• Enamikele inimestele on oluline olla iseseisev. Loeng annab praktilise kogemuse Kriya jooga 5 keha süsteemist, millel põhineb joogalik teadmine inimese tegelikust iseseisvusest. Selguvad sisemaailmas olevad takistused, mis ei võimalda olla iseseisvad. Kes on Inimene tegelikult? Kuidas toimub õppimine? Millest koosneb kogemus? Miks on stabiilsus oluline? Mis on kõikide hädade põhjus? Kust leida oma iseseisvus? Mis on Jooga? Praktilised kogemused, mis aitavad teadvustada oma erinevaid kehasid. Kasutades loengust saadud teadmist on igal inimesel võimalik luua stabiilne põhi oma iseseisvusele.
 • Kas seksuaalenergia on sama, mis seksuaalsus? Harilikult kiputakse neid nähtusi ühte patta panema, kuid see suurepärane loeng annab selge ülevaate seksuaalenergia olemusest ja lahutab selle ürgse jõu teistest seksuaalsusega seotud mõistetest. Miks on seksikus tunginud igale elualale? Kas võimuvõitlus ja seksuaalsus on omavahel seotud? Miks looduslikult meeldivad läbielamised muutuvad ebameeldivaks? Mis on armastus? Mis on pikaajalise suhte juures olulisim? Mida saab teha seksuaalenergiaga?
 • Loengus tuleb juttu jooga tegelikust tähendusest, eesmärgist ning erinevatest joogaliikidest. Samuti rutiinist, miks see tekib ning kuidas sellest väljuda, et saada rohkem kontakti tegelikkusega ja muuta oma elu paremaks. Miks on teadvelolek oluline ja mida see muudab paremaks sinu elus? Kuidas säilitada tervis ja tasakaal füüsiliselt, emotsionaalselt ja mentaalselt? Miks vahel taipamine pole võimalik? Millal hakkab tegelikkus ilmestuma ja kuidas seda saavutada? Kuidas olla efektiivsem igapäevases elus?
 • Loengus kuuldu aitab lahti mõtestada, mida üldse tähendab lähedase kaotus, mis täpsemalt peale lähedase kaotamist muutub ja miks just mõni konkreetne suhe inimese jaoks nii oluline on. Kuidas ületada hirm üksijäämise ees? Loeng sisaldab lisaks muid põnevaid ja universaalseid teemasid elu ja surma piirimailt: -Mis täpsemalt toimub pärast surma? -Kuidas toimub suhtlemine teistpoolsusega? -Millised on “karmilised seadused”? -Milles seisneb inimvormi unikaalsus ja palju muud.
 • Väga hea videoloeng sissejuhatuseks ja praktiseerimiseks teadlikkuse kasutamise teemal. Tõeline pärl neile, kes otsivad selget ja konkreetset teed enese muutmiseks. Loengus saab selgeks, mis on teadlikkus, kuidas seda ära tunda ja kasutada. Miks on teadlikkuse kasutamine kasulik. Saad teada, kui palju teadlikkus tegelikult Sinu elu muuta võib ja kuidas seda rohkem oma igapäevaellu suunata. Saad teada ja praktiliselt kogeda, kus kohas asuvad mõtted, kus teadlikkus ja kus paikned füüsilise keha suhtes Sina Ise. Loeng sisaldab kahte tehnikat:
  1. Probleemide tegeliku olemuse väljaselgitamist (probleemi taandamine)
  2. Teadvuse avardamise ja teadlikkus-teadlikkusest praktikat.
  Jäädes iseendaks on võimalik tegutseda nii, et saavutad seda mida sa tahad. Kannatusteta.
 • “Tunded” kui füüsilise keha aistingud ja “emotsioonid” kui vitaalse keha jõud ehk energiad. Kaks erinevat kirjeldust inimese põhiolemuse kohta: inimene kui füüsilis-bioloogiline mehhanism vs krijajoogalik käsitlus inimesest kui multifunktsionaalsest ja –dimensionaalsest olendist. Joogateadus. Joogalik inimese ja tema juurde kuuluvate nähtuste jaotumine viie-keha süsteemiks. Emotsionaal-mentaalne identiteet vs tegelik identiteet. Muutuvate identiteetide mõju igapäevaelule. Inimese võime oma sisemaailma muuta. Teadlikkus. Teadlikkuse ununemise peamine põhjus – kiindumine. Teadlikkuse avastamise praktika. Inimese tegelik eripära – võime kasutada teadlikkust sihipäraselt. Arukus ehk teadlikkus vs kiindumine. Mõtlemise teadvustamise praktika. Teadlikkuse kvaliteedid ja kasutusvõimalused oma elu üle kontrolli saavutamisel. Mõtete seiskamise praktika. Emotsioonide olulisekspidamise harjumus. Elu mõte. Elu tegevustepõhisus ja adekvaatse hinnanguni jõudmise tee läbi tagajärgede teadvustamise. Emotsioonid kui loomamaailma instinktide jäänused. Emotsioonide tekkimise ja käivitumise mehhanism ja nende elumäärava mõju teadvustamine. Stabiilsuse saavutamine läbi teadlikkuse. Unikaalsete energiate ja eriliste seisundite lõksud vs iseendana olemine. Süütundest. Valikute langetamisest. Otsuse langetamise olulisus. Süütunde jõud, mis põhineb alatedlikul programmil, selle ületamise tee.
 • Selles loengus selgineb karma mõiste. Saad ülevaate sellest, kuidas sa ise igal hetkel oma elu lood ning teadmisi karmast puhastumiseks. Kirjeldatakse ka tunnistaja seisundis viibimist ning samadhi kogemust. Mis on põhjuse ja tagajärje seadus? Mida tähendab karma lunastamine? Kes saab karmat ära võtta? Kuidas pöörduda selle poole, kes saab karmat ära võtta? Mis on tunnistaja seisund ja tegelik Mina? Mis on samadhi? Millal ollakse väljaspool karmat? Milline on kõige lihtsam viis segaduses selguse loomisel? Kuulates seda loengut võid taibata, kuidas töötab karma seadus ning läbi saadud teadmiste saad ise oma karmat paremaks muuta!
 • Mõtete ja emotsioonide mõjust tervisele. Miks ravi alati ei mõju ja haigused korduvad. Mis põhjustab kroonilisi haigusi, vigastusi ja traumasid? Inimese keharakkudest, hormoonidest. Emotsioonide ja mõtete biokeemilisest mõjust inimese füüsilisele kehale. Emotsioonide ja mõtete eristamine füüsilisest kehast, enese määratlemine nende suhtes. Kuidas saada ja jääda terveks? Hirmu mõjust füüsilisele kehale. Usu olulisusest ravi mõjule. Vigastused ja traumad on a) välditavad b) paratamatud. Haiguste faktoritest:
  1. Planetaarsed mõjud
  2. Karma
  3. Needused
  4. Teadlikuse puudumine (traumade puhul).
  Geneetilistest haigustest.
 • Perekond ja suguvõsa omab suurt mõju iga inimese elus. Olulisemad harjumused, väärtushinnangud, suhtumise ja käitumismustrid õpime oma lähedastelt. Millised mõjud tulevad suguvõsa poolt ja kuidas see kujundab meie igapäevast elu? Kas suguvõsa ja perekonna karmat on võimalik muuta? Kuidas sinu tegevused mõjutavad perekonna ja suguvõsa käekäiku? Sellest loengust on võimalik teada saada, mis tegelikult põhjustab probleeme meie elus ning kuidas neist vabaneda. Juttu tuleb karma protsessidest pärast surma, päris Minast ja Jumalast. Praktilised juhised needustest vabanemiseks.
 • Meil on mõtted ja emotsioonid, aga me ei tea, kust nad tulevad. Sageli ei märka me sedagi, et nad on ja ei tea, et nad juhivad täielikult meie elu. Oma probleemides otsime põhjuseid teistes ja arvame, et ise ei saa midagi muuta. Tegelikult on meil olemas vahendid enese muutmiseks, kuid me ei kasuta neid. Kui Sind huvitab, mis toimub Sinu sisemaailmas ja kuidas kasutada juba olemasolevaid vahendeid oma elu paremaks muutmiseks, siis see loeng on sulle. Loengus saad vastuse küsimustele: Kuidas mõtted saavad sinu pähe? Kuidas teada, et sul on mõtted ja emotsioonid? Kust tulevad emotsioonid? Miks mõtetel ja emotsioonidel on elus nii suur roll? Mis on teadvustamisvõime ja miks selle kasutamine on ülioluline? Loeng annab ülevaate, Teadliku Muutuse Kunsti kursustest ja  kuidas kursustelt saadavad praktilised teadmised aitavad muuta Sinu elu. „Muuda oma sisemaailma ja maailm sinu ümber muutub“ (Ingvar Villido). Loeng sisaldab praktilisi harjutusi mõtete ja emotsioonide eristamiseks ning teadvustamisvõime avastamiseks.
 • Mõtete tonaalsus. Adekvaatsus. Ühe emotsiooni mõju kümnetele mõtetele. Enda mõtete absoluutne uskumine. Sinu mõtete ja emotsioonide päritolu. Tegevusi käivitavad signaalid. Kombineerimine - mõtlemisvõime õige kasutamine. Vaikus ja lüngad mõtlemises automaatse reaktsiooni asemel. Tegu versus sellesse suhtumine. Probleemsused sisemaailmas. Tavaliselt juhivad elu emotsioonid. Emotsioonid, mida eksklikult peetakse tahtejõuks. Kes on päris Sina. Mis on päris tahtejõud. Arukus. Emotsioonide allasurumine - kõige halvem lahendus. Emotsioonide väljaelamisest ja asendamisest. Emotsiooni mõju ainus kadumise viis.
 • Kas oled kunagi mõelnud, millest mõtleb moslem ja millest mõtled sa ise? Mille poolest erinevad inimesed? Mille poolest inimesed ei erine? Mis on õpetatus? Mis on keskendumine? Mis on tegelikkus? Mis on vale teadmine? Milline osa inimesest läheb kaduma haridussüsteemis? Mis on sõdade põhjus? Kas püsiv heaolu on võimalik? Loengus antakse selge ülevaade sellest, mille poolest inimesed erinevad ning mille poolest nad ei erine. Kas nad on võrdsed – see jääb igaühe enda otsustada. Õpetaja Ingvar Villido annab kogemuse inimese 5 kehast. Kogemus on võimalik saada ka loengu kuulajal.

Title

Go to Top