• „Sul ei ole mingit põhjust olla süüdi,“ kinnitab Ingvar Villido veidi manitsevalt juhendatud loeng-praktikumis. Sa saad teada, mis on süütunne, kuhu see asetub reaalsuses. Saate teada mis on mõtted, mis meenutused, kuidas neid tavapäraselt kasutatakse. Loengust saate ka kaasa praktika, kuidas end tuua välja kannatustest tagasi reaalsesse maailma.
 • Mida tähendab siin ja praegu – olla kohal ja panna tähele igat oma tegevust selle toimumise hetkel? Mis on oluline – kas teada, mida ma teen või tegevus ise? Kuidas kulgeb elu – kas kaasa haaratuna suurest voolust või õppida elu poolt pakutavast tegema valikuid, mis on vajalikud just sulle, et saavutada õnnelikkus.
  Hetkes olemine on oma tegevustest ja asjadest täpse ülevaate omamine ning selle juhtimine, see on oluline igale inimesele. Loengus tuleb juttu harjumuste muutmisest, mineviku mõjust olevikule, tuleviku ettekujutlemisest olevikus, hetke ja aja mõiste, tegevuste kui protsesside juhtimine jooksvalt, mis on teadlikkus ja kuidas seda kasutada. Iga inimene elab hetkes, hetkes on minevik, olevik ja tulevik ning meie valikud.
 • Meil on väljakujunenud tõekspidamised ja eelistused, mida peame enda omaks. Jääb mulje, et meil on vabadus otsustada, kes me oleme ja mida teeme. Loengust kuuldu aitab praktiliselt aru saada, kuidas tekivad inimese tegutsemist ja enesemääratlust kujundavad uskumused ning kuidas see on seotud karmaga. Kus on see päris Mina, kes pole teiste poolt kujundatud? Mis on karma ja kas seda on võimalik mõjutada? Miks tekivad konfliktid ja tervisehädad? Kust tulevad needused? Läbi isikliku kogemuse saad teada, milline on inimese loomulik olek ning kuidas peenekoelisel tasandil karma meie elu mõjutab.
 • Krooniline haigus meenutamine – mis oli ja mis oleks võinud teha. Unustad ära, et sa tegid parima valiku ja nüüd tagajärgede järgi näed, et oleks võinud teist valida. Kuid läbimata tagajärgede osa ei ole võimalik öelda, et valik oleks võinud olla ka teistsugune. Muuta ei saa valikut, mida oled juba teinud, aega ei saa tagasi pöörata, sest seda aega ei ole, mida tagasi pöörata. Olevik on igavene. Olevik on muutumatu. Kõik eksisteerib praegu, määratlemata pikkusega hetkes. Hetk ise ei muutu, muutub meie asukoht asjade keskel. Mälu tekitab mulje, et meil on minevik ja tulevik. Mälust üles kerkinud informatsiooni me kasutame kolmel erineval viisil – minevik, ettekujutlused ja nimetuslik, arvamuslik ehk kommentaarid. Reaalajas mälu kasutus ehk mõtlemine on pilditu, kuna pilt reaalsusest on ees. Tegelikkus on see, mis sündmustena, nähtustena, protsessidena toimub just praegu. Sinu probleemid on mälus, mälu kasutuses. Probleem saab alguse mälust. Siis sa ei saa aru, et see on tegelikult illusioon tegelikkuse teemadel, lisanduvad emotsioonid – ongi probleem.
 • Meil kõigil on elus takistusi, raskeid momente, arusaamatusi, konflikte sisemaailmas ja teistega. Enamasti süüdistame neis teisi inimesi.
  Tegelikult on elus ette tulevate probleemidega kõige otsesemalt seotud hoopis meie alateadvus. Avastus, et muutes ennast, saame mõjutada ka ümbritsevat maailma, ärgitab meid asuma enesemuutmise teele. Pärast mõningate märgatavate muutuste ilmnemist, tekib sel teel sammujal varem või hiljem küsimus, mida teha, et need muutused oleksid püsivad ehk kuidas saavutada elus püsivaid tulemusi. Kuidas on võimalik, et meil tegelikult on vaid üks probleem korraga? Kas hetki on nii palju kui sündmusi, mis vahelduvad, või on ainult üks hetk, mida läbivad sündmused? Mida tähendab, et inimene tegutseb 24/7? Kuidas muuta oma harjumusi? Loengus saad vastused neile küsimustele ning loomulikult selgub ka see, mis üldse on püsiv tulemus ning millistes asjades ja kuidas on seda võimalik saavutada.
 • Kui elu pole ainukordne kogemus ja iga uue sünni põhjused peituvad eelmistes eludes, võib õigustatult küsida – mis pani Teid sündima just siia? Eestimaale, mida nimetatakse veel ka pühaks maaks, Maarja-maaks ja mille rahvas ning kultuur on läbi kannatusterohke ajaloo lausa müstilisel moel püsima jäänud. Eestimaa maapinnas on säilinud kõrge arengutasemega tsivilisatsiooni tegevuse jälgi, mis mõjutavad ka täna siin elavaid inimesi. Kes on nõid, maag, šamaan ja “maausuline” ning milliseid jõude nad kasutavad? Mis on selgeltnägemine ja sensitiivsus, kas need oskused on õpitavad? Mis on kolmas silm? Kas igapäevanõidus, näiteks needused, on tõesti olemas ja kuidas saab ennast kaitsta?
 • Miks meil ei ole aega? Millised on erinevused efektiivse ja ebaefektiivse tegutsemise viisi vahel? Miks on oluline keskenduda olevikule? Kuidas jõuda hetke kogemiseni ja mis viib meid olevikus elamisest välja? “Millised on inimeseks olemise erinevad tasandid, mille abil teadvustada oma sisemaailmas toimuvat? Kuidas juhtida enda sisemaailma, et jõuda igapäevaste tegevustega soovitud tulemuseni?” Kasutades loengust saadud teadmist – voolava tegutsemise valemit – saab iga inimene võimaluse muuta oma elu lihtsamaks ja efektiivsemaks.
 • Kas oled sõltuv heast toidust või hoopis toredatest suhetest? Kas elu ilma sõltuvusteta on võimalik? Kuidas tekib sõltuvus? Mis on laitmatus? Mis on sisemised ja mis on välised sõltuvused? Kas arukas inimene on sõltuv?  Kuidas toimivad motivaatorid ja kuidas toimivad demotivaatorid? Millel põhinevad kõik sõltuvused? Miks me vaatame fotoalbumeid? Kuidas sõltuvusest vabaneda? Mis määrab kõik suhted? Kuidas tegutseda ilma motiivideta? Mis on inimeste üks kõige suuremaid sõltuvusi? Saa teadlikuks oma sõltuvustest ja vabane nendest!
 • Kõik suhted on päris suhtled, mitte ainult konfliktid ei ole päris. Enda suhte vaatamine. Miks inimesed teineteisele meeldivad, miks tekib armumine? Kuidas inimese alateadvuses töötab- positiivsus versus negatiivsus. Tüli vaatamine läbi inimese alateadliku protsessi. Kas arukusega saab suhteid parandada? Kriitika ka õigustatud kriitika kui kooselu hävitav faktor. Arukalt kasutatud headus kui käivitav ja kooshoidev jõud. Abielu kui üksteist abistav elu. Ühisosa olulisus. Isiklike hobide säilitamise tähtsus ja tasakaal ühiste tegevuste ja tööde jagamises. Kuidas peab suhtuma lastesse ja ühtse kasvatusviisi olulisus. Piirid, keelud, moraal ja respekt. Mineviku rahule jätmine ja vaatamine, mida saab teha täna ja praegu. Teise märkamine, tähelepanu osutamine, õigete sõnad valimine ja lihtsus tegemistes.
 • Perekond ja suguvõsa omab suurt mõju iga inimese elus. Olulisemad harjumused, väärtushinnangud, suhtumise ja käitumismustrid õpime oma lähedastelt. Millised mõjud tulevad suguvõsa poolt ja kuidas see kujundab meie igapäevast elu? Kas suguvõsa ja perekonna karmat on võimalik muuta? Kuidas sinu tegevused mõjutavad perekonna ja suguvõsa käekäiku? Sellest loengust on võimalik teada saada, mis tegelikult põhjustab probleeme meie elus ning kuidas neist vabaneda. Juttu tuleb karma protsessidest pärast surma, päris Minast ja Jumalast. Praktilised juhised needustest vabanemiseks.
 • * Elumuutja! loengud sisaldavad haruldaselt tõhusaid teadmisi ja tehnikaid, millega saab läbi viia põhjaliku ja kiire muutuse, mis võib mõjutada positiivselt tervet elu.

  Meeldetuletused minevikust ja nendest vabanemine. Mis on tegelikkus? Lahenduseta probleemid. Minevikuga tegelemine. Valikute langetamine. Kas esilekerkivad sündmused minevikust tuletavad end lihtsalt meelde või on siin peidus midagi erilist? Mis on neis erilist olnud? Lahenduste leidmine mälust üleskerkivatest sündmustest vabanemiseks. Üleskerkiv sündmus, kui minevikumeenutus. Meenutuse, ettekujutluse ja oleviku eristamine. Mis on tegelikkus? Kuidas me valikuid teeme? Valikute tagajärjed. Andestamine endale.

  Kehtestatud reeglite rikkumine, ootuste ja lootuste purunemine. Erinevad näited. Suhted ja suhtumine täna, lahenduseta probleemid (võimalik lahendus loengus antud tehnika näol). Tegelemine sündmustega, meenutamine, lahendamine. Meenutuse, ettekujutluse ja tegelikkuse eristamine. Andestamine iseendale ja leppimine. Väikesed valikud ja valikute mittetegemine. Analüüs – mis valikuid ma tegin ja mida ma jätsin valimata – miks asjad on läinud nii?*

  Loengu tagasiside:

  "Ingvari loeng "Andestamine endale ja kuidas süütunnetest vabaneda" tuli minu ellu täpselt õige ajal ning õiges kohas. Tundsin, et olin end viinud mõtteid ja emotsioone kedrates olukorda, kus mingite konkreetsete inimestega minevikus toimunud olukorrad kordusid minu sees igapäevaselt nii, nagu oleksid need hetked endiselt reaalsed, põhjustades kannatusi ajas, mil minevik on juba ammu möödas. Olin end nende emotsioonide ja minevikupiltidega viinud suisa depressiooni äärele ning kartsin juba, et pean hakkama terapeutide poole pöörduma. Abi sain aga ootamatult lihtsatest Ingvari tehnikatest, mis andsid mulle tunde, et saan oma probleemide lahendamisega ise hakkama. See oli minu jaoks väestav kogemus, mis aitas ka depressioonilähedasest seisundist välja.

  Tänan siiralt Siimu selle loengu vahendamise eest ja Ingvarit täpsete, samas ülilihtsate juhiste eest, kuidas minevik enda jaoks peatada ning tuua oma meel tänasesse päeva. Sain tänu selles loengus õpetatud tehnikatele kahe enda jaoks olulise inimgrupiga suhted korda vaid paari päevaga, olles eelnevalt oma emotsioonides marineerinud ühe grupi puhul mitu kuud ning teise grupi puhul suisa mitu aastat. See on minu jaoks väga suur tulemus ning nüüd kuu aega pärast loengu kuulamist, on tulemus püsinud, kuna olen tehnika kasutamisega jätkanud ning tänu loengule tulid mulle meelde ka Ingvari poolt mõned aastad tagasi õpetatud elu häirivate emotsioonide peatamise tehnikad, mida ma mõni aeg kasutanud ei olnud. Nüüd tunnen, et olen oma eluga läbi teadlikkuse suurendamise uuesti järje peale saanud ning mineviku suhetega rahu teinud või olulistes kohtades initsiatiivi üles näidanud, et asjad korda teha või rääkida. Ning loomulikult jätkan seda tööd ka uute pinnaleujuvate teemadega. Kuulasin loengut 2 korda ning tundub, et kuulan veel, sest mõlemal korral märkasin loengus enda jaoks erinevaid ja olulisi aspekte ning võib öelda, et ka loengu kuulamise ajal hakkas juba toimuma tervendav protsess, kuna Ingvar küsis loengu jooksul mõtlemapanevaid küsimusi ning jättis ka pauside näol aega, et neile enda sees vastused leida. Väga väärtuslik oli ka loengu lõpus õpetatav andestamise tehnika. See oli nii lihtne ja siiras, et sulatab kõik barjäärid ja hinnangud enda ning teiste suhtes. Järelkuulatava loengu formaat on ka väga hea nt kodus olevatele emadele, pensionäridele või inimestele, kes mingil põhjusel ei saa kodust välja liikuda (nt töögraafik, elukoht või muud tingimused ei võimalda reaalsetes loengutes käia), kuna lindistatud loengut saab kuulata ükskõik kus ja ükskõik mis kellaajal ning kasvõi mitu korda järjest. Aitäh selle võimaluse eest. 
  Aitäh Ingvarile selle loengu eest."
  Kadri Allikmäe, 34, lasteaiaõpetaja
 • Selles loengus vaadeldakse ja selgitatakse mõtlemise protsessi. Õpetatakse oma mõtteid teadvustama ja näidatakse, millistest erinevatest osadest mõtlemise protsess koosneb, kuidas need osad on omavahel seotud ning teineteist mõjutavad. Saab teada, mis ohte mõtlemise protsess endas peidab ja aitab neid teadvustada. Loeng sisaldab mitut praktilist eksperimenti enda mõtete avastamiseks ja annab head soovitused, kuidas enda mõtteid paremini juhtida. Loengu lõpus on sul olemas vastused küsimustele: Mis see mõtlemine siis on? Kuidas see sul käib? Kas sa saad olla mõtlemata?

Title

Go to Top