• Loeng on abiks neile, kes ei suuda oma elu elada mineviku sündmusi kaasa vedamata. Muretsemine ja olukordade üle mõtlemine tundub olevat probleemide lahendamisel vajalik, kuid on ka teisi võimalusi. Siit leiad väärtuslikud teadmised, kuidas lõplikult andeks anda ja mineviku sündmuse painavast osast välja astuda. Kuidas toimub sündmuste mällu salvestamine? Kas sündmuse analüüs on andestamise juures vajalik? Meenutades sündmust, kas meie tegeleme sündmuse enesega või selle mälestusega olevikus? Loengust saad teada, kui palju mällu salvestatavast informatsioonist suudad teadvustada, ja kui palju sinu eelarvamused kitsendavad sinu maailmapilti. Teadvustatud eluviis versus mineviku sündmustest ahistatud eluviis. Loengu käigus õpetatakse andeks andmise tehnikat. Saad praktilised võtted, kuidas mineviku painavusest vabaneda.
 • Sina ei saa olla hetkegi tegutsemata iga keha aspektist lähtudes (füüsiline, vitaalne, mentaalne, teadlikkus, Mina). Hoolimata sellest, et me ei ole teadvel, on kõik asjad olemas. Läbi teadlikkuse tekib Sul reaalne kontakt Sinu ja asja vahel. Kõik probleemid on Sinu enda poolt valitud, edasi arendatud ja sellepärast nad ka on. Tegutsemise aine tuleb seest ja väljast, mõlemal pool on lõputus. Kuidas maailm pöördub Sinu maailma poole? Kes suudab adekvaatselt hinnata? Kindlus ei saa seisneda emotsionaalsuses ja ideedes, kõik muutub kogu aeg. Intellekt ja Sina ise olete kindlad – muutumatud. Kuidas Sa maailma pöördumise vastu võtad: info, emotsioon, mõte, teadlikkus, sina ise. Kes otsustab? Olles teadvel jättes kõrvale emotsionaal-mentaalse komponendi ja kasutades intellekti ilmestuvad inspiratsioon ja intuitsioon, nüüd saad teada, mida antud olukord võib esile kutsuda, mida võib muuta ja sa saad otsustada kas jah või ei. Olles Minas on kõik alati ok. Absoluutne turvatunne. Teadllikk olles on Sinus 3 omadust: oled, oled teadlik sellest ja loomulik rõõmsus /õndsus. Selles saab olla. Mina ja nemad suhe on keeruline näha õiglust ja asjadest aru saada. Mina ja Tema suhe on palju lihtsam aru saada, et kõik on absoluutselt õige.  
 • Me justkui kõik teame, mida tähendab hing ja see sõna ise leiab keeles  sagedast kasutust - hingus, hingitsema, hingetu… Aga mis on tegelikult selle sõna taga ja kuidas omaenda hinge kogeda? Esoteeriline kirjandus, kummitused ega muud “vaimsed asjad” ei ole selle loengu valguses üldse seotud vaimuga, aga mis see vaim siis on? Mis on hinge ja vaimu erinevus? Mis seos on hingel ja tunnetel? Kas hinge ja vaimu on võimalik kogeda? Kas hing saab olla haige? Millal hing tuleb kehasse? Mis juhtub hinge ja vaimuga peale surma? Loengust saad teadmise hinge ja vaimu tegelikust olemusest, koged hinge neutraalset vibratsiooni ja õpid kuidas hinge neutraalse vibratsiooni abil saavutada suuremat sisemist tasakaalu
 • Mõtlemine on midagi nii enesestmõistetavat ja harjumuspärast, et ka iseeneslikult kerkivad asjakohatud, segased või ringlevad mõtted näivad olevat normaalsed. Ilmselt on ka igaüks kogenud, kuidas ülemõtlemine võib viia probleemi süvenemiseni lahendusi pakkumata. Sellest loengust saad ülevaate, kuidas mõtlemine toimub, kuidas saavutada kontroll mõtteprotsesside üle, astuda välja sundmõtlemisest ja muutuda realistiks. Loengust saadud tehnika abil õpid nägema ja sõnastama probleeme professionaalselt ning asjakohaselt - see on esimene samm probleemide tegeliku lahendamise suunas.
 • Armastuse ja armukadeduse mõju inimsuhetes. Tolerantsuse eelised negatiivsete emotsioonide ja mõtete kasutamise asemel. Kuidas armastada ilma armukadedust tundmata? Mis on armukadedus ja millest see koosneb? Igal inimesel on armastuse jaoks erinev tähendus, mille vääriti mõistmine võib kaasa tuua hulganisti arusaamatusi ja probleeme. Loengus tuleb juttu, kuidas võiks toimida suhe kahe tolerantse inimese vahel ning mis võiks olla alternatiiv armukadedusele. Kõrgema armastuse, õndsuse, päritolust. Positiivsused ja negatiivsused inimeste vahel, tõukumiste ja tõmbumiste skeem. Laste saamise põhjused. Sellest loengust saad kaasa „suhtekorralduse võtme“, mis avab uksed hirmuvabale ja isetule armastusele.
 • Loengus kuuldu aitab lahti mõtestada, mida üldse tähendab lähedase kaotus, mis täpsemalt peale lähedase kaotamist muutub ja miks just mõni konkreetne suhe inimese jaoks nii oluline on. Kuidas ületada hirm üksijäämise ees? Loeng sisaldab lisaks muid põnevaid ja universaalseid teemasid elu ja surma piirimailt: -Mis täpsemalt toimub pärast surma? -Kuidas toimub suhtlemine teistpoolsusega? -Millised on “karmilised seadused”? -Milles seisneb inimvormi unikaalsus ja palju muud.
 • Kas seksuaalenergia on sama, mis seksuaalsus? Harilikult kiputakse neid nähtusi ühte patta panema, kuid see suurepärane loeng annab selge ülevaate seksuaalenergia olemusest ja lahutab selle ürgse jõu teistest seksuaalsusega seotud mõistetest. Miks on seksikus tunginud igale elualale? Kas võimuvõitlus ja seksuaalsus on omavahel seotud? Miks looduslikult meeldivad läbielamised muutuvad ebameeldivaks? Mis on armastus? Mis on pikaajalise suhte juures olulisim? Mida saab teha seksuaalenergiaga?
 • Loeng võimaldab praktiliselt mõista pühapiltide, pühakujude ja teiste väestatud esemete olemust ja kasutamist. Saad teada, et altarit saab kasutada suhtlemise vahendina nende jõududega, mis määravad palju, kuid on nähtamatud. Altar on vahend peene maailma väe poole pöördumiseks ja abi saamiseks. Kes ja kuidas saab kutsuda elava energia mingisse esemesse? Milliseid loodusjõude esindavad erinevad pühad esemed altaril? Millistel teemadel ja kuidas nende poole pöörduda? Kuidas hoolitseda oma koju toodud väestatud pildi või kuju eest? Huvitava kõrvalteemana lahatakse vaba tahte küsimust: juttu tuleb valikuvabadusest ja etteantusest, sealhulgas iidsetest ettekuulutustest palmilehtedel (Agasthyari naadid). Loeng sisaldab ka juhist toidu väestamiseks ning isiklikku kogemust peenekoelisest headusest (Ganesha kvaliteet).
 • Selles loengus vaadeldakse ja selgitatakse mõtlemise protsessi. Õpetatakse oma mõtteid teadvustama ja näidatakse, millistest erinevatest osadest mõtlemise protsess koosneb, kuidas need osad on omavahel seotud ning teineteist mõjutavad. Saab teada, mis ohte mõtlemise protsess endas peidab ja aitab neid teadvustada. Loeng sisaldab mitut praktilist eksperimenti enda mõtete avastamiseks ja annab head soovitused, kuidas enda mõtteid paremini juhtida. Loengu lõpus on sul olemas vastused küsimustele: Mis see mõtlemine siis on? Kuidas see sul käib? Kas sa saad olla mõtlemata?
 • Esimese asjana seostub küllus rahaga - piisava tasuga tehtud töö eest, et saavutada murevaba olek, rahulolu, mõnu.... Külluse vastand on puudus. Või hoopis puuduse küllus? Kui lähemalt uurida, selgub, et pole puudust, on küllus, mille sisu ja kvaliteet on erinev sellest, mida sooviks. Kuidas lõpetada halva, negatiivse külluse edendamine ja vähehaaval kuid pidevalt vabastada oma sisemaailmas ala, kuhu heal küllusel oleks ruumi tulla? Loeng annab selleks lihtsa tehnika, mis võib olla esimeseks sammuks päris, piiranguteta külluse poole. Veel saab teada, kuidas suhtuda rahasse? Kuidas kasumit tekitada? Kuidas küsida tagasi võlgu?
 • Leiad siit loengust vastused nendele küsimustele ja põhjalikke selgitusi seonduvatel teemadel. Jutuks tuleb veel ka hing kui alateadvuse juht, inimese loomise lugu, monism ja dualism ning vaimse keha äratundmine teises. Saad siit praktilised juhised, mille abil tõeliselt äratunda ja kogeda enda olemasolu. Loeng annab sulle kaasa mõistmise, kuidas oma tegeliku olemuse äratundmine võimaldab seda perfektset hetke, mil tunned iseenda ära teises inimeses.
 • Jumal

  15,00
  Kas võtaksid vastu väljakutse avastada praktiliselt kirjeldatud tee Jumalani? See loeng võib olla selle tee algus. Erilises atmosfääris annab Ingvar Villido kuulajale vajalikud praktilised vahendid ja seaduspärasused. „Meie kultuurikontekstis on asetatud Jumal väljaspoole ennast. See on mehaaniliselt raske ülesanne. See on keerukas, kuna Jumal elab Sinu südames“ (Ingvar Villido). Ingvar Villido kirjeldab meie kõigi sisemaailma tavapäraseid nähtuseid, annab ajatuid teadmisi ja seoseid, milles igaüks võib iseennast ära tunda. Loeng viib Sind mööda peent rada joogalike teadmisteni Sinu elu näitel. „Jumalat tuleb leida läbi iseenda. Jumal on kõikjal olemas, kuid enamasti see, mida kogetakse, on tema looming“ (Ingvar Villido). Märkus: Loeng on salvestatud üldmikrofoniga, mistõttu heli on alguses vaikne ja kostab taustahelisid, edasi on loeng hea kvaliteediga.
 • Loengus tuleb juttu jooga tegelikust tähendusest, eesmärgist ning erinevatest joogaliikidest. Samuti rutiinist, miks see tekib ning kuidas sellest väljuda, et saada rohkem kontakti tegelikkusega ja muuta oma elu paremaks. Miks on teadvelolek oluline ja mida see muudab paremaks sinu elus? Kuidas säilitada tervis ja tasakaal füüsiliselt, emotsionaalselt ja mentaalselt? Miks vahel taipamine pole võimalik? Millal hakkab tegelikkus ilmestuma ja kuidas seda saavutada? Kuidas olla efektiivsem igapäevases elus?
 • Vaimsel teel käies otsime Õpetajat kuni leiame ta. Kas sellest piisab, et olla õpilane? Kes on õpilane? Kes on õpetaja? Kes on Õpetaja? Mida tähendab Guru? Mida peab õpilane tegema selleks, et olla Õpetaja õpilane? Kuidas toimub Õpetaja äratundmine? Mis teeb õpetuse elavaks? Mis on Õpetaja printsiip? Kasutades loengust saadud teadmist on suurepärane võimalus kaardistada ennast nii õpilasena kui õpetajana ja aru saada, kes on õpetajad ning kes on Õpetaja.
 • Pettumused

  15,00
  See loeng on abiks kõigile, kes on kogenud pettumusi. Saad siit hea ülevaate, millest on pettumused tingitud ja avastad need põhjused ning käitumismustrid enda juures. Et midagi muuta, tuleb seda tundma õppida. Kas Sina oled realist? Mis on reaalsus – kas ettekujutuslik või see, mis toimub siin ja praegu? Leiad siit juhised, kuidas lihtsate meetoditega üle saada pettumustest või mida teha, kui tunned end halvasti. „Kui inimene kaob ära minevikku või tulevikku, siis ei saa juhtida protsesse. Sellisel juhul arenevad protsessid sinna, kuhu inimene ei soovi ning tekib pettumus." Ingvar Villido

Title

Go to Top