• Meie päritolu. Mille poolest me loodusest erineme? Kas loomad mõtlevad? Inimese ja looma ühised omadused. Taimemaailm. Mineraalid, vesi, tuul, gaasid, kiirgused. Orgaaniline ja anorgaaniline maailm. Seos füüsilise keha ja looduse vahel. Kuidas me saame olla ühenduses loodusega? Primaarne ja sekundaarne ühendus loodusega. Psühholoogiline abi loodusest., ümberlülitumine, pingete maha laadimine. Uudsuse aja pikkus. Hiied, allikad, ohvrikivid, pühapaigad. Looduse teadlik kogemine. Viie tunnetusvahendi kasutamine ja uurimisvahend - teadlikkus. Puu näide tunnetusvahendite kasutamises. Hiied, kui rituaalide paik. Puude intellekt. Füüsiliselt nähtmatute olendite kutsumine vanade nägijate poolt. Kuidas saada kontakt kõrgema intellektiga? Respekti olulisus. Kommunikatsiooni tekkimine teadlikkuse tasandil ja vastuste lugemine vitaalsel tasandil. Miks on oluline ettevaatlikus? Inimene, kui looduse kroon. Mis on needus? Needusest vabanemise viisid. Karma. Kiindumused. Inimese kuuluvus väljapoole kõiki dimensioone.
 • Selles loengus saad teada, kuidas mõtlemine mõjutab sinu elu ja tervist, kuidas sellisest olukorrast väljuda. Oled sa tundnud, et peas toimub pidev mõtete ringkäik ja vaikust nagu ei olegi? See olukord ei lase sul ümbritsevat maailma kogeda, uued asjad ei saa sinuni tulla. Tekib rutiin, tunned tüdimust ja energiapuudust. Loengus saad vastuse küsimustele: Milliseid tagajärgi mõtetes elamine kaasa toob? Kas rutiin võib tekitada haiguseid? Kas saaksid eluga hakkama ilma mõtlemata? Kas enesearvamuse juurde jäämine tekitab tagajärgi- haiguseid? Kuidas vabaneda pidevast mentaalsusest? Loengus tuleb juttu ka füüsilise keha tervisest, toidulisanditest, bakterite olulisusest organismis ja füüsilise keha vananemisest. See loeng annab sulle võimaluse muuta oma elu. Loengus antud teadmiste praktiline kasutamine võib muuta Sinu elu. „ …et terveneda on vajalik ümberõpe“ (Ingvar Villido). Loengus antakse tehnika mentaalsusest väljumiseks.
 • Miks meil ei ole aega? Millised on erinevused efektiivse ja ebaefektiivse tegutsemise viisi vahel? Miks on oluline keskenduda olevikule? Kuidas jõuda hetke kogemiseni ja mis viib meid olevikus elamisest välja? “Millised on inimeseks olemise erinevad tasandid, mille abil teadvustada oma sisemaailmas toimuvat? Kuidas juhtida enda sisemaailma, et jõuda igapäevaste tegevustega soovitud tulemuseni?” Kasutades loengust saadud teadmist – voolava tegutsemise valemit – saab iga inimene võimaluse muuta oma elu lihtsamaks ja efektiivsemaks.
 • Seksuaalsusega on seotud erinevaid lugusid, kõrgeid ja madalaid. On see tee, mis viib lõpuks Jumala juurde? Või hoopis kõigi pattude alg-allikas? Või on heas seksis vallanduv õndsus justkui viide väärtustele, mis on saavutatavad ka teistel viisidel ja muudetavad püsivaks? See loeng annab põhjaliku ülevaate inimese “kihilisest” ülesehitusest ja iga olemasolu tasandi rollist seksuaalsuse valguses. Kuuldu aitab luua selgust, milline on rahuldust pakkuva tulemuseni viiv tee. Mis koht on selles protsessis füüsisel, emotsioonidel, mõtetel ja teadlikkusel. Kas ja kuidas kasutada ettekujutlust ning kas saavutatud energiat peaks ülal hoidma? Kas inimene on loodud monogaamseks ja mis põhjusel tekib impotentsus? Seks on inimestele kõige lihtsamalt kättesaadava naudingu allikas. Olles elu sümboliks, on ta edasiviiva nähtusena täiesti omal kohal.
 • Vaimsus on populaarne. Aga see, mida vaimsuse alla silmas peetakse näib olevalt lõputult lai, sisaldades kõike alates kätega ravimisest, joogast ja meditatsioonist kuni teispoolsusega suhtlemiseni. Selles loengus võetakse kõigepealt tähelepaneliku vaatluse alla vaimsuse mõiste. Põhjaliku ja lihtsalt jälgitava selgituse jooksul saab ülevaate inimese viieosalisest ülesehitusest ja hierarhilistest suhetest, mis kehtivad nii inimese sisemaailma kui ka kogu universumi kohta. Joonistuvad välja konfliktide põhjused ja abistav absoluutne tõde Sinu asendi ja võimaluste kohta selles kõiges. Mis on füüsiline ja mis vaimne? Kuidas saada aru, mis on Mina ja mis seda ei ole? Milline osa siin on “Jumala poeg”? Kust otsida püsivat identiteeti, teadmist ja õnnelikkust? Mis on teadvelolek? Miks olevik on oluline? Loengu teises pooles vaadeldakse rahaga seonduvat. Kas on konflikti vaimsuse ja raha vahel? Jagatakse soovitusi, kuidas hoida tasakaalu tasu ja kasu vahel.
 • Selles loengus saad väga konkreetse juhise, kuidas esitada palvet nii, et sind ka kuulda võetakse? Kuidas näeb välja õigesti esitatud palve ning kuidas seda hoopis teha ei tohiks? Palve jõud on väga iidne ning seda on kasutatud juba ammustest aegadest selleks, et muuta seda, mida enda võimuses muuta ei ole. Palvet esitades puutud kokku järgmiste põhiküsimustega: -Kuidas palvet õigesti formuleerida? -Kelle poole pöörduda? -Kuidas pöörduda? -Kuidas ma teada saan, et vastus minu palvele on tulnud? Loengu käigus saad vastuse nendele küsimustele ning praktilise juhise palve esitamiseks. Ühe olulise punktina käsitletakse palve esitamist teise inimese eest. Kuidas seda õigesti teha? Loeng sisaldab juhendatud praktikat, et saada isiklik jumala kogemus. Väga praktiline loeng neile, kes soovivad kasutada seda iidset viisi paluda muuta seda, mida endal ei ole jõukohane muuta.
 • Meil kõigil on elus takistusi, raskeid momente, arusaamatusi, konflikte sisemaailmas ja teistega. Enamasti süüdistame neis teisi inimesi.
  Tegelikult on elus ette tulevate probleemidega kõige otsesemalt seotud hoopis meie alateadvus. Avastus, et muutes ennast, saame mõjutada ka ümbritsevat maailma, ärgitab meid asuma enesemuutmise teele. Pärast mõningate märgatavate muutuste ilmnemist, tekib sel teel sammujal varem või hiljem küsimus, mida teha, et need muutused oleksid püsivad ehk kuidas saavutada elus püsivaid tulemusi. Kuidas on võimalik, et meil tegelikult on vaid üks probleem korraga? Kas hetki on nii palju kui sündmusi, mis vahelduvad, või on ainult üks hetk, mida läbivad sündmused? Mida tähendab, et inimene tegutseb 24/7? Kuidas muuta oma harjumusi? Loengus saad vastused neile küsimustele ning loomulikult selgub ka see, mis üldse on püsiv tulemus ning millistes asjades ja kuidas on seda võimalik saavutada.
 • Selle loengu jooksul avaneb vaade, kus asetseb inimene eluvormide mitmekesisuse hierarhias ja milline on inimesena olemise võimalus laiemalt ja sügavamalt. Saab teada, miks on inimese vorm nii unikaalne ja kuidas seda potentsiaali kasutama peaks. Loeng selgitab, mis on teadvus ja kus seda looduses leidub. Loengus on hulgaliselt praktilisi näiteid, et jõuda äratundmiseni, kas kasutad enda elus rohkem arukust ja teadlikkust või juhib sinu elu alateadvus ja refleksid. Kuidas toimib karma ja mis reeglite järgi toimub uuestisünd. Loengu käigus viiakse läbi praktiline eksperiment, et avastada enda teadlikkus. Loeng avab ja annab võimaluse vaatele, mis aitab leida tee, et realiseerida enda potentsiaal inimesena.
 • Selles loengus on läbivaks teemaks teadlikkus. Saad teada, mis on teadvustamise võime üldiselt ning läbi juhendamise uurida  ja avastada, milliste tegevustega on seotud Sinu teadlikkus igapäevases elus. Selgub ka, miks peaks pidama oluliseks füüsilist maailma. Kuidas avastada teadlikkus? Mis on tegelikkus ja mis viib meid sellest ära? Tegu ja tagajärg. Miks meil on elus segadus ja kuidas seda ületada? Milline on õige tegutsemise järjekord? Mis on inimese 5 tasandit? See loeng annab hea ülevaate joogalikest baasteadmistest. Saad praktilise kogemuse teadlikkusest ja selle kasutusest oma elus. Seeläbi avaneb võimalus kõiki oma tegevusi muuta edukamaks ja efektiivsemaks!
 • Mis on elu eesmärk? Mida tähendab elu korda saamine? Mille läbi me tavaliselt püüame oma elu stabiliseerida? Emotsioonide ümber keerlev elu. Mida tähendab jooga ja kust on see pärit? Shiva. Kõige allikas. Jumal. Taipamise tekkimine. Jooga kasutamine ühenduse saavutamiseks Jumalaga. Ainuke inimese eesmärk. Õige tee, stabiilne heaolu. Õige orienteerumine elus. Samadhi seisund. Vaheastmed igapäevases elus. 5-e keha süsteem. Teadlikkuse roll tegelikkuse kujundamisel. Eristamisvõime, intuitsioon, inspiratsioon. Mateeria, vaimsus, immateriaalsus. Tegelik Mina. Triaad, millest me igapäevases elus juhindume. Mida tähendab valgustumine? Krija jooga. Mis on vabanemine? Jumala poeg. Kiindumiste lõpetamine. Sat Chit Ananda saavutamine. Sinu nimel rääkiv mõistus. Teadmatus - elu elamine komplekside järgi. Alistumine iseendale. Objektiga ja objektita samadhi. Jumalaga samastumine. 3 soovi - soov olla keegi, soov teada, soov olla õnnelik.
 • Kui õpilane on valmis ja Õpetaja tuleb ta juurde, siis õpilane ei tunne teda ära.“ (Ingvar Villido) See loeng on kõigile – nii neile, kes on leidnud Õpetaja, neile, kellel on kahtlused kui ka kõigile, kes on teemast lihtsalt huvitatud ning soovivad rohkem teada. Mille järgi Õpetaja ära tunda? Miks on Õpetaja vajalik? Milline on õige Õpetaja-õpilase suhe? Kuidas toimub õpilaseks saamine? Kuidas saada Õpetajale lähemale? Milline on kohane ja kohatu suhe Õpetajaga? Kuidas suhtuda Õpetajasse? Saad ülevaate ning vastused kõikidele küsimustele, mis on seotud Õpetaja-õpilase suhtega. „See, mida meile räägitakse meist enestest ei lähe väga sagedasti kokku sellega, mida sa empiiriliselt suudad kogeda.“ (Ingvar Villido) Mis on valesti tänapäeva õpetatuses? Mis on kannatused? Kuidas nendest vabaneda? Mis on Õpetuse eesmärk? Mis on inimese elu mõte? Lisaks on juttu ka teistest seotud teemadest – talent ja selle arendamine, inimese 5 keha ehitusest on põhjalik kirjeldav ning kogemuslik ülevaade. Kes on inimene tegelikult? Mis on tänapäeva orjus? Sellest loengust saad teada, kes Sa päriselt oled, mis on tõeline Mina ning mis on inimese eesmärk elus. „On vaja kaunis suurt julgust ja mehisust, et sattuda sellise Õpetaja kätte, kes aitab Sul elu väga põhjalikult ümber vaadata.“ (Ingvar Villido)
 • Viis algelementi – maa, vesi, tuli, õhk, eeter ehk ruum. Iga element on üheltpoolt lihtne, teisalt komplitseeritud ja keerukas nähtus, millel on lisaks meeltega tajutavale ka varjatud, peened mõõtmeted. Võib süveneda viie elemendi saamisloo ja vastastikuste toimete lõputusse keerukusse kuid võib ka loengust saadud teadmist praktiliselt kasutada - taastada keha tervis viie elemendi proportsionaalsuste tasakaalustamise tehnika abil. Millel põhineb inimese võime viit elementi mõjutada? Milline on inimese asend looduses? Mis on täiuslikkus?

Title

Go to Top