• Kes meist ei tahaks, et elu oleks lihtne, kuid ometi tundub see vahel vägagi keeruline. Ootamatuid sündmuseid, keerulisi suhteid ja olukordi, mis meid aeg-ajalt proovile panevad, tuleb ette kõigil. Kahjuks on neile iseloomulik ka see, et nad kipuvad korduma. Nendega toime tulekuks vajame tarkust ja oskusi, mida koolis tavaliselt ei õpetata.
  Kas Sinu elu on lihtne või keeruline? Mis asjad Sinu elus on keerulised? Mis on praktiline tegevus? Kas tegelikult ikka on võimalik teha mitut asja korraga? Mis on lihtsus ja kuidas elada lihtsat elu? Kes ma tegelikult olen ja kuidas on võimalik ise oma elu juhtida? Loengus aitab Õpetaja Ingvar Villido kujundada tavapärasest hoopis teistsugust vaadet elule. Ühise arutelu käigus jõutakse põhjusteni, mis meie elu tegelikult keeruliseks ja raskeks teevad. Lahendused keerulistele olukordadele võivad olla aga hoopis lihtsad!
 • Mis on elu eesmärk? Mida tähendab elu korda saamine? Mille läbi me tavaliselt püüame oma elu stabiliseerida? Emotsioonide ümber keerlev elu. Mida tähendab jooga ja kust on see pärit? Shiva. Kõige allikas. Jumal. Taipamise tekkimine. Jooga kasutamine ühenduse saavutamiseks Jumalaga. Ainuke inimese eesmärk. Õige tee, stabiilne heaolu. Õige orienteerumine elus. Samadhi seisund. Vaheastmed igapäevases elus. 5-e keha süsteem. Teadlikkuse roll tegelikkuse kujundamisel. Eristamisvõime, intuitsioon, inspiratsioon. Mateeria, vaimsus, immateriaalsus. Tegelik Mina. Triaad, millest me igapäevases elus juhindume. Mida tähendab valgustumine? Krija jooga. Mis on vabanemine? Jumala poeg. Kiindumiste lõpetamine. Sat Chit Ananda saavutamine. Sinu nimel rääkiv mõistus. Teadmatus - elu elamine komplekside järgi. Alistumine iseendale. Objektiga ja objektita samadhi. Jumalaga samastumine. 3 soovi - soov olla keegi, soov teada, soov olla õnnelik.
 • Me kõik tahame elada õnnelikult, kuid ikka ja jälle keegi või miski rikub seda ja ei lase meil tunda ennast hästi. Kuidas jõuda selleni, et ettekujutus heast elust muutuks meie reaalseks eluks? Kuidas me tavaliselt tegutseme 24/7 ja mis meid juhib? Kas me peame pingutama, et teisi inimesi muuta? Millest algab muutus? Millest tuleks alustada ja mida peaksime teadma, et luua endale hea elu? Loengu kuulamise tulemusena saad teada, kas püsiv õnnetunne on võimalik ja millised on vahendid, et hakata enda elu juhtima. Loeng sisaldab mitmeid praktilisi lühiharjutusi ja tehnikaid enda sisemaailma tundmaõppimiseks.
 • Iga „normaalse“ inimese tegutsemismotiiv – hirm. Kolm otsingusuunda, mille hirm vallandab: vajadus olla keegi. Vajadus teada. Vajadus olla õnnelik. Kolme soovi täitumatus – elukestev võidujooks, millel puudub finiš. Alternatiivne vaade – põhimõtteline muutus, mis algab siis, kui leiad päris vastused. Lihtsakoeline tegelik idenditeet – olemasolu. Iseenda olemasolu teadvustamine. Leppimus, millesse lõdvestudes ilmneb õnnelikkus. Kolme soovi mehhaanika kui tsivilisatsiooni arengu alus. Mina-mõtted pole tegelik idenditeet. Minu ja mõtetevadelise distantsi avastamine. Mehhaanilised automatismid, mis juhivad elu ja mille tööd võimaldab avastada teadlikkus. Loogika ja arukuse koostöö, tegutsemine plaanipäraselt ja süstemaatiliselt see on arukas tegutsemine. Arukust andev vahend – teadlikkus. Uuriv teadlikkus ja päris kontakt tegelikkusega vs raamatutarkus. Teadlikkuse kasutamine, see on loodusseadustega kooskõlasolev praktiline elamise oskus. Aruka tegutsemise eelised. Teekond püsiva teadlikkuseni kui pikemaajaline protsess, mis on evolutsiooniliselt ülioluline. Teadliku inimese motiiv on selle tundmaõppimine, mis juba on. Kolme automaatse vajaduse/soovi käest elu tagasivõtmine. Olemasoleva kasutamine, muutmine lähtuvalt teadlikkusest ja elust endast. Automaatsetest protsessidest vabanemise olulisus. Tegevuspõhine motivatsioon. Valikute tegemine teadlikkusest lähtuvalt. Kahtlused kui kolme vajaduse väljendus. Effektiivsuse kasv. Kombineerimisvõime. Laitmatuse printsiip ja selle väljendus teadliku inimese tegutsemises. Mis aitaks teadlikkust säilitada?
 • Selle loengu jooksul avaneb vaade, kus asetseb inimene eluvormide mitmekesisuse hierarhias ja milline on inimesena olemise võimalus laiemalt ja sügavamalt. Saab teada, miks on inimese vorm nii unikaalne ja kuidas seda potentsiaali kasutama peaks. Loeng selgitab, mis on teadvus ja kus seda looduses leidub. Loengus on hulgaliselt praktilisi näiteid, et jõuda äratundmiseni, kas kasutad enda elus rohkem arukust ja teadlikkust või juhib sinu elu alateadvus ja refleksid. Kuidas toimib karma ja mis reeglite järgi toimub uuestisünd. Loengu käigus viiakse läbi praktiline eksperiment, et avastada enda teadlikkus. Loeng avab ja annab võimaluse vaatele, mis aitab leida tee, et realiseerida enda potentsiaal inimesena.
 • Kui elu rajada püsivatele väärtustele, tunned end kindlalt ka pidevalt muutuvas maailmas. Vastutus ei koorma sind, vaid on loomulik elu osa. Kuidas mõista vastutust, kas saame seda ise võtta ja mille üle võtta? Elusus ja elu säilitamine, konstandid ja muutujad meie elus, elu põhitõed. Kes juhib sinu elu, kes lühendab teiste elu? Kas sa tead, kus ja millises olukorras sa praegu oled, kas aktsepteerid seda? Kas sa jagad teistega elu või asju? Sa oled 24/7 pidevas tegevuses ja kui järgid õpetust, on sul võimalik neid tegevusi valida nii, et sinu unistused täituvad ja sa aitad säilitada ka teiste elu.
 • Vaba tahe

  15,00
  Me teeme iga päev lugematul hulgal valikuid, teadvustame neid või mitte. Kas meie valikud määrab ära vaba tahe või on see saatus? Kas ka kõhklus on valik? Kas on olemas võimalus valikuid mitte teha? Mis on vaba tahe? Mida tähendab teadlik valik? Millisel juhul teeme ebateadliku valiku? Mil viisil on võimalik vältida ebateadlikku valikut? Mis seab valikutele piirid? Kuidas saavutada seda, mida tahad? Aktiivselt kaasa töötades saad sellest loengust olulisi teadmisi vabast tahtest ja inimese tegelikest valikuvõimalustest ning teadvustad võimalusi, kuidas oma elu päriselt paremaks muuta.
 • Mitu teadlikku valikut täna tegid? Valik kui printsiip, põhimõte. Alateadlikud ja teadlikud valikud. Vabad valikud kui teadlikud valikud. Ettemääratuse seotus alateadvusega. Teadlike valikute piiratud kogus. Teoreetiliste valikute hulk ja tegelike valikute vähesus. Ettemääratus, alateadlike ja teadlike valikute erinev tagajärg. Teadliku tegevuse kasutamine igapäeva elus vahelduvalt alateadliku tegevusega. 4 tasandit ja 100 % tegevus, valikud nende asjade vahel, teadvustamise osa nendes. Teadliku tegevuse erinevus alateadliku tegevusega võrreldes. Teadlike tegevuste kompaktsus. Teadlik mõtlemine ühe teema piires, eelis automaatse mõtlemise ees. Kontrolli vajadus füüsilise keha juures. Teadlikkuse valdamise olulisus tegevuste juures. Probleemi lahendamise võimalikkusest, põhjuse juureni jõudmise olulisus. Alateadliku elu reflektoorsus, info ja reaktsioon sellele. Taipamise hetked. Võimalus teadvustada reflektoorsust tänu teadlikkusele. Inimese võimalus asendada reflektoorsus reaalsusega (faktidega). Teadlikkuse kasutamine parema tagajärje tegemiseks, taipamiste ilmnemine, valikute laienemine. Ettemääratus kui sinu käesolev elu. Teadlikkuse tähendus. Mittevajalikud asjad, mida kasutame.
 • Sageli teame, mida me peame tegema selleks, et oma elu paremaks muuta, kuid ei vii oma häid ideid ellu. Loeng annab ülevaate takistustest oma elu paremaks muutmisel ning toob välja tõhusad meetodid takistuste ületamiseks. Miks on raske oma elu muuta? Kuidas mõjutavad emotsioonid ja mõtted iga teo läbiviimist? Kas laiskus on emotsioon? Kas kunagi oled teinud tegevust, mida sa praegu ei julge teha? Kuidas üle saada takistusest? Kuidas planeerida tegevusi? Kasutades loengust saadud teadmist saab iga inimene muuta oma elu soovitud suunas. „See elu, mida sa elad, on sinu enda elada“ (Ingvar Villido).
 • Hea loeng neile, kes soovivad lähemalt teada saada tegutsemist mõjutavatest protsessidest. Loengus antakse selge suunis, kuidas tegutseda arukalt ja tõhusalt ning kuidas saavutada elus just seda, mida soovid. Sa tunned, et asjad ei edene. Oled endale liiga palju teha võtnud või pole lihtsalt jõudu ega tahtmist midagi teha. Tahad leida motiive, mis järgmisel hetkel jälle ära ei laguneks ja jõuda selgusele, mida sa elus saavutada soovid ning kuidas seda ka reaalselt ellu viia. Kas oled kunagi mõelnud, et su tegutsemisvõime ja -kiirus võivad olla mõjutatud võimsate loodusjõudude poolt? Kõlab nagu fantaasia, kuid kuidas neid jõude endale sobivalt suunata? Kuidas üldse tähele panna, mida me teeme igal ajahetkel ning kuidas kogu selle tegevuste hulgaga toime tulla? Milles seisneb konflikt mõtete, tunnete ning reaalse maailma vahel? Kuidas sealjuures suurendada sidet reaalsusega?
 • Kui sa otsid vastust olemuslikele küsimustele ja tahad teada, mis on inimeseks olemise püsivad väärtused, siis see loeng on just sulle. Üks püsivatest väärtustest on teadlikkus. Loengust leiad praktilisi juhiseid, kuidas teadlikkus avastada ja võtta kasutusele igapäevaseid tegevusi tehes. Siit saad ülevaate segavatest asjaoludest, mis ei luba olla igal hetkel teadvel ja ühenduses kõige olevaga. Loengus antakse praktiline kogemus olemasolu kõrgeimast tasandist. Mis on sinu jaoks olemine? Kui palju sa teadvustad tegevusi oma igapäevases elus? Kuidas saavutada selline positioon, kus muutud oma elu juhiks? Kuidas vältida sisemist konflikti? “Ühel päeval hakkad sa aru saama…, et kõik on üks, kõik on omavahel seotud. Et sa ei ole lihtsalt inimine, kes on hädas, vaid palju, palju enamat, selliselt õpib tundma oma potentsiaali“ (Ingvar Villido).
 • Raha ja efektiivsus. Tegelik väärtus tööturul. Oskuste unikaalsus. Õiglase tasu saamise ja unikaalse oskuse tegemise kuldvalem. Põhjalik loeng rahast ja efektiivsusest. Kuidas saada õiglast tasu oma spetsiifiliste oskuste eest. Miks teenivad osad inimesed rohkem raha, kui teised? Ostu-müügi suhetest väljaspool ärimaailma. Kuidas on karma seotud rahaga? Milline on sinu tegelik väärtus tööjõuturul ja kuidas seda teada saada? Millal luua oma ettevõte? Sinu oskuste unikaalsus. “Ost-müük” kodus. Raha kui kokkulepe. Millest sõltub ja kuidas kujuneb see, kui palju sul raha on? Selle praktiline tuvastamine. Kuidas praktiliselt kujuneb kõrgema tasu saamine ja oskuste täiustumine? Jumal kui absoluutne ressurss ja absoluutse ressursi valdaja. Tingimused. Mina ja Tema suhe. Õiglase tasu saamise ja unikaalse oskuse rakendamise kuldvalem – ehk kuidas teha tegevusi, mille tasu on alati positiivne? Läbi milliste praktiliste tegevuste see stsenaarium rakendub?

Title

Go to Top