• Läbi tegutsemise me pidevalt loome karmat. Isegi näiliselt "mitte midagi" tehes tekitame tagajärgi, aga ei märka seda, sest tegutsedes on suures ülekaalus teadvustamata tegevused. Kuidas vabaneda korduvatest probleemidest elus ja "välja astuda" oma karmast? Loengus tuleb juttu: Kuidas tekib karma? Kuidas me omandame oma käitumismustrid? Mis on karmilised reflektoorsused? Kui pikk on karma eluiga ning kas ja kuidas seda on võimalik muuta? Mis rolli mängivad meie elus mõtted ja emotsioonid? Lisaks on juttu inimese surmast ja taassünnist.
 • Praktiline loeng, mis sisaldab tehnikaid teadlikkuse, taotluse ja tahte avastamiseks ja kasutuselevõtuks igapäevases elus. Loeng annab inspireeriva ülevaate inimese kõrgest positsioonist kogu loodu suhtes ja jõududest, mis on inimesele tema tegelike eesmärkide elluviimiseks kaasa antud – teadlikkusest, taotlusest ja tahtest. Nende märkamatute kuid lõputu potentsiaaliga jõudude kasutuselevõtust algab inimese päris elu. Siit loengust leiad selge ülevaate jõududest, mis meid täna juhivad. Miks tahtejõud veab alt? Millest tekib motivatsioonikriis? Mis tekitab keskendumisraskust? Mis on ärkamine, valgustumine? Miks füüsiline maailm on tähtis ja miks põgenemine „vaimsesse“ ei ole lahendus? Loengu tagasiside: "Olin olnud ligi neli aastat depressioonis, millele lisandusid ärevushäired. Eluga hakkama saamine oli keeruline, kuna ma ei suutnud teha normaalselt tööd ega inimestega suhelda. Pigem lamasin liikumatult kodus ega tahtnud ärgata. Elurõõm oli täielikult kadunud. Ei aidanud erinevad naudingud, materiaalne küllus, kaunis keskkond ega teraapiad. Pidevad kannatused viisid enesetapumõteteni. Oma elu kõige raskemal perioodil sattusin selle loengu peale. Pealkiri kõnetas mind – pidevaid emotsionaalseid ja mentaalseid muutusi läbi elades ei saanud ma enam aru, kes ma olen ja mis minuga toimub. See loeng andis mulle võimaluse kogeda oma tegelikku Mina. Selles kogemuses olles sattusin hetkega välja kannatustest. Emotsioonid ja mõtted ei häirinud enam, kogesin meelerahu. Taipasin, et kannatused on minust väljaspool olevad iseseisvad nähtused, millele saan mõju avaldada. See andis mulle lootuse ja positiivsuse. Sain aru oma tegelikust potentsiaalist ja võimekusest ise oma elu paremaks muuta. Võin julgelt öelda, et see praktiline loeng päästis mu elu ning pani mind edasi õppima. Hetkel olen depressioonist ja ärevushäiretest tagasipöördumatult vabanenud." - Ahti, 27, arhitekt
 • Väga hea sissejuhatav loeng Ingvar Villido õpetusse kõigile, kes soovivad rohkem teada enda, teiste ja elu kohta üldiselt. Mis sinu elul viga on? Miks elu ei ole hea? Millal ei ole sinu elu hea? Mis peaks juhtuma, et kõik oleks Sulle meelepärane? Kas oled püüdnud teisi muuta? Mis on tavaliselt tagajärjed? Mis on vead, kas ja kuidas on võimalik neid vältida? Kuidas oma elu muuta? Loengust saad vastused kõikidele eelnevatele küsimustele. Arutletud on põhjalikult ka selle üle, kuidas teiste inimestega hästi läbi saada. Saad juhised ning näited, kuidas on võimalik teisi inimesi mõjutada nii, et tulemused oleksid nii sulle kui ka teistele osapooltele meelepärased.
 • Antud loeng toob selgust ja õpetab, kuidas teadlikult enda probleemidele vaadata, neid lahendada ja seeläbi ennast aidata. Saad ka teada, kas teisi inimesi enda ümber on võimalik muuta. Siit leiad muutumise kuldreegli ja selle, mis takistab muutumist kõige rohkem. Loengus selgitatakse, millised on erinevad palve viisid. Mida paluda? Millal palve töötab? Kas paluda võib ka teiste eest? Loeng sisaldab - palve esitamise tehnikat Ingvar Villido juhendamisel ja seletust, milline on palve esitamise “tehnoloogia” ja nüansid. - mantra mõistet ja seletust, milleks mantraid kasutatakse.
 • Iga „normaalse“ inimese tegutsemismotiiv – hirm. Kolm otsingusuunda, mille hirm vallandab: vajadus olla keegi. Vajadus teada. Vajadus olla õnnelik. Kolme soovi täitumatus – elukestev võidujooks, millel puudub finiš. Alternatiivne vaade – põhimõtteline muutus, mis algab siis, kui leiad päris vastused. Lihtsakoeline tegelik idenditeet – olemasolu. Iseenda olemasolu teadvustamine. Leppimus, millesse lõdvestudes ilmneb õnnelikkus. Kolme soovi mehhaanika kui tsivilisatsiooni arengu alus. Mina-mõtted pole tegelik idenditeet. Minu ja mõtetevadelise distantsi avastamine. Mehhaanilised automatismid, mis juhivad elu ja mille tööd võimaldab avastada teadlikkus. Loogika ja arukuse koostöö, tegutsemine plaanipäraselt ja süstemaatiliselt see on arukas tegutsemine. Arukust andev vahend – teadlikkus. Uuriv teadlikkus ja päris kontakt tegelikkusega vs raamatutarkus. Teadlikkuse kasutamine, see on loodusseadustega kooskõlasolev praktiline elamise oskus. Aruka tegutsemise eelised. Teekond püsiva teadlikkuseni kui pikemaajaline protsess, mis on evolutsiooniliselt ülioluline. Teadliku inimese motiiv on selle tundmaõppimine, mis juba on. Kolme automaatse vajaduse/soovi käest elu tagasivõtmine. Olemasoleva kasutamine, muutmine lähtuvalt teadlikkusest ja elust endast. Automaatsetest protsessidest vabanemise olulisus. Tegevuspõhine motivatsioon. Valikute tegemine teadlikkusest lähtuvalt. Kahtlused kui kolme vajaduse väljendus. Effektiivsuse kasv. Kombineerimisvõime. Laitmatuse printsiip ja selle väljendus teadliku inimese tegutsemises. Mis aitaks teadlikkust säilitada?
 • Milline peaks olema minu usaldus Jumala vastu? Sellele küsimusele vastamiseks tuleb esmalt selgusele jõuda, kes on Jumal ja kes Mina ja mis on inimesena, indiviidina elamise tegelik eesmärk. Ja miks, hoolimata Tema suuremeelsusest ja heatahtlikkusest, on mu igapäevaelus takerdumised ja konfliktid? Kui mul oleks võimalik saada Temalt vastus ühele tõsisele küsimusele, siis milline see küsimus olla võiks ja kuidas tuleks seda esitada? Kuidas luua vastastikune, elav ühendus Jumalaga ja seda süvendada? Ja kas absoluutsele üksindustundele leidub trööst?
 • Abielust

  15,00
  Nii mõnelgi abielupaaril tekib vajadus oma suhet paremaks muuta. Ingvar Villido annab uudse vaatenurga inimeste vahelistele suhetele ja seal tekkivatele probleemidele ning toob välja toimivad lahendused. Mida tähendab abielu? Milline on harmooniline abielu? Miks tekivad konfliktid? Mida teha, et suhet parandada? Mis on inimeste tegutsemise motiivid ja kuidas need mõjutavad abielu? Mis on abielu õnne valem? Loengus on Ingvar Villido poolt juhendatud kogemus elususest. Kui kuulaja töötab aktiivselt kaasa, siis saab ta olulisi meetodeid, kuidas oma kooselu parandada. „Elu võib olla ka tark, targalt elatud“ (Ingvar Villido)
 • Loengus avatakse stabiilsuse mõiste ja arutletakse selle üle, milline osa elus võiks olla stabiilne ja milline osa elust seda olla ei saagi. Põhjalikumalt käsitletakse töö stabiilsust. Kuidas leida endale sobiv töö ja millest või kellest see sõltub? Kuidas arendada oma potentsiaali? Mis on loomulik professionaalsus ja mida sellega peale hakata? Vastused saavad ka järgmised küsimused: Kas suhted saavad olla stabiilsed? Aga enesetunne? Tervis? Kas sihikindlus ja meelespidamine saavad olla stabiilsed?
 • Meil on väljakujunenud tõekspidamised ja eelistused, mida peame enda omaks. Jääb mulje, et meil on vabadus otsustada, kes me oleme ja mida teeme. Loengust kuuldu aitab praktiliselt aru saada, kuidas tekivad inimese tegutsemist ja enesemääratlust kujundavad uskumused ning kuidas see on seotud karmaga. Kus on see päris Mina, kes pole teiste poolt kujundatud? Mis on karma ja kas seda on võimalik mõjutada? Miks tekivad konfliktid ja tervisehädad? Kust tulevad needused? Läbi isikliku kogemuse saad teada, milline on inimese loomulik olek ning kuidas peenekoelisel tasandil karma meie elu mõjutab.
 • Kindlasti oled soovinud oma ellu midagi uut või et elus toimuks muutus. Kas on õnnestunud? Kui mitte, siis see loeng on just sulle. Loengu läbivaks teemaks on teadlikkus, sest see on ainus vahend, mida kasutades hakkavad asjad paistma teistsugusel viisil. Loengus saad teada: Kuidas avastada teadlikkus? Mis on teadvustamise võime? Kas emotsioonid ja mõtted on abiks uute võimaluste leidmisel või pigem takistuseks? Kuidas kasutada teadlikkust, et muutused hakkkasid toimuma? Kuidas kasutada mõtlemist, et sellest oleks kasu? Väga praktiline loeng, kus läbi paljude praktiliste harjutuste saad avastada teadlikkuse olemasolu. Samuti saad läbi praktiliste harjutuste kogemuse, kuidas avastada teadlikkust mõtte juurest ja kuidas mõte seeläbi muutub.
 • Selles loengus räägib Ingvar Villido nendest aladest, mida tema uurib ja õpetab ning milliseid võimalusi see inimestele annab. Uued perspektiivid avanevad, kasutades joogat, kui teadust. Kuidas me kombineerime enda elu? Mis on jooga eesmärk? Mis on sinu elu eesmärk? Kuidas muuta harjumusi? Mis on meie ebaõnne põhjuseks? Mida saab õppida Teadliku Muutuse Kunsti kursustel? Kuidas saada vabaks sellest, mille tõttu sa ei tunne ennast hästi? Millised loodusnähtused juhivad kõiki karakteriga olendeid? Milline on õige tee? Loeng annab sulle vastuseid sellest, kuidas ennast püsivalt õnnelikuna tunda ja leida õige tee.
 • Selle loengu jooksul avaneb vaade, kus asetseb inimene eluvormide mitmekesisuse hierarhias ja milline on inimesena olemise võimalus laiemalt ja sügavamalt. Saab teada, miks on inimese vorm nii unikaalne ja kuidas seda potentsiaali kasutama peaks. Loeng selgitab, mis on teadvus ja kus seda looduses leidub. Loengus on hulgaliselt praktilisi näiteid, et jõuda äratundmiseni, kas kasutad enda elus rohkem arukust ja teadlikkust või juhib sinu elu alateadvus ja refleksid. Kuidas toimib karma ja mis reeglite järgi toimub uuestisünd. Loengu käigus viiakse läbi praktiline eksperiment, et avastada enda teadlikkus. Loeng avab ja annab võimaluse vaatele, mis aitab leida tee, et realiseerida enda potentsiaal inimesena.
 • Tegelikkuse ja ettekujutluse erinevus, tulevik ja praegune hetk. Kui püüad aru saada oma sisemaailma nähtustest ja oled valmis neid korrastama, siis saad loengust selleks vajalikke näpunäiteid. Miks sa üldse tahad ette teada, mis see sulle annab? Kas mõistuses on info tuleviku kohta? Kaks võimalikku tegevuste järjekorda: füüsiline reaalsus millele järgneb mõistuse kommentaar ning mõistuse plaan, millele järgneb füüsiline reaalsus. Professionaalne mõtlemine. Kas kroonilistel harjumustel on tagajärg ja miks sinu soovid ei täitu. Segaduse tulevik on segadus, aga kui sa tead, mida teed ja oled selles kindel, siis see asi teostub.
 • Loengus saad teada, millised on uue põlvkonna prioriteedid ning kuidas arvuti kasutamine mõjutab noorte arengut. Milles seisneb eri põlvkondade erinevus, millisel pinnal tulevad konfliktid ning kas eelmised põlvkonnad peaksid üldse peale suruma oma väärtuseid. Kui peaksid, siis milliseid? Juttu tuleb ka sellest, kas Eesti kooliharidus valmistab noort piisavalt hästi ette iseseisvaks eluks peale kooli lõpetamist? Millised on noorte unistused ja kas reaalsus kattub sellega. Kuidas saavutada ihaldatud elu ning milline on siin unistuste ja reaalsuse dilemma. Kuidas teha seejuures nutikaid valikuid? Samuti saad teada lähemalt suhte loomisest ning rutiini vältimisest pikemaajalises suhtes. Kuidas luua just sulle sobivas suunas arenevaid suhteid? Väga hariv ning mõtlemapanev loeng tänapäeva laste ja noorte maailmapildi paremaks mõistmiseks. Samuti annab head juhtnöörid, kuidas luua suhteid ning välistada rutiini teket.
 • Mis on usaldus? Kas on mõni inimene, kelle peale saad jäägitult kindel olla? Mis kvaliteedid moodustavad selle erilise sideme, mida vahest nimetatakse ka hingesuguluseks? Mis juhtub, kui usaldust rikutakse? Järgneb pettumus ja vallandub reaktsiooniline ahel, mille erinevaid faase selles loengus põhjalikult kirjeldatakse ja saadud teadmist silmas pidades on võimalik kahjustatud turvatunnet taas kiiremini jalule seada. On tõsiasi, et kuni on veel asju, mida pead kellelegi usaldama, niikaua kuni puudub selgus, seni oled haavatav. Kuidas pääseda sellest nõiaringist? Ringist väljapääsemise esimene samm on teadvele tulek. See ei tähenda et “ring” sind kohe rahule jätab, kuid tekib võimalus eristada. Eristada ringi erinevaid osi ja nendest lõplikult vabaneda.
 • Millest algab peresisene vägivald? Ajalooliselt pärineb agressiivsus loomariigist, kui indiviidi ellujäämiseks oluline käitumismudel. Headus on sama arhailine. Inimene on endiselt kasutamas neid ürgseid instinkte - liikumas hea tunde poole ja vältimas valu. Vältimatus olukorras - kooselus - kaitseb igaüks oma õigust tunda ennast hästi, mis võib viia konfliktide või lahkumiseni. Kuidas saavutada ladus koostöö kooselus? Mis muutuks, kui elu põhiprintsiip ei oleks armastada või vihata vaid arukalt ja eesmärgipäraselt tegutseda?
 • Mis on aitamine ja kuidas on võimalik teist inimest aidata? Kuidas ise abi küsida? Kuidas läheneda teise inimese probleemidele tavapsühholoogiast sügavamal tasandil? Toimetulek igapäevaeluga kooselus on sisuliselt üksteise aitamine. Kuid miks tekivad ühel hetkel hoopis kohustused ning aitamine unustatakse? Lähemalt peatutakse kahel aitamise viisil: võrdne võrdsega ehk mina aitan ja tema aitab või siis arve pidamine ehk skoorimine, mina teen niipalju ja sina niipalju. Kuidas saada aitamine ja vastuaitamine tasakaalu, kuidas vältida ärakasutamist? Mis võib olla peamine arusaamatuste põhjustaja peres või kollektiivis? Vähem oluline pole oma vajadustes selgusele jõuda ning võime neid avaldada teisele inimesele. Kuidas üldse sõnastada ja väljendada oma vajadusi selliselt, et teine pool sellest aru saab? Kui detailseks siin peab minema? Loengu käigus antakse ülevaade kolmest alateadlikust soovist, mis on kõikide tegevuste taga. Selle skeemi mõistmisel on võimalik aru saada, kuidas toimivad need soovid ka teiste puhul. Hea loeng, et õppida tähele panema enda ja teiste vajadusi ning seeläbi elada suuremas üksteisemõistmises inimestega koos ja nende keskel.
 • Elus on palju häid tegevusi, vajalikke tegevusi ja tervislikke tegevusi, mida alustame. Kuid pahatihti juhtub nii, et eesmärgile me ei jõua. Kuidas seda muuta? Millal toimub tegevus? Mis on tegevus? Kas laiskemine on samuti tegevus? Milline on ideaalne tegutsemine? Miks jäävad tegevused pooleli? Mitut tegevust korraga saab teha? Miks ei ole laitmatus perfektsionism? Loengus antakse praktiline juhis, mis aitab olla järjepidev ja laitmatu. Juhis on küsimus, mida iga inimene saab endale alati meelde tuletada.
 • Loengus kirjeldatakse ebatavalist lähenemist suhtevormide arengus – „mina ja nemad“, „mina ja tema“, „mina ja mina“. Selle kaudu analüüsitakse nii välimist kui sisemaailma. Mis on puhas suhe? Millist mõju avaldavad filtrid meie sisemaailmas? Võrdluseks saad teada, et kriya joogas lõpetatakse üldistused ja nähtused viiakse vastavusse tegelikkusega. „Võibolla selle sõna „mina“ praktiline mittetundmine, näitabki meile täna inimkonnana, mis me oleme. Ja mida me teeme. Üks sõna võib muuta maailma – selle tähenduse paika viimine.“ (Ingvar Villido) Loengust saab ka uudishimulikum loengukuulaja retsepti väliste märkide lugemise kohta. Saad vastused küsimustele, miks neid märke vaja on, millal, kuidas saada oma küsimustele vastused?
 • Piiramatud potentsiaalid. Keskkonna kujundav mõju. Positiivsed ja negatiivsed tahud, joogamaailma potentsiaalid. Üks põnevamatest loengutest, mis räägib inimese enda potentsiaalide avamisest, nii tava- kui ka joogamõistes ehk millised on meie tegelikud võimalused. Tavaliselt arenenud potentsiaalid: rääkimine ja kirjutamine. Potentsiaalide avanemine süstemaatiliste ja spetsiifiliste tegevuste tulemusena. Maailmavaade ja avanenud potentsiaalide filter. Osaliselt avanenud potentsiaalid, millest tunned puudust? Kasutus-mõju-tagajärg-muutus-vastutus. Kolmainsus: destruktsioon ehk hävitamine; ülesehitus ehk evolutsioon; neutraalsus ehk mittekasutamine. Hästi- ja halvastitundmise potentsiaalid. Heaolu erinevad komplektid ehk reflektoorsused. Ahela harjumuslik jõud. Harjumuslik sõltuvus avanenud potentsiaalist. Teadvelolek, kui vahend avatud potentsiaalide avastamiseks, võime eraldada osi, potentsiaalide muutmise võime. Teekond potentsiaalide suunas (lülide teadvustamine). Näide suitsetamise ahelast. Potentsiaalide revideerimise soovitus (ülearused, soovitud kogemuste teekond, teekonna lühendamise võimalused, avamata potentsiaalid). Kuidas korrigeerida destruktiivsete potentsiaalide kasutamist. Emotsionaalsed kontseptsioonid, kui ahelda formuleerijad (taotlus jõud). Anded, kui hästi arenenud potentsiaalid. Teadlikult avatud potentsiaalide taasloomise võimalus.
 • Krooniline haigus meenutamine – mis oli ja mis oleks võinud teha. Unustad ära, et sa tegid parima valiku ja nüüd tagajärgede järgi näed, et oleks võinud teist valida. Kuid läbimata tagajärgede osa ei ole võimalik öelda, et valik oleks võinud olla ka teistsugune. Muuta ei saa valikut, mida oled juba teinud, aega ei saa tagasi pöörata, sest seda aega ei ole, mida tagasi pöörata. Olevik on igavene. Olevik on muutumatu. Kõik eksisteerib praegu, määratlemata pikkusega hetkes. Hetk ise ei muutu, muutub meie asukoht asjade keskel. Mälu tekitab mulje, et meil on minevik ja tulevik. Mälust üles kerkinud informatsiooni me kasutame kolmel erineval viisil – minevik, ettekujutlused ja nimetuslik, arvamuslik ehk kommentaarid. Reaalajas mälu kasutus ehk mõtlemine on pilditu, kuna pilt reaalsusest on ees. Tegelikkus on see, mis sündmustena, nähtustena, protsessidena toimub just praegu. Sinu probleemid on mälus, mälu kasutuses. Probleem saab alguse mälust. Siis sa ei saa aru, et see on tegelikult illusioon tegelikkuse teemadel, lisanduvad emotsioonid – ongi probleem.
 • Kõik me soovime kogeda enda elus õnnelikkust ja mida rohkem, seda parem. Kuid tihti seame väliseid tingimusi enda õnnele, uskudes, et teatud saavutused, asjad või inimesed teevad meid õnnelikuks. Hetkeks seda kogeme kuni tekib uus soov, mille poole püüelda. Kuidas aga saavutada püsiv õnnelikkus, mis ei sõltuks välistest teguritest? Mis on õnnelikkus ja mis seda esile kutsub? Kui kaua kestab ajaliselt õnnetunne ja kas seda on võimalik püsivalt tunda? Mis takistab kogemast õnnetunnet ja kuidas seda suurendada enda elus? Kuidas jõuda püsiva õnnelikkuseni? See loeng aitab mõista, milline õnnelikkus on mööduv ja milline on püsiv. Lisaks jagatakse ka tehnika, mis aitab selles püsida iseseivalt.
 • Otsustamine

  15,00
  Mis oleks, kui ma suudangi vastu võtta õigeid otsuseid ning need ka ellu viia, kui ma ei kahtleks nendes ning ei mõtleks ümber? Hea loeng otsustamisest ning sellele järgnevast perioodist, sellest, kui oluline on info, mille baasil otsuseid teha ning kui olulisel määral sõltub sellest meie elu kvaliteet. Loengus antakse väga põhjalik ülevaade otsustusprotsessist ning õige info välja selekteerimisest. Kuidas leida otsustamise ja tegutsemise vahel tasakaal, et otsused ka realiseeruksid? Saad teada, miks võib olla elu takerdunud või miks on mõne inimese laual koguaeg „hapud viljad“?  Kuidas olla julge otsustaja ning hakkama saada teiste arvamusega? Loeng juhatab meid otsustamise salamaailma lahates selle peeneid nüansse. Saad teada, millist kaalu omavad erinevad otsustusviisid, millised on rumalad otsused ning miks me teatud lubadustest kinni ei pea?  
 • Armastus on müstiline sõna, mille praktilist tähendust pole kombeks uurida. Sellest võrsub palju segadust, möödarääkimisi ja lahkuminekuid. Näiteks võib olla, et suhtes tunneb üks pool end õnnetuna ja kogeb, et teda enam ei armastata. Teine suhte pool ei saa aga üldse aru, millest selline mure. Siin loengus uuritakse armastuse tähendust väga konkreetselt ja avatakse ka seonduvaid kasulikke küsimusi. Milline alateadlik protsess toob kaasa armumise? Miks armumine lõpeb ja kuidas peale seda arukalt suhet hoida? Miks on kasulik vaadata armastust tingimuslikuna? Saad siit loengust analüüsi tehnika, mille abil suhet hoida ja teise poole vajadusi selgemalt mõista. Näed selle tulemusena selgemini lahkhelide põhjusi ja saad praktilisi soovitusi, millest on kooskõla ja õnneliku paarisuhte hoidmisel tõesti kasu.  

Title

Go to Top