• Oma sisemaailma varjatud külgede üles leidmist tavaliselt meile koolis ei õpetata, ometi on nad olemas. Mis on inimese varjatud küljed? Kas neid on võimalik avastada? Kas varjatud külgi on võimalik muuta? Mis on teadlikkus? Kuidas ümber õpetada oma mõistust? Kas homne on olemas? Miks laps sünnib just sellesse perekonda, kuhu ta sünnib? Kas inimene areneb läbi kannatuste? Õpetaja Ingvar Villido aitab kuulajal avastada oma teadlikkus ning seeläbi üles leida ja muuta oma varjatud külgi.
 • Selles loengus on läbivaks teemaks teadlikkus. Saad teada, mis on teadvustamise võime üldiselt ning läbi juhendamise uurida  ja avastada, milliste tegevustega on seotud Sinu teadlikkus igapäevases elus. Selgub ka, miks peaks pidama oluliseks füüsilist maailma. Kuidas avastada teadlikkus? Mis on tegelikkus ja mis viib meid sellest ära? Tegu ja tagajärg. Miks meil on elus segadus ja kuidas seda ületada? Milline on õige tegutsemise järjekord? Mis on inimese 5 tasandit? See loeng annab hea ülevaate joogalikest baasteadmistest. Saad praktilise kogemuse teadlikkusest ja selle kasutusest oma elus. Seeläbi avaneb võimalus kõiki oma tegevusi muuta edukamaks ja efektiivsemaks!
 • Mis on tegelikkus sinu jaoks? Kas see, mis toimub siin ja praegu, füüsilises reaalsuses või pead sa tegelikkuseks sisemaailma reaktsioonilisi nähtusi, mis sattudes vastuollu päris tegelikkusega, toodavad ellu probleeme ja arusaamatusi? Aastatuhandeid on inimkonna tegelikkuse tõlgendamise viis ehk paradigma toetunud kahele pidevas muutumises olevale nähtusele sisemaailmas – emotsionaalsusele ja mentaalsusele. Uus paradigma on seevastu üles ehitatud kindlale pinnale – teadlikkusele. Naturaalsele, päris nähtusele, mille kasutuselevõtt toodab hulgaliselt praktilist kasu, viies inimese kontakti tegelikkusega ja muutes ta võimeliseks reaalselt mõjutama kõiki protsesse, mis tegelikkuses aset leiavad.
 • Tõeliselt abistav praktiline loeng sellest, kuidas oma tegevusi paremini planeerida ja lõpule viia. Saad siit inspiratsiooni ja näpunäiteid, kuidas saad teadvustamisvõimet kasutada oma tegevuste paremaks juhtimiseks. Leiad siit vahendeid, et hinnata oma efektiivsust ja märgata ebaefektiivsuse põhjuseid. Saad tuge, et määrata prioriteete ja ära tunda mitteolulisi tegevusi. Loeng sisaldab tegevuse valemit ning juhendit etappide, info ja optimeerimise kohta. Saad siit palju kasulikku, et suurendada oma elus asjakohast tegutsemist ja töörõõmu.
 • Mis on elu eesmärk? Mida tähendab elu korda saamine? Mille läbi me tavaliselt püüame oma elu stabiliseerida? Emotsioonide ümber keerlev elu. Mida tähendab jooga ja kust on see pärit? Shiva. Kõige allikas. Jumal. Taipamise tekkimine. Jooga kasutamine ühenduse saavutamiseks Jumalaga. Ainuke inimese eesmärk. Õige tee, stabiilne heaolu. Õige orienteerumine elus. Samadhi seisund. Vaheastmed igapäevases elus. 5-e keha süsteem. Teadlikkuse roll tegelikkuse kujundamisel. Eristamisvõime, intuitsioon, inspiratsioon. Mateeria, vaimsus, immateriaalsus. Tegelik Mina. Triaad, millest me igapäevases elus juhindume. Mida tähendab valgustumine? Krija jooga. Mis on vabanemine? Jumala poeg. Kiindumiste lõpetamine. Sat Chit Ananda saavutamine. Sinu nimel rääkiv mõistus. Teadmatus - elu elamine komplekside järgi. Alistumine iseendale. Objektiga ja objektita samadhi. Jumalaga samastumine. 3 soovi - soov olla keegi, soov teada, soov olla õnnelik.
 • See on sügav ja samas praktiline loeng, mis toob selgelt esile meie mõtlemise piiratuse nii igapäevases elus kui kõrgemate teemade avastamisel. Selgitused liiguvad austuse ja alandlikkuse juurest inimsuhete valdkonda ja sealt omakorda küsimusteni, mis on “üle mõistuse”. Millistel tingimustel tekib austus? Miks on alandlikkus normaalne seisund? Kuidas saab vaadata elu vastastikmõjudena? Miks on suhetes manipuleerimine paratamatu? Kuidas me kriitikat andes ja saades drastiliselt fakte moonutame? Mida tähendab suur tühjus ja läbi vaikuse rääkimine? Mitmed loengus käsitletavad küsimused puudutavad väljaspool mõistust asuvaid teemasid, mille puhul pole kasu mõtlemisest ega info jagamisest. Ometi juhitakse kuulaja teeotsale, mida mööda liikudes saab avastada kõikjaloleva intellekti. Loeng lõpeb juhisega, kuidas kogeda Jumala armu.
 • Me kõik tahame elada õnnelikult, kuid ikka ja jälle keegi või miski rikub seda ja ei lase meil tunda ennast hästi. Kuidas jõuda selleni, et ettekujutus heast elust muutuks meie reaalseks eluks? Kuidas me tavaliselt tegutseme 24/7 ja mis meid juhib? Kas me peame pingutama, et teisi inimesi muuta? Millest algab muutus? Millest tuleks alustada ja mida peaksime teadma, et luua endale hea elu? Loengu kuulamise tulemusena saad teada, kas püsiv õnnetunne on võimalik ja millised on vahendid, et hakata enda elu juhtima. Loeng sisaldab mitmeid praktilisi lühiharjutusi ja tehnikaid enda sisemaailma tundmaõppimiseks.
 • Jooga tee on enesemuutmise tee. Käies sellel teel süstemaatiliselt või süsteemitult on abiks teadmine, kuhu see tee viib ja kaugele oled jõudnud. Millest alustada enesemuutmise teel? Kas muutus toimub igal juhul? Kas tead, mitu korda kaldud valitud teema mõtlemiselt ühe minuti jooksul ära? Kas hingerahu on võimalik? Milline oleks elu ilma automatismideta? Millal on inimene arukas?  Mis asendab usku teadlikult tehtud tegudes? Millised õpetused on väärivad järgimist? Loengus antakse praktiline kogemus teadlikkuse teadvustamisest. Õpetaja Ingvar Villido annab selged tunnused, mille abil aru saada, kas oled oma arengus õigel teel.
 • Mis on aitamine ja kuidas on võimalik teist inimest aidata? Kuidas ise abi küsida? Kuidas läheneda teise inimese probleemidele tavapsühholoogiast sügavamal tasandil? Toimetulek igapäevaeluga kooselus on sisuliselt üksteise aitamine. Kuid miks tekivad ühel hetkel hoopis kohustused ning aitamine unustatakse? Lähemalt peatutakse kahel aitamise viisil: võrdne võrdsega ehk mina aitan ja tema aitab või siis arve pidamine ehk skoorimine, mina teen niipalju ja sina niipalju. Kuidas saada aitamine ja vastuaitamine tasakaalu, kuidas vältida ärakasutamist? Mis võib olla peamine arusaamatuste põhjustaja peres või kollektiivis? Vähem oluline pole oma vajadustes selgusele jõuda ning võime neid avaldada teisele inimesele. Kuidas üldse sõnastada ja väljendada oma vajadusi selliselt, et teine pool sellest aru saab? Kui detailseks siin peab minema? Loengu käigus antakse ülevaade kolmest alateadlikust soovist, mis on kõikide tegevuste taga. Selle skeemi mõistmisel on võimalik aru saada, kuidas toimivad need soovid ka teiste puhul. Hea loeng, et õppida tähele panema enda ja teiste vajadusi ning seeläbi elada suuremas üksteisemõistmises inimestega koos ja nende keskel.
 • Elus on palju häid tegevusi, vajalikke tegevusi ja tervislikke tegevusi, mida alustame. Kuid pahatihti juhtub nii, et eesmärgile me ei jõua. Kuidas seda muuta? Millal toimub tegevus? Mis on tegevus? Kas laiskemine on samuti tegevus? Milline on ideaalne tegutsemine? Miks jäävad tegevused pooleli? Mitut tegevust korraga saab teha? Miks ei ole laitmatus perfektsionism? Loengus antakse praktiline juhis, mis aitab olla järjepidev ja laitmatu. Juhis on küsimus, mida iga inimene saab endale alati meelde tuletada.
 • Loengus kirjeldatakse ebatavalist lähenemist suhtevormide arengus – „mina ja nemad“, „mina ja tema“, „mina ja mina“. Selle kaudu analüüsitakse nii välimist kui sisemaailma. Mis on puhas suhe? Millist mõju avaldavad filtrid meie sisemaailmas? Võrdluseks saad teada, et kriya joogas lõpetatakse üldistused ja nähtused viiakse vastavusse tegelikkusega. „Võibolla selle sõna „mina“ praktiline mittetundmine, näitabki meile täna inimkonnana, mis me oleme. Ja mida me teeme. Üks sõna võib muuta maailma – selle tähenduse paika viimine.“ (Ingvar Villido) Loengust saab ka uudishimulikum loengukuulaja retsepti väliste märkide lugemise kohta. Saad vastused küsimustele, miks neid märke vaja on, millal, kuidas saada oma küsimustele vastused?
 • Piiramatud potentsiaalid. Keskkonna kujundav mõju. Positiivsed ja negatiivsed tahud, joogamaailma potentsiaalid. Üks põnevamatest loengutest, mis räägib inimese enda potentsiaalide avamisest, nii tava- kui ka joogamõistes ehk millised on meie tegelikud võimalused. Tavaliselt arenenud potentsiaalid: rääkimine ja kirjutamine. Potentsiaalide avanemine süstemaatiliste ja spetsiifiliste tegevuste tulemusena. Maailmavaade ja avanenud potentsiaalide filter. Osaliselt avanenud potentsiaalid, millest tunned puudust? Kasutus-mõju-tagajärg-muutus-vastutus. Kolmainsus: destruktsioon ehk hävitamine; ülesehitus ehk evolutsioon; neutraalsus ehk mittekasutamine. Hästi- ja halvastitundmise potentsiaalid. Heaolu erinevad komplektid ehk reflektoorsused. Ahela harjumuslik jõud. Harjumuslik sõltuvus avanenud potentsiaalist. Teadvelolek, kui vahend avatud potentsiaalide avastamiseks, võime eraldada osi, potentsiaalide muutmise võime. Teekond potentsiaalide suunas (lülide teadvustamine). Näide suitsetamise ahelast. Potentsiaalide revideerimise soovitus (ülearused, soovitud kogemuste teekond, teekonna lühendamise võimalused, avamata potentsiaalid). Kuidas korrigeerida destruktiivsete potentsiaalide kasutamist. Emotsionaalsed kontseptsioonid, kui ahelda formuleerijad (taotlus jõud). Anded, kui hästi arenenud potentsiaalid. Teadlikult avatud potentsiaalide taasloomise võimalus.
 • Krooniline haigus meenutamine – mis oli ja mis oleks võinud teha. Unustad ära, et sa tegid parima valiku ja nüüd tagajärgede järgi näed, et oleks võinud teist valida. Kuid läbimata tagajärgede osa ei ole võimalik öelda, et valik oleks võinud olla ka teistsugune. Muuta ei saa valikut, mida oled juba teinud, aega ei saa tagasi pöörata, sest seda aega ei ole, mida tagasi pöörata. Olevik on igavene. Olevik on muutumatu. Kõik eksisteerib praegu, määratlemata pikkusega hetkes. Hetk ise ei muutu, muutub meie asukoht asjade keskel. Mälu tekitab mulje, et meil on minevik ja tulevik. Mälust üles kerkinud informatsiooni me kasutame kolmel erineval viisil – minevik, ettekujutlused ja nimetuslik, arvamuslik ehk kommentaarid. Reaalajas mälu kasutus ehk mõtlemine on pilditu, kuna pilt reaalsusest on ees. Tegelikkus on see, mis sündmustena, nähtustena, protsessidena toimub just praegu. Sinu probleemid on mälus, mälu kasutuses. Probleem saab alguse mälust. Siis sa ei saa aru, et see on tegelikult illusioon tegelikkuse teemadel, lisanduvad emotsioonid – ongi probleem.
 • Kõik me soovime kogeda enda elus õnnelikkust ja mida rohkem, seda parem. Kuid tihti seame väliseid tingimusi enda õnnele, uskudes, et teatud saavutused, asjad või inimesed teevad meid õnnelikuks. Hetkeks seda kogeme kuni tekib uus soov, mille poole püüelda. Kuidas aga saavutada püsiv õnnelikkus, mis ei sõltuks välistest teguritest? Mis on õnnelikkus ja mis seda esile kutsub? Kui kaua kestab ajaliselt õnnetunne ja kas seda on võimalik püsivalt tunda? Mis takistab kogemast õnnetunnet ja kuidas seda suurendada enda elus? Kuidas jõuda püsiva õnnelikkuseni? See loeng aitab mõista, milline õnnelikkus on mööduv ja milline on püsiv. Lisaks jagatakse ka tehnika, mis aitab selles püsida iseseivalt.
 • Otsustamine

  15,00
  Mis oleks, kui ma suudangi vastu võtta õigeid otsuseid ning need ka ellu viia, kui ma ei kahtleks nendes ning ei mõtleks ümber? Hea loeng otsustamisest ning sellele järgnevast perioodist, sellest, kui oluline on info, mille baasil otsuseid teha ning kui olulisel määral sõltub sellest meie elu kvaliteet. Loengus antakse väga põhjalik ülevaade otsustusprotsessist ning õige info välja selekteerimisest. Kuidas leida otsustamise ja tegutsemise vahel tasakaal, et otsused ka realiseeruksid? Saad teada, miks võib olla elu takerdunud või miks on mõne inimese laual koguaeg „hapud viljad“?  Kuidas olla julge otsustaja ning hakkama saada teiste arvamusega? Loeng juhatab meid otsustamise salamaailma lahates selle peeneid nüansse. Saad teada, millist kaalu omavad erinevad otsustusviisid, millised on rumalad otsused ning miks me teatud lubadustest kinni ei pea?  
 • Armastus on müstiline sõna, mille praktilist tähendust pole kombeks uurida. Sellest võrsub palju segadust, möödarääkimisi ja lahkuminekuid. Näiteks võib olla, et suhtes tunneb üks pool end õnnetuna ja kogeb, et teda enam ei armastata. Teine suhte pool ei saa aga üldse aru, millest selline mure. Siin loengus uuritakse armastuse tähendust väga konkreetselt ja avatakse ka seonduvaid kasulikke küsimusi. Milline alateadlik protsess toob kaasa armumise? Miks armumine lõpeb ja kuidas peale seda arukalt suhet hoida? Miks on kasulik vaadata armastust tingimuslikuna? Saad siit loengust analüüsi tehnika, mille abil suhet hoida ja teise poole vajadusi selgemalt mõista. Näed selle tulemusena selgemini lahkhelide põhjusi ja saad praktilisi soovitusi, millest on kooskõla ja õnneliku paarisuhte hoidmisel tõesti kasu.  
 • Tuttav on olukord, kus alustatud tegevused jäävad pooleli ja nende üle muretsemine ei too lahendust vaid põhjustab meelehärmi. Tean, et pean seda tegema, aga millegi pärast ikkagi ei tee! Miks ei saa tegelikult mitut asja korraga teha? Mis on probleem teadmiste ja oskuste omandamisel? Mis on tegevusloogika ja miks on see oluline? Loengust kuuldu aitab eristada edasiviivaid ja takistavaid tegevusi sinu elus, et saavutada suurem efektiivsus. Saad praktilise harjutuse, mille abil õpid oma elu juhtima. Tuttav on olukord, kus alustatud tegevused jäävad pooleli ja nende üle muretsemine ei too lahendust vaid põhjustab meelehärmi. Tean, et pean seda tegema, aga millegi pärast ikkagi ei tee! Miks ei saa tegelikult mitut asja korraga teha? Mis on probleem teadmiste ja oskuste omandamisel? Mis on tegevusloogika ja miks on see oluline? Loengust kuuldu aitab eristada edasiviivaid ja takistavaid tegevusi sinu elus, et saavutada suurem efektiivsus. Saad praktilise harjutuse, mille abil õpid oma elu juhtima.
 • Mida me elus ootame? On see muutuse ootus ja lootus, et midagi hakkab paremaks minema? Kõik me tegutseme 24/7 ja iga tegevus koosneb pisidetailidest. Viibime 95% ajast oma sisemaailmas, kus on ka kõik meie probleemid. Selles loengus selgub, milline osa sinu sisemaailmast on vaba ootustest ning kus valitseb rahu ja õnnelikkus. Mis on teadlikkus? Millal saabub tõeline kontakt tegelikkusega? Kuidas sa võtad infot vastu, et seda hiljem analüüsida? Mis on apaatia? Millised on elu juhtivad 3 soovi? Millal lõppevad kõik otsingud ning saabub rahu ja õnn? Saad kaasa teha tehnika, mis juhib sind Iseendana olemise kogemusse ning samuti ka juhiseid, kuidas saavutada rahu ja vaikust mõistuses.
 • Kas oled mõnikord mõelnud, et mõni inimene on teistest erinev? Kas oled aru saanud, miks? Millest tekib enesehinnang? Kas kujutad enda elu ette ilma võrdlemiseta? Kumb on sinu meelest olulisem – kas positsioon või oskused? Kuidas vähendada emotsiooni mõju? Milline lause toob sind hetke? Miks ei ole enamik inimesi realistid? Mis on teadlikkus? Kuidas hoida oma elu kontrolli all? Loengust selguvad (enese)hinnangute põhjused ning võimalused hinnangutest loobumiseks. Õpetaja Ingvar Villido annab toimivad juhised märkamise märkamiseks ja liigsest mõtlemisest loobumiseks.
 • Meil on väljakujunenud tõekspidamised ja eelistused, mida peame enda omaks. Jääb mulje, et meil on vabadus otsustada, kes me oleme ja mida teeme. Loengust kuuldu aitab praktiliselt aru saada, kuidas tekivad inimese tegutsemist ja enesemääratlust kujundavad uskumused ning kuidas see on seotud karmaga. Kus on see päris Mina, kes pole teiste poolt kujundatud? Mis on karma ja kas seda on võimalik mõjutada? Miks tekivad konfliktid ja tervisehädad? Kust tulevad needused? Läbi isikliku kogemuse saad teada, milline on inimese loomulik olek ning kuidas peenekoelisel tasandil karma meie elu mõjutab.
 • Kindlasti oled soovinud oma ellu midagi uut või et elus toimuks muutus. Kas on õnnestunud? Kui mitte, siis see loeng on just sulle. Loengu läbivaks teemaks on teadlikkus, sest see on ainus vahend, mida kasutades hakkavad asjad paistma teistsugusel viisil. Loengus saad teada: Kuidas avastada teadlikkus? Mis on teadvustamise võime? Kas emotsioonid ja mõtted on abiks uute võimaluste leidmisel või pigem takistuseks? Kuidas kasutada teadlikkust, et muutused hakkkasid toimuma? Kuidas kasutada mõtlemist, et sellest oleks kasu? Väga praktiline loeng, kus läbi paljude praktiliste harjutuste saad avastada teadlikkuse olemasolu. Samuti saad läbi praktiliste harjutuste kogemuse, kuidas avastada teadlikkust mõtte juurest ja kuidas mõte seeläbi muutub.
 • Selles loengus räägib Ingvar Villido nendest aladest, mida tema uurib ja õpetab ning milliseid võimalusi see inimestele annab. Uued perspektiivid avanevad, kasutades joogat, kui teadust. Kuidas me kombineerime enda elu? Mis on jooga eesmärk? Mis on sinu elu eesmärk? Kuidas muuta harjumusi? Mis on meie ebaõnne põhjuseks? Mida saab õppida Teadliku Muutuse Kunsti kursustel? Kuidas saada vabaks sellest, mille tõttu sa ei tunne ennast hästi? Millised loodusnähtused juhivad kõiki karakteriga olendeid? Milline on õige tee? Loeng annab sulle vastuseid sellest, kuidas ennast püsivalt õnnelikuna tunda ja leida õige tee.
 • Selle loengu jooksul avaneb vaade, kus asetseb inimene eluvormide mitmekesisuse hierarhias ja milline on inimesena olemise võimalus laiemalt ja sügavamalt. Saab teada, miks on inimese vorm nii unikaalne ja kuidas seda potentsiaali kasutama peaks. Loeng selgitab, mis on teadvus ja kus seda looduses leidub. Loengus on hulgaliselt praktilisi näiteid, et jõuda äratundmiseni, kas kasutad enda elus rohkem arukust ja teadlikkust või juhib sinu elu alateadvus ja refleksid. Kuidas toimib karma ja mis reeglite järgi toimub uuestisünd. Loengu käigus viiakse läbi praktiline eksperiment, et avastada enda teadlikkus. Loeng avab ja annab võimaluse vaatele, mis aitab leida tee, et realiseerida enda potentsiaal inimesena.
 • Tegelikkuse ja ettekujutluse erinevus, tulevik ja praegune hetk. Kui püüad aru saada oma sisemaailma nähtustest ja oled valmis neid korrastama, siis saad loengust selleks vajalikke näpunäiteid. Miks sa üldse tahad ette teada, mis see sulle annab? Kas mõistuses on info tuleviku kohta? Kaks võimalikku tegevuste järjekorda: füüsiline reaalsus millele järgneb mõistuse kommentaar ning mõistuse plaan, millele järgneb füüsiline reaalsus. Professionaalne mõtlemine. Kas kroonilistel harjumustel on tagajärg ja miks sinu soovid ei täitu. Segaduse tulevik on segadus, aga kui sa tead, mida teed ja oled selles kindel, siis see asi teostub.

Title

Go to Top