Meie päritolu. Mille poolest me loodusest erineme? Kas loomad mõtlevad? Inimese ja looma ühised omadused. Taimemaailm. Mineraalid, vesi, tuul, gaasid, kiirgused. Orgaaniline ja anorgaaniline maailm.

Seos füüsilise keha ja looduse vahel. Kuidas me saame olla ühenduses loodusega? Primaarne ja sekundaarne ühendus loodusega. Psühholoogiline abi loodusest., ümberlülitumine, pingete maha laadimine. Uudsuse aja pikkus. Hiied, allikad, ohvrikivid, pühapaigad. Looduse teadlik kogemine.

Viie tunnetusvahendi kasutamine ja uurimisvahend – teadlikkus. Puu näide tunnetusvahendite kasutamises. Hiied, kui rituaalide paik. Puude intellekt. Füüsiliselt nähtmatute olendite kutsumine vanade nägijate poolt. Kuidas saada kontakt kõrgema intellektiga? Respekti olulisus. Kommunikatsiooni tekkimine teadlikkuse tasandil ja vastuste lugemine vitaalsel tasandil. Miks on oluline ettevaatlikus? Inimene, kui looduse kroon. Mis on needus? Needusest vabanemise viisid. Karma. Kiindumused. Inimese kuuluvus väljapoole kõiki dimensioone.