• Erinevad soovid, nende teadvustamine ja analüüs. Eluvajaduste ring ja sellest lähtumine. Kontroll, turvatunne ja heaolu. Mis toob sinu ellu rahulolu? On see reisimine, keelteoskus või teadmine oma eelnevatest eludest? Aga võib-olla materjaalne kindlustatus, hea tervis, lähedaste õnn? Või hoopis lihtsalt armastus? Millal meie rahulolu kaob? Aga kui ma üldse midagi ei taha, mida siis teha?
  Mida siis inimene ikkagi tegelikult tahab ja kuidas seda saavutada? Loeng sisaldab põhjalikku analüüsi teemal “Mida inimene tegelikult tahab ja vajab” pakkudes ka praktilist kaasatöötamise võimalust ja uut realistlikku lähtekohta oma probleemide teadvustamiseks ning positiivsete muutuste algatamiseks.
 • See on sügav ja samas praktiline loeng, mis toob selgelt esile meie mõtlemise piiratuse nii igapäevases elus kui kõrgemate teemade avastamisel. Selgitused liiguvad austuse ja alandlikkuse juurest inimsuhete valdkonda ja sealt omakorda küsimusteni, mis on “üle mõistuse”. Millistel tingimustel tekib austus? Miks on alandlikkus normaalne seisund? Kuidas saab vaadata elu vastastikmõjudena? Miks on suhetes manipuleerimine paratamatu? Kuidas me kriitikat andes ja saades drastiliselt fakte moonutame? Mida tähendab suur tühjus ja läbi vaikuse rääkimine? Mitmed loengus käsitletavad küsimused puudutavad väljaspool mõistust asuvaid teemasid, mille puhul pole kasu mõtlemisest ega info jagamisest. Ometi juhitakse kuulaja teeotsale, mida mööda liikudes saab avastada kõikjaloleva intellekti. Loeng lõpeb juhisega, kuidas kogeda Jumala armu.
 • Praktiline loeng, mis sisaldab tehnikaid teadlikkuse, taotluse ja tahte avastamiseks ja kasutuselevõtuks igapäevases elus. Loeng annab inspireeriva ülevaate inimese kõrgest positsioonist kogu loodu suhtes ja jõududest, mis on inimesele tema tegelike eesmärkide elluviimiseks kaasa antud – teadlikkusest, taotlusest ja tahtest. Nende märkamatute kuid lõputu potentsiaaliga jõudude kasutuselevõtust algab inimese päris elu. Siit loengust leiad selge ülevaate jõududest, mis meid täna juhivad. Miks tahtejõud veab alt? Millest tekib motivatsioonikriis? Mis tekitab keskendumisraskust? Mis on ärkamine, valgustumine? Miks füüsiline maailm on tähtis ja miks põgenemine „vaimsesse“ ei ole lahendus? Loengu tagasiside: "Olin olnud ligi neli aastat depressioonis, millele lisandusid ärevushäired. Eluga hakkama saamine oli keeruline, kuna ma ei suutnud teha normaalselt tööd ega inimestega suhelda. Pigem lamasin liikumatult kodus ega tahtnud ärgata. Elurõõm oli täielikult kadunud. Ei aidanud erinevad naudingud, materiaalne küllus, kaunis keskkond ega teraapiad. Pidevad kannatused viisid enesetapumõteteni. Oma elu kõige raskemal perioodil sattusin selle loengu peale. Pealkiri kõnetas mind – pidevaid emotsionaalseid ja mentaalseid muutusi läbi elades ei saanud ma enam aru, kes ma olen ja mis minuga toimub. See loeng andis mulle võimaluse kogeda oma tegelikku Mina. Selles kogemuses olles sattusin hetkega välja kannatustest. Emotsioonid ja mõtted ei häirinud enam, kogesin meelerahu. Taipasin, et kannatused on minust väljaspool olevad iseseisvad nähtused, millele saan mõju avaldada. See andis mulle lootuse ja positiivsuse. Sain aru oma tegelikust potentsiaalist ja võimekusest ise oma elu paremaks muuta. Võin julgelt öelda, et see praktiline loeng päästis mu elu ning pani mind edasi õppima. Hetkel olen depressioonist ja ärevushäiretest tagasipöördumatult vabanenud." - Ahti, 27, arhitekt
 • Iga „normaalse“ inimese tegutsemismotiiv – hirm. Kolm otsingusuunda, mille hirm vallandab: vajadus olla keegi. Vajadus teada. Vajadus olla õnnelik. Kolme soovi täitumatus – elukestev võidujooks, millel puudub finiš. Alternatiivne vaade – põhimõtteline muutus, mis algab siis, kui leiad päris vastused. Lihtsakoeline tegelik idenditeet – olemasolu. Iseenda olemasolu teadvustamine. Leppimus, millesse lõdvestudes ilmneb õnnelikkus. Kolme soovi mehhaanika kui tsivilisatsiooni arengu alus. Mina-mõtted pole tegelik idenditeet. Minu ja mõtetevadelise distantsi avastamine. Mehhaanilised automatismid, mis juhivad elu ja mille tööd võimaldab avastada teadlikkus. Loogika ja arukuse koostöö, tegutsemine plaanipäraselt ja süstemaatiliselt see on arukas tegutsemine. Arukust andev vahend – teadlikkus. Uuriv teadlikkus ja päris kontakt tegelikkusega vs raamatutarkus. Teadlikkuse kasutamine, see on loodusseadustega kooskõlasolev praktiline elamise oskus. Aruka tegutsemise eelised. Teekond püsiva teadlikkuseni kui pikemaajaline protsess, mis on evolutsiooniliselt ülioluline. Teadliku inimese motiiv on selle tundmaõppimine, mis juba on. Kolme automaatse vajaduse/soovi käest elu tagasivõtmine. Olemasoleva kasutamine, muutmine lähtuvalt teadlikkusest ja elust endast. Automaatsetest protsessidest vabanemise olulisus. Tegevuspõhine motivatsioon. Valikute tegemine teadlikkusest lähtuvalt. Kahtlused kui kolme vajaduse väljendus. Effektiivsuse kasv. Kombineerimisvõime. Laitmatuse printsiip ja selle väljendus teadliku inimese tegutsemises. Mis aitaks teadlikkust säilitada?
 • Kui õpilane on valmis ja Õpetaja tuleb ta juurde, siis õpilane ei tunne teda ära.“ (Ingvar Villido) See loeng on kõigile – nii neile, kes on leidnud Õpetaja, neile, kellel on kahtlused kui ka kõigile, kes on teemast lihtsalt huvitatud ning soovivad rohkem teada. Mille järgi Õpetaja ära tunda? Miks on Õpetaja vajalik? Milline on õige Õpetaja-õpilase suhe? Kuidas toimub õpilaseks saamine? Kuidas saada Õpetajale lähemale? Milline on kohane ja kohatu suhe Õpetajaga? Kuidas suhtuda Õpetajasse? Saad ülevaate ning vastused kõikidele küsimustele, mis on seotud Õpetaja-õpilase suhtega. „See, mida meile räägitakse meist enestest ei lähe väga sagedasti kokku sellega, mida sa empiiriliselt suudad kogeda.“ (Ingvar Villido) Mis on valesti tänapäeva õpetatuses? Mis on kannatused? Kuidas nendest vabaneda? Mis on Õpetuse eesmärk? Mis on inimese elu mõte? Lisaks on juttu ka teistest seotud teemadest – talent ja selle arendamine, inimese 5 keha ehitusest on põhjalik kirjeldav ning kogemuslik ülevaade. Kes on inimene tegelikult? Mis on tänapäeva orjus? Sellest loengust saad teada, kes Sa päriselt oled, mis on tõeline Mina ning mis on inimese eesmärk elus. „On vaja kaunis suurt julgust ja mehisust, et sattuda sellise Õpetaja kätte, kes aitab Sul elu väga põhjalikult ümber vaadata.“ (Ingvar Villido)
 • Armastus on müstiline sõna, mille praktilist tähendust pole kombeks uurida. Sellest võrsub palju segadust, möödarääkimisi ja lahkuminekuid. Näiteks võib olla, et suhtes tunneb üks pool end õnnetuna ja kogeb, et teda enam ei armastata. Teine suhte pool ei saa aga üldse aru, millest selline mure. Siin loengus uuritakse armastuse tähendust väga konkreetselt ja avatakse ka seonduvaid kasulikke küsimusi. Milline alateadlik protsess toob kaasa armumise? Miks armumine lõpeb ja kuidas peale seda arukalt suhet hoida? Miks on kasulik vaadata armastust tingimuslikuna? Saad siit loengust analüüsi tehnika, mille abil suhet hoida ja teise poole vajadusi selgemalt mõista. Näed selle tulemusena selgemini lahkhelide põhjusi ja saad praktilisi soovitusi, millest on kooskõla ja õnneliku paarisuhte hoidmisel tõesti kasu.  
 • Selle loengu jooksul avaneb vaade, kus asetseb inimene eluvormide mitmekesisuse hierarhias ja milline on inimesena olemise võimalus laiemalt ja sügavamalt. Saab teada, miks on inimese vorm nii unikaalne ja kuidas seda potentsiaali kasutama peaks. Loeng selgitab, mis on teadvus ja kus seda looduses leidub. Loengus on hulgaliselt praktilisi näiteid, et jõuda äratundmiseni, kas kasutad enda elus rohkem arukust ja teadlikkust või juhib sinu elu alateadvus ja refleksid. Kuidas toimib karma ja mis reeglite järgi toimub uuestisünd. Loengu käigus viiakse läbi praktiline eksperiment, et avastada enda teadlikkus. Loeng avab ja annab võimaluse vaatele, mis aitab leida tee, et realiseerida enda potentsiaal inimesena.
 • Piiramatud potentsiaalid. Keskkonna kujundav mõju. Positiivsed ja negatiivsed tahud, joogamaailma potentsiaalid. Üks põnevamatest loengutest, mis räägib inimese enda potentsiaalide avamisest, nii tava- kui ka joogamõistes ehk millised on meie tegelikud võimalused. Tavaliselt arenenud potentsiaalid: rääkimine ja kirjutamine. Potentsiaalide avanemine süstemaatiliste ja spetsiifiliste tegevuste tulemusena. Maailmavaade ja avanenud potentsiaalide filter. Osaliselt avanenud potentsiaalid, millest tunned puudust? Kasutus-mõju-tagajärg-muutus-vastutus. Kolmainsus: destruktsioon ehk hävitamine; ülesehitus ehk evolutsioon; neutraalsus ehk mittekasutamine. Hästi- ja halvastitundmise potentsiaalid. Heaolu erinevad komplektid ehk reflektoorsused. Ahela harjumuslik jõud. Harjumuslik sõltuvus avanenud potentsiaalist. Teadvelolek, kui vahend avatud potentsiaalide avastamiseks, võime eraldada osi, potentsiaalide muutmise võime. Teekond potentsiaalide suunas (lülide teadvustamine). Näide suitsetamise ahelast. Potentsiaalide revideerimise soovitus (ülearused, soovitud kogemuste teekond, teekonna lühendamise võimalused, avamata potentsiaalid). Kuidas korrigeerida destruktiivsete potentsiaalide kasutamist. Emotsionaalsed kontseptsioonid, kui ahelda formuleerijad (taotlus jõud). Anded, kui hästi arenenud potentsiaalid. Teadlikult avatud potentsiaalide taasloomise võimalus.
 • Kas oled mõnikord mõelnud, et mõni inimene on teistest erinev? Kas oled aru saanud, miks? Millest tekib enesehinnang? Kas kujutad enda elu ette ilma võrdlemiseta? Kumb on sinu meelest olulisem – kas positsioon või oskused? Kuidas vähendada emotsiooni mõju? Milline lause toob sind hetke? Miks ei ole enamik inimesi realistid? Mis on teadlikkus? Kuidas hoida oma elu kontrolli all? Loengust selguvad (enese)hinnangute põhjused ning võimalused hinnangutest loobumiseks. Õpetaja Ingvar Villido annab toimivad juhised märkamise märkamiseks ja liigsest mõtlemisest loobumiseks.
 • Loeng õpetab teadvustama ja analüüsima oma eesmärke ning tegutsema selliselt, et need ka tegelikult saavutada. Mida peaks tegema ja milliseid tegevusi vältima, et eesmärgile jõuda? Miks on eesmärgi sõnastamine oluline? Igal tegevusel on eesmärk ja tulemus. Sh ka igapäevastel tegevustel, mõtetel, emotsioonidel. Näiteks kuhu viib selline tegevus nagu muretsemine? Millised on sulle tõeliselt olulised eesmärgid? Kuidas jääda erinevate tegevuste rägastikus neile kindlaks? Mida teha takistustega - näiteks mõtete ja emotsioonidega, mis töötavad seatud eesmärgile vastu? Kõhkluste ja kahtluste hävitavast jõust. Loeng õpetab oma tegevuste eesmärke ja nende võimalikke tulemusi teadvustama. See aitab teha elus teadlikumaid valikuid ning saavutada suurema selguse ja kontrolli selle üle, mis suunas su elu liigub.
 • Vahel tundub mõni tegevus raske ja ebahuvitav, kuid vajab siiski tegemist. Kuidas on võimalik tekitada endas entusiasmi ja muuta selline tegevus edukaks? Millised on tegelikult sinu talendid ehk milles sa oled hea ja osav ning mis tuleb lihtsalt välja? Kuidas neid ära tunda. Kas talente on võimalik juurde õppida ja arendada või on nad kaasasündinud? Miks toetada laste loomuliku ettevõtlikkust? Mis on loovus ja kuidas ületada takistusi, mis kerkivad loovuse teele? Mis on apaatia ja kuidas sellest välja tulla? Sellest loengust saad sa teada, mida teha kui huvi tegutsemise vastu on kadunud. Kuidas ületada tavaline eksperdi tase inspiratsiooni ja intuitsiooni abil ning saada päris talendiks.
 • Igapäevases elus kimbutavad meid korduvad tegevused – rutiin. Need on tegevused, mille puhul on meile kõik teada. Teisest küljest on olemas tegevused, mis meid inspireerivad ja mida me teeme teisiti – oleme neis loovad. On ka nö segatud tegevusi, mis sisaldavad harjumusi – rutiini ja ka loovust – teisiti tegemist. Tehes mingit harjumuslikku asja, võid avastada, et selles on grammike loovust ka juures. Loovus ei saa päris tühja koha peale tekkida, midagi peab seal all olema. Loovus tekib kokkupuutel tundmatu faktoriga.

  Loovus töötab kõige paremini neis asjades, mida me juba teeme. Loovus ei ole piiratud loovuse endaga, vaid teadaolevaga. Kui sul on igav, oled tegelemas oma harjumustega. Kui igav pole, siis on tegemist uute asjadega. Uue asjaga ei saa kokku puutuda, kui sa ei lähe seda nõutama. Kui meil on igav, siis me ei tegele parasjagu huvitavate tegevustega. Igavas tegevuses puudub uudsuse aspekt, mis tekitab elevust, annab auru juurde. Kui oled loov, suudad muutustega kaasas käia, enesekindlus ei kao ära. Loovusel on alati elu mahl juures – see inspireerib.

  Ka suhetes teiste inimestega on võimalik harjumusi muuta. Loovus tekib siis, kui teed harjumuse ajal midagi teisiti ja see on selleks suurepärane võimalus. Täiskasvanute mõõduks peetakse tavaliselt harjumuste hulka, rutiine. Kas sul on harjumuspärast mõtlemist – isiklikel, ebameeldivatel või teistelega seotud teemadel? Kas see võib olla mäng, mida sa usud. Näiteks "Ma olen igav!" – mõjub rusuvalt? See on koht, kus on võimalik kasutada loovust. Uurida viise, kuidas ma saan seda muuta. Juba selles samas otsivas seisundis oled ju tegelikult loominguline ning leiad vastandi, milleks võib olla näiteks rõõmsus. Järgmisena võid vaadata kuidas seda endas luua. Teed rõõmsa näo, võtad peegli juurde, hakkad näoilmeid muutma, kuhu välja jõuad? Arvan, et saad sellest seisundist välja. Või: "Ma olen laisk!" Kas varbaid saad liigutada, kui oled laisk? Erinevate kiirustega. Ebaharilik, kas pole? Kreatiivsus on sees. See on elumahl, elu sool. Ei saa ju jääda teiste peale lootma.

  Võib tekkida rutiinne harjumus ja ammutada inspiratsiooni sealt, kust oled seda alati saanud. Kui saad aga uut infot juurde, hakkab inspiratsioon paremini tööle – pinnast on vaja natuke tihendada. Kui sellisel viisil vaadata oma võimalusi, siis tuleb jälgida, et ei hüppaks välja harjumuslikud mõtted. Kui hüppavad, siis kombineeri neid mõtteid ise, hästi lihtsal viisil – mõtteid võib illustreerida kriipsujukude, helide jms objektidega. See võib olla huvitav tegevus, lihtsalt sellepärast, et seda on võimalik teha. Võimalus olla looja, režissöör.

  Lähemalt loengus "Loovus, anded, potentsiaalid", mis sisaldab ka kahte väga head loovuse tehnikat!

Title

Go to Top