Olenemata kultuuritaustast on enamikel inimestel olemas suhe Jumalaga, kuigi oma igapäevases elus me ei pruugi seda teadvustada. Ingvar Villido käsitleb teemat arusaadavalt nii kristlastele kui ateistidele kui ka inimestele, kes ei ole oma religioosset kuuluvust määratlenud.

Kuidas suhelda Jumalaga? Kuidas saada aru, et on loodud suhe Jumalaga? Millised on Jumala 3 aspekti? Kuidas palvetada nii, et palve jõuaks kohale? Miks kasutatakse kirikutes laulmist? Mis on esimene patt? Mis on mantra? Miks indiaanlased palvetavad halades?

Loengu kuulaja saab vajalikud teadmised suhtlemiseks Jumalaga ning kogemuse meie Isa palve lausumisest.