Mõtete ja emotsioonide mõjust tervisele. Miks ravi alati ei mõju ja haigused korduvad. Mis põhjustab kroonilisi haigusi, vigastusi ja traumasid?

Inimese keharakkudest, hormoonidest. Emotsioonide ja mõtete biokeemilisest mõjust inimese füüsilisele kehale. Emotsioonide ja mõtete eristamine füüsilisest kehast, enese määratlemine nende suhtes. Kuidas saada ja jääda terveks?

Hirmu mõjust füüsilisele kehale. Usu olulisusest ravi mõjule.

Vigastused ja traumad on a) välditavad b) paratamatud.

Haiguste faktoritest:

  1. Planetaarsed mõjud
  2. Karma
  3. Needused
  4. Teadlikuse puudumine (traumade puhul).

Geneetilistest haigustest.