Loengus käsitletakse meeste ja naiste erinevusi läbi loodusliku vaate koos ajaloolise kujunemisega.

Meeste ja naiste kehade erinevus ja seksuaalsus. Millised on peamised alateadlikud soovid ja kuidas nad meid mõjutavad. Miks esinevad suhetes arusaamatused ja kas see on vältimatu. Kas ja milline on meeste ja naiste emotsionaalne ja mentaalne sarnasus? Looduse rütmilisus ja selle mõju inimesele. Mehe ja naise roll looduses. Ühiskonna ja reeglite mõju soorollidele.

Loengu kuulamise tulemusena saad teada milles ja miks peitub meeste ja naiste vaheline erinevus ja milline oleks normaalne kooseksisteerimine.