• Viis algelementi – maa, vesi, tuli, õhk, eeter ehk ruum. Iga element on üheltpoolt lihtne, teisalt komplitseeritud ja keerukas nähtus, millel on lisaks meeltega tajutavale ka varjatud, peened mõõtmeted. Võib süveneda viie elemendi saamisloo ja vastastikuste toimete lõputusse keerukusse kuid võib ka loengust saadud teadmist praktiliselt kasutada - taastada keha tervis viie elemendi proportsionaalsuste tasakaalustamise tehnika abil. Millel põhineb inimese võime viit elementi mõjutada? Milline on inimese asend looduses? Mis on täiuslikkus?
 • Läbi ajaloo on inimene püüdnud saada kontakti erinevate nähtamatute jõududega - oma võimu suurendamise, teiste alistamise, tuleviku teadmise või oleviku mõjutamise eesmärgil. Tänapäeva inimene peab ennast looduse valitsejaks, kuid kas on võimalik, et oleme endiselt nende jõudude igapäevased kasutajad ja sageli ka nende poolt juhitud? Mis jõud need on? Mis tasandil nad eksisteerivad? Kas nad on füüsilisele silmale nähtavad? Mis on teadvuse muutunud seisund? Kuidas on need jõud kokkupuutes inimesega? Kas neid saab mõjutada ja muuta? See loeng annab teada, mis suunas liikuda, et võiksid lõpuks saavutada oma tegeliku väe ja positsiooni inimesena.
 • Kas oled kordagi vaevlenud unetuse käes ning otsinud meetodeid, kuidas magama jääda? See loeng on Sulle. Millistest etappidest koosneb magama jäämine? Miks tekib unetus? Millised on toimivad meetodid magama jäämiseks? Mis on jooganidra? Milliseid joogaharjutusi ei tohiks teha enne magama jäämist? Kas hingamise rütm mõjutab magama jäämist? Kas on mõistlik vähendada uneaega? Kuidas käsitletakse und joogas? Loeng annab 6 erinevat tehnikat magama jäämiseks. Proovi need läbi ning leia endale sobivaimad. Muuda magama jäämine lihtsaks ja mõnusaks! Tehnikate kasutamine ei eelda eelteadmisi joogast.
 • Erinevad soovid, nende teadvustamine ja analüüs. Eluvajaduste ring ja sellest lähtumine. Kontroll, turvatunne ja heaolu. Mis toob sinu ellu rahulolu? On see reisimine, keelteoskus või teadmine oma eelnevatest eludest? Aga võib-olla materjaalne kindlustatus, hea tervis, lähedaste õnn? Või hoopis lihtsalt armastus? Millal meie rahulolu kaob? Aga kui ma üldse midagi ei taha, mida siis teha?
  Mida siis inimene ikkagi tegelikult tahab ja kuidas seda saavutada? Loeng sisaldab põhjalikku analüüsi teemal “Mida inimene tegelikult tahab ja vajab” pakkudes ka praktilist kaasatöötamise võimalust ja uut realistlikku lähtekohta oma probleemide teadvustamiseks ning positiivsete muutuste algatamiseks.
 • Kas muretsemine aitab elus? Mida ma tunnen, kui ma muretsen? Uurime, milline näeks elu välja aastate pärast, kui kasutame pidevalt muretsemist. See on nagu aeglane suremine, kroonilise haiguse suunas liikumine. Miks me muretseme? Krooniline vajadus kontrollida, kuidas asjad lähevad. Hirm tegelikkuse ees. Kui jätta muretsemine ära, siis kas teo tulemus on endine? Hirm tundmatuse ees. Psüühiline valu on hirmu põhjuseks. Muretsemine on põhjustatud hirmust tunda end halvasti. Muretsemine on alati seotud tundmatuga. Kergendus teeb õnnelikuks. Kas muretsemine on hoolimine? Mida tähendab hoolivus? Muretsemine enda ja kellegi või millegi pärast. Hoolimine võib olla passiivne või aktiivne. Pealetükkivus. Normaalne hoolimine - sa oled olemas, kui sind on vaja. Uuri oma muresid, kas oled kuskil üle hoolinud? Mida see sinus tekitab, kui keegi on sinust üle hoolinud? Tõrjumine. Liigne hoolimine toob endaga kaasa ainult probleeme. Milline on õige juht? Näiteid hoolimisest ja ülehoolimisest. Jäta teisele ruumi, anna teada, et oled olemas. Hoolivus tähendab ka tolerantsust teise suhtes. Juhi ja alluva positsioon perekonnas. Kumb rohkem muretseb? Lapse huvid versus vanema hoolimine. Enesekindluse kadumine ja selgrootus. Ebakindluse tekke põhjused. Hirm saada haiget, sest äkki ma teen midagi valesti. Usaldamatus ja kontroll laste üle. Omanditunne peres. Muretsemine tähendab seda, et sa ei ole kindel teises inimeses. Üle hoolimine võtab teiselt inimeselt ära vabaduse. Muretsemine on täeiesti mõttetu tegevus, mis mõjub ka halvasti südamele ja kõhuõõne organitele. Mis on peamine mure komponent? Mõte hoiab mure emotsiooni ülal. Soovitus - vaheta mõte välja teise teema vastu. Muretsemise teema ei lahene mitte kunagi läbi muretsemise, milleks siis muretseda! See laheneb alati läbi tegutsemise.
 • „Sul ei ole mingit põhjust olla süüdi,“ kinnitab Ingvar Villido veidi manitsevalt juhendatud loeng-praktikumis. Sa saad teada, mis on süütunne, kuhu see asetub reaalsuses. Saate teada mis on mõtted, mis meenutused, kuidas neid tavapäraselt kasutatakse. Loengust saate ka kaasa praktika, kuidas end tuua välja kannatustest tagasi reaalsesse maailma.
 • Igal inimesel on seksuaalsed vajadused, need on looduse poolt naturaalselt kaasa antud ja täiesti normaalne elu osa. Miks siis on seoses seksuaalsusega nii palju probleeme, piiranguid ja tabusid?Hea uudis on see, et need probleemid pole kaasa sündinud, vaid tekkinud elu käigus ja küllaltki lihtsasti lahendatavad. Soojätkamise jõud on ülitugev, tema suunamiseks on vaja arukust. Milline on optimaalne seksimise sagedus, et füüsiline keha oleks terve? Kas ja kellele on vajalik tsölibaat? Valgustatud saab ka hinge tasandil toimuvate kõrgemate seisundite kogemine. Seksuaalsete naudingutega mäel olemiseks on tegelikult vaja ainult ühte oskust. See on meil kõigil olemas, kuid me lihtsalt ei taipa seda kasutada. Vahel see lihtsalt juhtub meiega, kuid ära jäta nii olulist asja juhuse hooleks, kasuta võimalust ja saa teada!
 • Kes meist ei tahaks, et elu oleks lihtne, kuid ometi tundub see vahel vägagi keeruline. Ootamatuid sündmuseid, keerulisi suhteid ja olukordi, mis meid aeg-ajalt proovile panevad, tuleb ette kõigil. Kahjuks on neile iseloomulik ka see, et nad kipuvad korduma. Nendega toime tulekuks vajame tarkust ja oskusi, mida koolis tavaliselt ei õpetata.
  Kas Sinu elu on lihtne või keeruline? Mis asjad Sinu elus on keerulised? Mis on praktiline tegevus? Kas tegelikult ikka on võimalik teha mitut asja korraga? Mis on lihtsus ja kuidas elada lihtsat elu? Kes ma tegelikult olen ja kuidas on võimalik ise oma elu juhtida? Loengus aitab Õpetaja Ingvar Villido kujundada tavapärasest hoopis teistsugust vaadet elule. Ühise arutelu käigus jõutakse põhjusteni, mis meie elu tegelikult keeruliseks ja raskeks teevad. Lahendused keerulistele olukordadele võivad olla aga hoopis lihtsad!
 • Sise- ja välismaailma nähtuste eristamine teineteisest ei olegi nii lihtne, sest pole harjumust neid eristada. Nad tunduvad olevat orgaaniliselt läbipõimunutena, kuid see pole tegelikult nii. Loeng annab selge ülevaate, kus tekivad vastuolud, mille tulemuseks on konfliktid, segadus ja kannatused füüsilises elus. Kuidas sise- ja välismaailma üksteisest eristada ning miks tekivad nimetatud vastuolud. Millistest protsessidest sisemaailm koosneb ja kuidas sise- ja välismaailma vastuoludest välja tulla. Kuidas teha ennast sõltumatuks positiivsetest emotsioonidest, millel on sageli väga kõrge hind, kuid tegelikkuses madal väärtus? Milline on mõistuse õige kasutus?
 • Mida tähendab siin ja praegu – olla kohal ja panna tähele igat oma tegevust selle toimumise hetkel? Mis on oluline – kas teada, mida ma teen või tegevus ise? Kuidas kulgeb elu – kas kaasa haaratuna suurest voolust või õppida elu poolt pakutavast tegema valikuid, mis on vajalikud just sulle, et saavutada õnnelikkus.
  Hetkes olemine on oma tegevustest ja asjadest täpse ülevaate omamine ning selle juhtimine, see on oluline igale inimesele. Loengus tuleb juttu harjumuste muutmisest, mineviku mõjust olevikule, tuleviku ettekujutlemisest olevikus, hetke ja aja mõiste, tegevuste kui protsesside juhtimine jooksvalt, mis on teadlikkus ja kuidas seda kasutada. Iga inimene elab hetkes, hetkes on minevik, olevik ja tulevik ning meie valikud.
 • Inimväärne elu algab sinust endast. Mida see - päris sina - tähendab ja kuidas selleni jõuda? On teil palju rahulolematuseid? Kui palju rahuolematus Sinu elu mõjutab? Vaata oma elu ilma rahulolematuseta. Milliseks olukord muutub, kui selliselt vaatad? Kas see võibki olla kogu lahendus? Tavaliselt hakatakse muutma, tegutsema – kas teile ei tundu see liialt pingutuslik? Kas teile ei tundu, et see, mida tavaliselt nimetatakse probleemiks, ei olegi probleem tegelikult? Emotsioon tekitab kunstliku probleemi. Kui info jääb järgi, kas see on neutraalne? Kas see kutsub osa võtma? Kas sellises uudses lähenemises on võimalik endiselt oma tööd teha? Kuidas tundub kui emotsioon kõrvale jätta, kas töö on lihtsam? Ühtlasem, järjepidevam, efektiivsem? Kas näete selliste tegevuste puhul probleeme – ei viitsi, ei julge, jne? Sellisel juhul kui emotsionaalsed motiivid puuduvad, ilmneb iseeneslik rõõm. Loengust leiad neid, ja veel palju teisigi häid soovitusi oma elulisi vaateid korrigeerida, ja selle õppimise läbi palju parem elu saada, seda tehes ise. Loengust saad ka kaasa teadmised ja tõeliselt väärtusliku kogemuse päris inimese, sinu enese kohta.
 • Loengus käsitletakse meeste ja naiste erinevusi läbi loodusliku vaate koos ajaloolise kujunemisega. Meeste ja naiste kehade erinevus ja seksuaalsus. Millised on peamised alateadlikud soovid ja kuidas nad meid mõjutavad. Miks esinevad suhetes arusaamatused ja kas see on vältimatu. Kas ja milline on meeste ja naiste emotsionaalne ja mentaalne sarnasus? Looduse rütmilisus ja selle mõju inimesele. Mehe ja naise roll looduses. Ühiskonna ja reeglite mõju soorollidele. Loengu kuulamise tulemusena saad teada milles ja miks peitub meeste ja naiste vaheline erinevus ja milline oleks normaalne kooseksisteerimine.
 • Vajad abi otsustamisel? Sellest loengust leiad häid nippe, kuidas ära tunda, mida saab ja mida on vaja muuta. Probleemsete olukordade lahendamise erinevad võimalused ning igale otsusele eelnevast küsimusest: „Mida ma tegelikult tahan?“
  Mis on „õiged“ otsused? Kuidas mõjutab valiku tegemist teadmatus? Võitja ja kaotaja suhte kujunemine. Aususe valikulisest kasutamisest. Automaatsete valikute ja teadvustatud valikute erinevus ning kahetsuse tulutus. Otsuseid saab teha emotsioonidest, mentaalsusest või teadlikkusest lähtuvalt. Sihi seadmine ja perspektiivi sõnastamine kui teejuht.
 • Kasvatuse eesmärk. Kuidas seda korraldada. Ettevalmistus iseseisvaks eluks. Arukas laps. Selles loengus ei kehtestata järjekordseid “hea vanema” käitumisreegleid, vaid arutletakse laiapõhiselt selle üle, milline ettevalmistus on lapsele parim, et pärast teiega koosveedetud aega astuda iseseisvasse ellu.
  “See polegi kasvatamise, vaid teatud harimise tulemus – elus toimuva avamine ja näitamine” Ingvar Villido Kuidas kasvatada lastes arukust? Millised on eeskuju kaudu õppimise ohud? Miks ei peaks demonstreerima emotsionaalseid eeskujusid? Miks tolerantsus on hea? Miks tekib konflikt kohustusliku hariduse ja “huvitavate asjade” vahel? Kas stiimulite kasutamine on hea? Kuidas käib arukuse kaudu juhendamine? Kuidas ületada kuristikku, mis on tekkinud laste ja vanema vahele, tänu vanema ajanappusele? Kuidas käituda, kui laps jätab asju pooleli? Vanematena on meil oma pärand. See loeng annab vihjeid selle kohta, millises osas tuleks korrigeerida oma käitumist ja arusaamist, et tõsta oma võimekust lapsevanemana.
 • Kui õpilane on valmis ja Õpetaja tuleb ta juurde, siis õpilane ei tunne teda ära.“ (Ingvar Villido) See loeng on kõigile – nii neile, kes on leidnud Õpetaja, neile, kellel on kahtlused kui ka kõigile, kes on teemast lihtsalt huvitatud ning soovivad rohkem teada. Mille järgi Õpetaja ära tunda? Miks on Õpetaja vajalik? Milline on õige Õpetaja-õpilase suhe? Kuidas toimub õpilaseks saamine? Kuidas saada Õpetajale lähemale? Milline on kohane ja kohatu suhe Õpetajaga? Kuidas suhtuda Õpetajasse? Saad ülevaate ning vastused kõikidele küsimustele, mis on seotud Õpetaja-õpilase suhtega. „See, mida meile räägitakse meist enestest ei lähe väga sagedasti kokku sellega, mida sa empiiriliselt suudad kogeda.“ (Ingvar Villido) Mis on valesti tänapäeva õpetatuses? Mis on kannatused? Kuidas nendest vabaneda? Mis on Õpetuse eesmärk? Mis on inimese elu mõte? Lisaks on juttu ka teistest seotud teemadest – talent ja selle arendamine, inimese 5 keha ehitusest on põhjalik kirjeldav ning kogemuslik ülevaade. Kes on inimene tegelikult? Mis on tänapäeva orjus? Sellest loengust saad teada, kes Sa päriselt oled, mis on tõeline Mina ning mis on inimese eesmärk elus. „On vaja kaunis suurt julgust ja mehisust, et sattuda sellise Õpetaja kätte, kes aitab Sul elu väga põhjalikult ümber vaadata.“ (Ingvar Villido)
 • See on suurepärane loeng kõigile neile, kellel on probleemiks motivatsiooni puudumine või hoopis liigne motivatsioon. Ingvar Villido annab väga hea ülevaate meie sisemaailmas varjul olevatest motivaatoritest. Kas motiivid on tunded või mõtted? Kas motivatsioon on manipulatsioon? Millest koosneb motivatsioon? Millel põhineb mentaalsus? Millal elu tegelikult toimub? Kas informatsioonist piisab motivatsiooniks? Kas me saame ise emotsiooni vahetada? Mis on kõige parem motiiv? Mis on päris tahte jõud? Mis on ainuõige tegutsemise viis? Mis takistab mul nii tegutsemist? Iga muutus algab muutusest meie sisemaailmas. Muutuste tegemiseks on vaja jõudu. See jõud on võimalik avastada ja kasutusele võtta igaühel. Loengus antakse tehnika sind valdava emotsiooni toime vähendamiseks.
 • Oma sisemaailma varjatud külgede üles leidmist tavaliselt meile koolis ei õpetata, ometi on nad olemas. Mis on inimese varjatud küljed? Kas neid on võimalik avastada? Kas varjatud külgi on võimalik muuta? Mis on teadlikkus? Kuidas ümber õpetada oma mõistust? Kas homne on olemas? Miks laps sünnib just sellesse perekonda, kuhu ta sünnib? Kas inimene areneb läbi kannatuste? Õpetaja Ingvar Villido aitab kuulajal avastada oma teadlikkus ning seeläbi üles leida ja muuta oma varjatud külgi.
 • Selles loengus on läbivaks teemaks teadlikkus. Saad teada, mis on teadvustamise võime üldiselt ning läbi juhendamise uurida  ja avastada, milliste tegevustega on seotud Sinu teadlikkus igapäevases elus. Selgub ka, miks peaks pidama oluliseks füüsilist maailma. Kuidas avastada teadlikkus? Mis on tegelikkus ja mis viib meid sellest ära? Tegu ja tagajärg. Miks meil on elus segadus ja kuidas seda ületada? Milline on õige tegutsemise järjekord? Mis on inimese 5 tasandit? See loeng annab hea ülevaate joogalikest baasteadmistest. Saad praktilise kogemuse teadlikkusest ja selle kasutusest oma elus. Seeläbi avaneb võimalus kõiki oma tegevusi muuta edukamaks ja efektiivsemaks!
 • Mis on tegelikkus sinu jaoks? Kas see, mis toimub siin ja praegu, füüsilises reaalsuses või pead sa tegelikkuseks sisemaailma reaktsioonilisi nähtusi, mis sattudes vastuollu päris tegelikkusega, toodavad ellu probleeme ja arusaamatusi? Aastatuhandeid on inimkonna tegelikkuse tõlgendamise viis ehk paradigma toetunud kahele pidevas muutumises olevale nähtusele sisemaailmas – emotsionaalsusele ja mentaalsusele. Uus paradigma on seevastu üles ehitatud kindlale pinnale – teadlikkusele. Naturaalsele, päris nähtusele, mille kasutuselevõtt toodab hulgaliselt praktilist kasu, viies inimese kontakti tegelikkusega ja muutes ta võimeliseks reaalselt mõjutama kõiki protsesse, mis tegelikkuses aset leiavad.
 • Tõeliselt abistav praktiline loeng sellest, kuidas oma tegevusi paremini planeerida ja lõpule viia. Saad siit inspiratsiooni ja näpunäiteid, kuidas saad teadvustamisvõimet kasutada oma tegevuste paremaks juhtimiseks. Leiad siit vahendeid, et hinnata oma efektiivsust ja märgata ebaefektiivsuse põhjuseid. Saad tuge, et määrata prioriteete ja ära tunda mitteolulisi tegevusi. Loeng sisaldab tegevuse valemit ning juhendit etappide, info ja optimeerimise kohta. Saad siit palju kasulikku, et suurendada oma elus asjakohast tegutsemist ja töörõõmu.
 • Mis on elu eesmärk? Mida tähendab elu korda saamine? Mille läbi me tavaliselt püüame oma elu stabiliseerida? Emotsioonide ümber keerlev elu. Mida tähendab jooga ja kust on see pärit? Shiva. Kõige allikas. Jumal. Taipamise tekkimine. Jooga kasutamine ühenduse saavutamiseks Jumalaga. Ainuke inimese eesmärk. Õige tee, stabiilne heaolu. Õige orienteerumine elus. Samadhi seisund. Vaheastmed igapäevases elus. 5-e keha süsteem. Teadlikkuse roll tegelikkuse kujundamisel. Eristamisvõime, intuitsioon, inspiratsioon. Mateeria, vaimsus, immateriaalsus. Tegelik Mina. Triaad, millest me igapäevases elus juhindume. Mida tähendab valgustumine? Krija jooga. Mis on vabanemine? Jumala poeg. Kiindumiste lõpetamine. Sat Chit Ananda saavutamine. Sinu nimel rääkiv mõistus. Teadmatus - elu elamine komplekside järgi. Alistumine iseendale. Objektiga ja objektita samadhi. Jumalaga samastumine. 3 soovi - soov olla keegi, soov teada, soov olla õnnelik.
 • See on sügav ja samas praktiline loeng, mis toob selgelt esile meie mõtlemise piiratuse nii igapäevases elus kui kõrgemate teemade avastamisel. Selgitused liiguvad austuse ja alandlikkuse juurest inimsuhete valdkonda ja sealt omakorda küsimusteni, mis on “üle mõistuse”. Millistel tingimustel tekib austus? Miks on alandlikkus normaalne seisund? Kuidas saab vaadata elu vastastikmõjudena? Miks on suhetes manipuleerimine paratamatu? Kuidas me kriitikat andes ja saades drastiliselt fakte moonutame? Mida tähendab suur tühjus ja läbi vaikuse rääkimine? Mitmed loengus käsitletavad küsimused puudutavad väljaspool mõistust asuvaid teemasid, mille puhul pole kasu mõtlemisest ega info jagamisest. Ometi juhitakse kuulaja teeotsale, mida mööda liikudes saab avastada kõikjaloleva intellekti. Loeng lõpeb juhisega, kuidas kogeda Jumala armu.
 • Me kõik tahame elada õnnelikult, kuid ikka ja jälle keegi või miski rikub seda ja ei lase meil tunda ennast hästi. Kuidas jõuda selleni, et ettekujutus heast elust muutuks meie reaalseks eluks? Kuidas me tavaliselt tegutseme 24/7 ja mis meid juhib? Kas me peame pingutama, et teisi inimesi muuta? Millest algab muutus? Millest tuleks alustada ja mida peaksime teadma, et luua endale hea elu? Loengu kuulamise tulemusena saad teada, kas püsiv õnnetunne on võimalik ja millised on vahendid, et hakata enda elu juhtima. Loeng sisaldab mitmeid praktilisi lühiharjutusi ja tehnikaid enda sisemaailma tundmaõppimiseks.
 • Jooga tee on enesemuutmise tee. Käies sellel teel süstemaatiliselt või süsteemitult on abiks teadmine, kuhu see tee viib ja kaugele oled jõudnud. Millest alustada enesemuutmise teel? Kas muutus toimub igal juhul? Kas tead, mitu korda kaldud valitud teema mõtlemiselt ühe minuti jooksul ära? Kas hingerahu on võimalik? Milline oleks elu ilma automatismideta? Millal on inimene arukas?  Mis asendab usku teadlikult tehtud tegudes? Millised õpetused on väärivad järgimist? Loengus antakse praktiline kogemus teadlikkuse teadvustamisest. Õpetaja Ingvar Villido annab selged tunnused, mille abil aru saada, kas oled oma arengus õigel teel.

Title

Go to Top