Millest algab peresisene vägivald? Ajalooliselt pärineb agressiivsus loomariigist, kui indiviidi ellujäämiseks oluline käitumismudel. Headus on sama arhailine.

Inimene on endiselt kasutamas neid ürgseid instinkte – liikumas hea tunde poole ja vältimas valu. Vältimatus olukorras – kooselus – kaitseb igaüks oma õigust tunda ennast hästi, mis võib viia konfliktide või lahkumiseni. Kuidas saavutada ladus koostöö kooselus?

Mis muutuks, kui elu põhiprintsiip ei oleks armastada või vihata vaid arukalt ja eesmärgipäraselt tegutseda?