Selles loengus vaadeldakse ja selgitatakse mõtlemise protsessi.

Õpetatakse oma mõtteid teadvustama ja näidatakse, millistest erinevatest osadest mõtlemise protsess koosneb, kuidas need osad on omavahel seotud ning teineteist mõjutavad. Saab teada, mis ohte mõtlemise protsess endas peidab ja aitab neid teadvustada.

Loeng sisaldab mitut praktilist eksperimenti enda mõtete avastamiseks ja annab head soovitused, kuidas enda mõtteid paremini juhtida.

Loengu lõpus on sul olemas vastused küsimustele: Mis see mõtlemine siis on? Kuidas see sul käib? Kas sa saad olla mõtlemata?