs usk. Kuidas surmaks ettevalmistuda? Emotsionaal-mentaalsete liikumiste roll lahkumise hetkel, lepituse, rahunemise ja positiivsuse olulisus. Mis saab peale füüsilise keha surma? Järkjärguline ümberhäälestumine astraaltasandile 40 päeva jooksul. Sarnasuse printsiip kui teatud magnetism, millele toetub lahkunute “selekteerimine”. Vabanemine – võimalus “tegutseda tegutsemata”, astuda välja. Kust leida see tegutsematus? Kolm soovi, ajend ka elujärgsetel tasanditel.

Teadlikkuse olulisus astraalsest ja kausaalsest “põrgust” vabanemisel. Intellekti-tasandi lõksud ja väljapääs sellest – sünd inimesena. Mida on võimalik teha surija heaks? Vee sügavam tähendus eluandjana; küünlavalgus kui vaimu toit; lille lõhn kui astraalkeha seisundi muutja; viiruk.